Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2020/2021 godinu – USA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Fondacija “Ljiljan” Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente u Sjevernoj Americi za školsku 2020/2021 godinu. Fondacija će dodijeliti 5 stipendija a iznos stipendije je 2000.00 USD.

Stipendije će se dodjeljivati u prvoj polovini mjeseca januara 2021. godine te će Fondacija “Ljiljan” dostaviti chekove sa iznosom stipendija na kućnu adresu.

U slučaju da zaprimimo veći broj aplikacija koje zadovoljavaju uslove konkursa, Fondacija će dodijeliti i veći broj stipendija u slučaju dodatnog priliva sredstava za svrhu stipendija od donatora.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u mjesecu januaru 2021. godine na web stranici Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike www.icnab.com.

Uslovi konkursa:

  1. Pravo na stipendiranje imaju full time studenti fakulteta u Sjevernoj Americi sa prosjekom 3.5 GPA i više.
  2. Prednost imaju socijalno ugrožena djeca, djeca šehida i demobilisanih boraca, djeca jetimi i studenti sa postignućem ili ostvarenjem u bilo kojem polju.

Potrebna dokumentacija:

  • Molba sa kratkom biografijom i kontakt informacijama (e-mail obavezan),
  • Dokaz da ste full time student sa prosjekom ocjena zadnjeg semestra,
  • Dokaz o dodatnim postignućima ili ostvarenjima,
  • Potvrda da ste pripadnik šehidske porodice ili dijete borca Armije RBiH,
  • Nominacija od strane džemata i preporuka lokalnog imama (Imam džemata vašeg mjesta prebivališta),
  • Izjava da ne primate drugu stipendiju bilo koje institucije ili organizacije,
  • C1040 forma za prošlu doginu,
  • Sve aplikacije slati na e-mail vašeg lokalnog džemata.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 31. decembra 2020. godine.

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.