Mjesec mevluda u džematima na području Medžlisa 1

Hvala Allahu džellešanuhu, Gospodaru svjetova, Koji nas je svugdje po zemlji razasuo i Koji je dao da se Njegova riječ svugdje čuje. Hvala Mu Koji nam je dao utočište i lijep i miran život u ovoj lijepoj i prijateljskoj zemlji i Koji nam je omogućio da u miru gradimo svoje porodice i svoj vjerski i kulturni identitet.

Salavat i selam Njegovom poslaniku Muhammedu, alejhisselam, koji nam je uzor u svakodnevnim postupcima i iz čijeg ponašanja crpimo obrasce našega djelovanja. Trudimo se da budemo privrženi našoj časnoj vjeri i želimo da budemo njeni dobri sljedbenici. Najbolji govor je Kur’an koji vodi jedinom ispravnom putu, a najbolja uputa je uputa poslanika Muhammeda alejhisselam. jer ona predstavlja put koji vodi Allahu džellšanuhu i sreći na oba svijeta.

Kaže Allah džellešanuhu u Kur’anu: ”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je. Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!’ A ako oni glave okrenu – pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike.” (Ali Imran, 31.-32.)

Allahov Poslanik Muhammed alejhisselam, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Poslan sam da usavršim moral i karakter kod ljudi.” (Buhari).

Braćo i sestre Bošnjaci, cijenjeni sljedbenici riječi i prakse voljenog Poslanika Alejhisselam, u kontekstu brige i vjerskih potreba našeg naroda ovdje u džematima na području Medžlisa 1 Zapad Muftijstva Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike održani su prigodni mevludski program, vazovi i druženja povodom mjeseca mevluda kada se obilježava rodjenje plemenitog Allahovog poslanika Muhammeda alejhisseam i oživljava sjećanje na njegov život, lik i djelo. U jedanaest (11) džemata koji su u sastavu medžlisa 1 Zapad su održani prigodni mevludski programi i okupljanja džematlija Bošnjaka i Bošnjakinja. Krenimo redom.

U subotu, 2. novembra mevludski program je održan u džamiji IBECO džemata i organizacije u Portlandu, Oregon. Tu su bili gosti džematlije iz komšijskog džemata ICBW-Seattle na čelu sa njihovim imamom i sekretarom medžlisa 1 zapad Begzudin-ef. Jusićem, koji je u sklopu programa održao i vazu-nasihat. Program su, pored gostiju iz Seattle, izveli i polaznici IBECO mektebske nastave i mektebski hor ilahija i kasida.

U subotu, 9. novembra mevludski program i druženje su održani u džamiji ICBW-džemata u Seattle, Washington. Na tom program su bili gosti džematlije iz Portlanda na čelu sa njhovim imamom i Glavnim imamom medžlisa 1 zapad magistrom Abdulah-ef. Polovinom, koji je održao prigodan vazu-nasihat. Program su pored gostiju iz Portlanda, izveli i nekoliko polaznika mektebske nastave i džematski hor ilahija i kasida Inače, ovo je prvi put da su dva komšijska džemata organizirali medjusobnu posjetu povodom mjeseca mevluda.

U subotu, 9. novembra mevludski program i okupljanje je održano u džamiji ICBU-džemata u Salt Lake City-ju, Utah. Tu je program izveo džematski hor “ Bulbul” a vazu-nasihat je održao džematski imam Amir-ef. Salihović.

U subou, 9. novembra prigodan mevludski program je održan u džamiji BIC DFW džemata u Wylie, Texas. Tu je nedavno volonterski počeo da radi i pomaže džematu magistar Adin ef. Rašidagić koji je održao vazu-nasihat.

U petak, 15. novembra prigodan mevludski program i druženje džematlija su održani u mesdžidu BCCH-džemata u Houston-u, Texas. Tu je vazu-nasihat održao džematski imam Edin-ef. Alija.

U petak, 15. novembra prigodan mevludski program i sastajanje džematlija su upriličeni u džamiji ICBB-džemata u Boise, Idaho. Ovaj program je održan u organizaciji Muftijstva Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike pod nazivom “Ya Muhammed El-Emin” i džemat u Boise se prijavio da bude domaćin ovog programa na kojem su gosti bili grupa solista “Ašik” (Tarik Omerhodžić, Hikmet Hadžiabdić, Abdusamed Šljivar i hafiz Hamza Lavić), a vazu-nasihat je održao Muftija IZBSA/ICNAB doktor Sabahudin-ef. Ćeman. Domaćin ovog programa je bio džematski imam Midhat-ef. Smajić zajedno sa džematskim odborom i prisutnim džematlijama.

U subotu, 16. novembra mevludski program i sastajanje džematlija su upriličeni u džamiji ICNP-džemata u Phoenix, Arizona. I ovaj program je održan u organizaciji Muftijstva Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike pod nazivom “Ya Muhammed El-Emin” i džemat u Phoenix-u se prijavio da bude domaćin ovog programa na kojem su gosti bili grupa solista “Ašik” (Tarik Omerhodžić, Hikmet Hadžiabdić, Abdusamed Šljivar i hafiz Hamza Lavić), a vazu-nasihat je održao Muftija IZBSA/ICNAB doktor Sabahudin-ef. Ćeman. Domaćin je bio džematski imam Osman-ef. Brkić sa džematskim odborom i prisutnim džematlijama.

U subotu, 16. novembra mevludski program i okupljanje džematlija odvijalo se u džamiji BEKCC-džemata u Denver-u, Colorado. Gosti na ovom programu i izvodjači mevludskog programa su bili Abdurahman-ef. Zukan, Bilal Zukan i Abdulkadir Zukan. Abdurahman-ef. Zukan je održao i prigodan vazu-nasihat. Domaćin je bio džematski imam Mirsad-ef. Huseljić sa džematskim odborom i prisutnim džematlijama. Poslije programa upriličeno je druženje do kasno uveče gdje su gosti Abdurahman-ef. i njegovi sinovi Bilal i Abdulkadir rahatili duše prisutnim sa izvedbama ilahija i kasida.

U subotu, 16. novembra džematlije su se okupile na mevludskom programu u džamiji BAICCNT džemata u Grand Prairie, Texas. Gosti na ovom program su bili džematlije iz BCCH džemata u Houston-u na čelu sa njihovim imamom Edin ef. Alijom i Glavni imam medžlisa 1 zapad magistar Abdulah-ef. Polovina koji je pored učenja odlomaka iz mevludskog spjeva održao i progodan vazu-nasihat. Izvodjači mevludskog programa su bili nekoliko polaznika mektebske nastave BAICCNT džemata, džematski hor, par džematlija, a poseban ugodjaj mevludskom učenju je dao Edin-ef. Alija sa svojom hanumom koji su pored učenja mevludskih spjevova, proučili i ilahije i kaside. Domaćin programa i druženja je bio dugogodišnji imam Hamid-ef. Tukulić zajedno sa članovima džematskog odbora i prisutnim džematlijama. Poslije programa do kasno uveče, poslije ponoći, džematlije su se družile slušajući horske izvedbe ilahija i kasida Edin-ef. Alije, Abdulah-ef. Polovine i Hamid-ef. Tukulića. Inače, Glavni imam Abdulah-ef. je tokom dana prilikom posjete džamiji se sastao sa članovima džematskog odbora, čiji je predsjednik vrijedni Elvedin Šahić, i sa njima porazgovarao i upoznao ih detaljnije o projektima na nivou medžlisa i Muftijstva IZBSA/ICNAB.

Sutrada, u nedjelju, 17. novembra Glavni imam medžlisa 1 zapad magistar Abdulah-ef. Polovina je posjetio i drugi džemat na širem području grada Dallas-a i to BIC DFW džemat u Wylie. Tu se sastao sa prisutnim džematlijama i u džamiji održao prigodan vazu-nasihat. Poslije programa Glavni imam se sastao sa džematskim imamom magistrom Adin-ef. Rašidagićem i predsjednikom džematskog odbora Sabinom Ahmićem gdje su porazgovarali o stanju u džematu i kako teče nedavni angažman Adin-ef. da im pomogne u vjerskim aktivnostima, te kakvi sui m planovi za rad i komunikaciju sa džematlijama. Razgovarano je i o projektima na nivou medžlisa 1 I Muftijstva IZBSA/ICNAB i Glavni imam je uputio poziv da se koliko im mogućnosti I kapaciteti dozvoljavaju uključe u ove zajedničke projekte. Inače, ovo je prva zvanična posjeta Glavnog imama medžlisa 1 Abdulah-ef. u ova dva džemata, nakon podužeg perioda dogovora i traženja najboljeg termina za posjetu. I nije se mogao desiti bolji termin i vrijeme kao što je period obilježavanja rodjenja I sjećanje na život, lik i djelo voljenog Poslanika alejhisselam. I prisutna je bila obostrana radost zbog ove posjete, elhamdulillah. Koristim priliku da se srdačno zahvalim na lijepom i ugodnom gostoprinstvu braće i sestara Bošnjaka džematlija u Dallas-u. Veliko hvala!

U nedjelju, 17. novembra mevludski program i sastajanje džematlija su upriličeni u džamiji ICBAB-džemata u San Jose, California. Takodje, i ovaj program je održan u organizaciji Muftijstva Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike pod nazivom “Ya Muhammed El-Emin” i džemat u San Jose-u se prijavio da bude domaćin ovog programa na kojem su gosti bili grupa solista “Ašik” (Tarik Omerhodžić, Hikmet Hadžiabdić, Abdusamed Šljivar i hafiz Hamza Lavić), a vazu-nasihat je održao Muftija IZBSA/ICNAB doktor Sabahudin-ef. Ćeman. Domaćin je bio džematski imam Samedin-ef. Bajrić sa džematskim odborom i prisutnim džematlijama.

U nedjelju, 24. novembra mjesec mevluda i sjećanja na život, lik i djelo voljenog Allahovog poslanika Muhammeda alejhisselam za područje medžlisa 1 zapad završeno je okupljanjem džematlija u džemata BCCSC u Irvine – Orange County, California. Tu je vazu-nasihat i predavanje održao Osman-ef. Šehić, kojeg je BCCSC džemat angažirao da vikendom nedjeljom održava mektebksu nastavu.

Završavajući ovu reportažu, želim istaći da su džemati gdje su upriličeni mevludski programi i druženja organizirali lijep ugodjaj i doček gostiju uz zajedničko druženje, večeru i muhabet džematlija sa musafirima i gostima. Zaista se osjetila plaha atmosfera i pozitivna energija koja je davala poruku da se voli i poštuje Allahov poslanik i miljenik Muhammed alejhisselam na ovoj zapadnoj strani ne samo Amerike nego i Svijeta. Moram napisati da se ponosno bilo tokom ovog mjeseca biti musliman i sljedbenik voljenog i plemenitog Allahovog poslanika Muhammeda alejhisselam. Zato, i u tom kontekstu ljubavi i ponosa prema njemu alejhisselamu, draga braćo i sestre, cijenjeni sljedbenici riječi i prakse voljenog Poslanika Alejhisselam, pozivam i sebe i sve vas koji budete čitali i pročitali ovu reportažu da nastavimo i održavamo sjećanje na našeg voljenog Poslanika Muhammeda alejhisselam, tako što ćemo pokušavati da budemo poput njega, i njegovih ashaba. Kultivirajmo i ugradimo u sebe one plemenite osobine ‘Imana i Taqwaluka’, iskrenosti, pouzdanosti i integriteta karaktera. Neka naši životi budu poput svjetionika svjetlosti u duhovnom mraku današnjeg vremena. Poslanik Muhammed Alejhisselam je opisan u 45 kur’anskoj suri: 16 ajetu kao “Siradž Munir,” Svjetiljka koja širi svjetlost“. Slijedeći ga, našeg voljenog Poslanika Alejhisselam i mi možemo širiti svjetlost, iako nejasnu i zamagljenu, za one koji su ogrezli u tami. Postanimo istinski vjernici koji će završiti svoje živote odgovarajući na poziv završnih ajeta kur’anske sure Fedžr, gdje Allah poziva naše duše ovim riječima: Pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj”!

I na kraju, ispred Medžlisa 1 Zapad, zahvaljujem se srdačno i izražavam poštovanje svim džematima koji su realizirali hajirli aktivnost mjeseca mevluda. Hvala kolegama imamima, džematskim odborima, i džematlijama. Izražavam zadovoljstvo i zahvalu za gostoprimstvo prema gostima i musafirima i ljepotu druženja svima vama divnim ljudima koje su Islam, Bosna, pa i Amerika odgojili da se voli i poštuje najbolji čovjek koji je hodio zemaljskom kuglom voljeni Allahov poslanik Muhammed alejhisselam.

Draga braćo i sestre Bošnjaci, na linku ispod možete kroz fini broj slika vidjeti kakva je bila atmosfera na mevludskim programima I druženjima džematlija u džematima na području medžlisa 1 zapad tokom mjeseca mevluda:

https://drive.google.com/open?id=1h5M4u0u_aivq59DoMnGva2e2bqF7Ul3O

Činim dovu Svevišnjem Gospodaru Allahu džellešanuhu da dostojno nagradi sve one koji su na bilo koji način pomogli i doprinijeli da se u lijepoj i pozitivnoj atmosferi održi ova aktivnost po džematima Medžlisa 1 Zapad. Amin!

Molim Allaha džellešanuhu, da nam pomogne da zaradimo i zaslužimo Njegovo zadovoljstvo, Njegov ridwan, da udjemo u Njegove prelijepe džennetske bašče i sasatnemo se sa voljenim Poslanikom alejhisselam. Amin!

Molim Allaha džellešanuhu da nam pomogne da postanemo dostojni nasljednici i sljedbenici ovog velikog ummeta čiji su temelji postavljeni od strane našeg voljenog Poslanika Muhammeda alejhisselam. Amin!

Neka ti je Selam Ja Muhammed El Emin!

Allahumme Salli A’la Muhammedin We A’la Ali Muhammed!

Salavat i Selam na voljenog Poslanika Muhammeda Alejhisselam i hvala Allahu džellešanuhu, Milostivom, Samilosnom!

Mr. Abdulah-ef. Polovina, Glavni Imam Medžlisa 1 Zapad

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.