Mr. Abdulah ef. Polovina

Rođen je u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, 1973. godine. Jedino je dijete  roditelja Šahze i rahmetli Ahma. Prije rata u Bosni i Herecgovini pohađao je Gazi Husrevbegovu medresu da bude Imam, Hatib i Muallim. Završio je i diplomirao medresu 1992. godineKada je počeo rat Abdulah ef. se zatekao  u Dobrinji, malom naselju u blizini aerodroma u Sarajevu.

U Dobrinji se dobrovoljno stavio na raspolaganje Teritorijalnoj odbrani da se brani Dobrinja. Tokom ratnog angažmana bio je ranjen tri puta. Negdje pri kraju rata, oženio se muallimom Hatidža hanumom.

Poslije agresije i rata stavio se na raspolaganje Islamskoj zajednici i biva postavljen da radi kao imam u džematu Aneks u Sarajevu. Nakon pet godina provedenih u džematu Aneks, Abdulah-ef. se 2000. godine seli u SAD, u grad Seattle, u američkoj državi Washington, gdje ostaje 12 godina kao imam tamošnje Islamske zajednice i džemata Bošnjaka. Tokom rada kao imam u Seattle obavio je i svetu islamsku dužnost hadždža.

Trenutno, Abdulah-ef. je imam bošnjačkog džemata u Portlandu, u američkoj državi Oregon, glavni imam medžlisa 1 – West, te je član Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Otac je petero djece, Muhameda, Lamije, Ahmeda, Mustafe i Abdulgafara. 

Abdulah-ef. je diplomirao islamske nauke na Cloverdale College u Indiani, a nakon toga diplomirao komparativne religije na Univerzitetu George Washington u Seattle. Sredinom marta 2015. godine magistrirao je na Seattle Univerzitetu na Odsjeku za teologiju i svećenstvo i sada je Magistar nauka u transformacijskom liderstvu.