Muftija – Dr. Sabahudin ef. Ćeman

Dr. Sabahudin ef. Ćeman je imam u džematu North Phoenix, Arizona i muftija za Sjevernu Ameriku. Na mjesto muftije za prostor Sjeverne Amerike dr. Ćeman je imenovan 28. aprila 2018. godine od strane Sabora IZ u BiH, a na prijedlog reisu-l-uleme dr. Husein ef. Kavazovića. Na mjesto glavnog imama za Sjevernu Ameriku Sabahudin ef. Ćeman imenovan je 2012. godine, a do tada je obnašao dužnost Generalnog sekretra Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Dr. Sabahudin ef. Ćeman porijeklom iz Tešnja odakle su Ćemani u Bosni. Rođen je u Sanskom Mostu gdje mu je otac radio kao imam. Od 1980. godine živio u Prijedoru gdje je nakon završene medrese radio kao imam u Gornjoj Puharskoj do početka rata kada je odveden u logor sa drugim Bošnjacima.

Gazi Husrev-begovu medresu je završio 1989. godine a na službovanje u SAD došao je 1993. godine. Fakultetsko obrazovanje stekao je na Graduate Theological Foundation u South Bandu, Indiana, gdje je 2009. godine diplomirao na odsjeku za islamsku vjeronauku (Bachelor of Religious Education in Islamic Studies).

Master studij uspješno je završio 2011. godine na Graduate Theological Foundation u South Bandu i stekao zvanje magistra islamskih nauka (Master of Theology in Islamic Studies). Zvanje doktora islamskih nauka (PhD in Islamic Studies) stekao je 2017. godine nakon uspješne odbrane doktorske disertacije naslova Fiqh Issues of Bosniak Community in the West tj. Fikhski problemi Bošnjačke zajednice na Zapadu.

Dr. Ćeman je oženjen Alma hanumom sa kojom ima dva sina.