Muhammed alejhisselam – svjetiljka koja širi svjetlost

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Piše: Mr. Abdulah ef. Polovina

Hvala Allahu Uzvišenom. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo.

Nalazimo se u mjesecu Rebiu-l-evvelu u kojem je rođen naš voljeni Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem. U cijelom muslimanskom svijetu se organiziraju proslave i programi koje mi zovemo Mevlud Poslaniku alejhisselam. Ovo je dobro vrijeme za nas da se zaustavimo i promislimo o životu i misiji ovog najvećeg čovjeka, koji je opisan u Kur’anu kao “Hatemen-Nebijjiin”, “Pečat svih Poslanika “.

Koje su bitne tačke o njegovom životu, koji ima značenje ne samo za nas muslimane, nego za cijelo čovječanstvo? Mi prirodno osjećamo ogromnu ljubav, poštovanje i zahvalnost nasem voljenom Poslaniku Alejhisselam. Uostalom, to je onaj koji nam je donio islam, u svojoj konačnoj i potpunoj formi. To je onaj koji je trpio poniženja i zlostavljanja od vlastitog naroda, koji je podnio izgon i nasilje zbog svoje misije. To je onaj koji je uspostavio temelje ovog ummeta, ovo veliko bratstvo muslimana, i mi smo privilegovani da tome pripadamo. Mi se možemo pravdati što ga poštujemo sa toliko ljubavi i paznje, da to za druge može izgledati da nam nedostaje objektivnosti u našim pogledima. I to je u redu. Ako musliman kaže da je Muhammed alejhisselam bio najveći čovjek koji je ikada živio, to za nemuslimane i one izvan islama neće puno0 pobuditi njihovu pažnju. Ali, ako su te iste riječi divljenja došle od strane njihovih pisaca i mislilaca, ljudi zastanu i obrate pažnju na to.

Jedan škotksi pisac, koji se divio Poslaniku alejhisselam u velikoj mjeri bio je Tomas Karlajl, koji je napisao (O herojima i herojskom služenju, i herojstvu u historijii, London, 1918).“… Ovi Arapi, čovjek Muhammed, i to jedno stoljeće. To je kao da je iskra pala, jedna iskra na svijet koji je označavao neprimjetni crni pijesak, ali, taj pijesak predstavljao je eksplozivni prah, dizao se visoko prema nebu i išao od Delhija do Granade: Ja sam rekao: Veliki Čovjek je uvijek bio kao munja iz neba, ostali ljudi su čekali na njega kao gorivo, a zatim bi se i oni upalili … Kako je jedan čovjek vlastitim rukama uspio spojiti i pomiriti zaraćena plemena i lutajuće beduine u najmoćniju i najciviliziraniju naciju u manje od dvadeset godina …. “. Drugi pisac, Majkl Hart, u svojoj knjizi 100 najvećih ljudi u Historiji, je stavio Poslanika Muhammeda alejhisselam na vrh svoje liste i popisa ljudi koji su imali najveći utjecaj na povijest i historiju čovječanstva.

Mi muslimani, naravno, nemamo potrebu da od bilo koga drugoga tražimo da podrži veličinu našeg voljenog Poslanika Muhammeda alejhisselam. Mi znamo da je on najveći od svih ljudi. Za nas je dovoljno to da Allah dž.š. opisuje njegov status u Kur’anu:“We Maa Erselnake Illa Rahmeten Lil Alemiin!” “I mi smo te poslali [O Muhammede] kao milost svim svjetovima.” (El-Enbija, 107).Imajmo na umu da izraz „Alemiin“ na arapskom, ne odnosi se samo na sve narode, ili cijelo čovječanstvo, nego na sve svjetove, uključujući i svijet materije i duha. Na isti način, u prvoj recenici u suri Fatiha stoji: “Elhamdulillahi Rabbil Alemiin”, “Sva slava i hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova”, tako Sveti Kur’an se odnosi prema našem dragom Poslaniku Muhammedu alejhisselam kao milost svim svjetovima. Mi koji tvrdimo da smo njegovi sljedbenici, i koji ga se sjećaju u svakom namazu, trebamo proučavati njegov život i slijediti njegov primjer. Zaista, u Allahovom Poslaniku alejhisselam je najbolji primjer.

Draga braćo i sestre, cijenjeni sljedbenici riječi i prakse voljenog Poslanika alejhisselam, historija nam pokazuje da je borba za uspostavu islama u svakom vremenu i svakoj zemlji, često bila prenesena od strane malog broja muslimana, koji su posjedovali određene izuzetne kvalitete. Naš voljeni Poslanik Muhammed alejhisselam i njegovi slavni ashabi bili su najznačajniji ljudi koji su ikada hodali na ovoj planeti. Njihove kvalitete vjere u Allaha dž.š., poslušnosti Njihovom Poslaniku alejhisselam, strpljenje i iskrenost su im omogućili izgradnju svjetske civilizacije.

Oni su bili vjernici koji supotčinili sebe i sve sto su posjedovali u potpunosti za islam. Za njih nije bilo pola-mjere. Nisu sačinjavali nikakve planove bez uzimanja u obzir onoga što ce se svidjeti Allahu. Za njih je bilo više važno da znaju kako se njihovi planovi trebaju uklopiti u Veliki plan Velikog Planera Allaha Svemogućeg. Ovi izvanredni muslimani, ashabi Poslanika, i svi oni koji su slijedili njihov plemeniti primjer, radili su teško i oslanjali se na Allaha i svo svoje povjerenje su predavali Njemu. Nikoga i od nišega se nisu bojali osim Allaha. Oni su ti koji su opisani u prekrasna posljednja dva ajeta sure Tewba:

128. Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

129. A ako oni glave okrenu, ti reci: “Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenoga!

Ovi umirujući i nadahnujuci ajeti su pomogli muslimanima u teškoćama i nevoljama kroz vjekove. Ovi ajeti bi takođe trebali tješiti i nadahnjivati i nas danas.

Draga braćo i sestre, cijenjeni sljedbenici riječi i prakse voljenog Poslanika alejhisselam, zivimo u teškim danima za nas muslimane. Mi smo trenutno slabi i podijeljeni, i čini se ummet je rastrgan kako iznutra tako i izvana. Ali mi nikada ne smijemo padati u očaj, nikada ne gubiti nadu. I ne smijemo izgubiti srčanost i nadu. Allah vodi dobru brigu o Njegovim stvorenjima. On će se pobrinuti dobro i za Njegovu vjeru.

Historija je na našoj strani. Istina će nadvladati laž. Bit će to duga i teška borba, sa mnogo lažnih zora, ali mi ne trebamo sumnjati da će Allahova vjera na kraju pobijediti.

Islam je oplemenio svaku ljudsku zajednicu koja se našla pod njegovim utjecajem. Čak Džingis Kan, najveći “međunarodni terorist“ svog vremena, nije mogao uništiti Islam. On je poveo njegove mongolske konjanike brišući za sobom stepe Srednje Azije. Njegovi ratnici uništili su sve sto se našlo na njihovom putu, ali oni takvi nisu mogli odoljeti privlačnosti poziva “La Ilahe Illellah Muhammeden-Resulullah”, tj. “Nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov Poslanik”. Mongoli su silovali i opljačkali sve na putu prema jugu i zapadu i zaustavljeni su u bitki kod Ain Džaluta od strane hrabrog Memlučkog Sultana, Zahira Ruknuddina Bejbersa 1260. godine. Ova velika pobjeda dozvolila je cijelom svijetu tada da uzmu predah i osjete olakšanje. Uprkos njima takvima, i uprkos što su uništili veliki dio muslimanskog svijeta, uključujući i Bagdad, Mongoli su vremenom prihvatili islam kao svoju vjeru. Njihovi potomci su postali Mogulski carevi koji su vladali Indijom mnogo stoljeća.

Danas, koje ironije, dok mnogi muslimanski pojedinci i narodi se okreću prema Zapadu tražeći za sebe primjere da slijede, sve veći broj Europljana i Amerikanaca se okreću u suprotnom smjeru, okreću se islamu kako bi pronašli neki smisao i svrhu za svoje živote. U jednom novinskom članku u Evropi, židovska historičarka piše o svojim razmišljanjima o rastu islama na Zapadu. Ona je rekla da tokom putovanja u vozu za Brisel, ona se našla medju velikom grupom studentkinja koje su nosile mahrame na glavama. “Djevojke su mi se osmjehivale, a ja sam se osmjehivala njima,” pisala je, “i nisam mogla zaustaviti moje razmišljanje, ovo (te djevojke) su budućnost Europe, a ja sam prošlost.”

Draga braćo i sestre, cijenjeni sljedbenici riječi i prakse voljenog Poslanika alejhisselam, islam osvaja srca i umove mnogih učenih ljudi na Zapadu. Allah osigurava konačnu pobjedu islama, i mi nemamo sumnje u to. Pravo pitanje je, kakvu ulogu ćemo mi igrati u pomaganju tog procesa? Hoće li islam pobijediti uz našu pomoć i trud, ili će islam pobijediti, bez obzira na nas i našu uključenost? To je ono što je zaista važno. Hoćemo li se mi baviti samo našim vlastitim uskim i sebičnim životima? – Je li se mi brinemo samo o našoj karijeri, našoj familiji i našem slobodnom vremenu? Zar mi nećemo tražiti dobro Allahovo zadovoljstvo, služeći islam svim srcem, služeći sva Allahova stvorenja, nesebično i sa oduševljenjem?

Zato završavajuci ovaj tekst pozivam i sebe i sve vas koji budete čitali ovaj tekst, prisjetimo se našeg voljenog Poslanika Muhammeda alejhisselam tako što ćemo pokušavati da budemo poput njega, i njegovih ashaba. Kultivirajmo i ugradimo u sebe one plemenite osobine “imana i takvaluka“, iskrenosti, pouzdanosti i integriteta karaktera. Neka naši životi budu poput svjetionika svjetlosti u duhovnom mraku današnjeg vremena. Poslanik Muhammed alejhisselam je opisan u 45 suri, 16 ajetu kao “Siradž Munir,” „Svjetiljka koja širi svjetlost“. Slijedeći ga, našeg voljenog Poslanika alejhisselam i mi možemo širiti svjetlost, iako nejasnu i zamagljenu, za one koji su ogrezli u tami.

Postanimo istinski vjernici koji će završiti svoje živote odgovarajuci na poziv završnih ajeta sure Fedžr, gdje Allah poziva naše duše ovim riječima: “Pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj!

Molim Allaha Dželle Šanuhu, da nam pomogne da zaradimo i zaslužimo Njegovo zadovoljstvo, Njegov ridwan, da uđemo u Njegovu džennetsku bašču. Molim Allaha džellešanuhu da nam pomogne da postanemo dostojni nasljednici i sljedbenici ovog velikog ummeta čiji su temelji postavljeni od strane našeg voljenog Poslanika Muhammeda, SWS. To bi bio najbolji način da se proslavi rođendan Muhammeda alejhisselam. Amin!

Allahumme Salli A’la Muhammedin We A’la Ali Muhammed!

Neka ti je Selam Ja Resulallah!

Biografija Abdulah ef. Polovine

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3