Muris ef. Neimarlija

Muris ef. Neimarlija je rodom iz Kaknja.

U rodnom kraju je završio osnovnu školu a nakon toga  medresu “Osman-ef Redžović” u Velikom Čajnu kod Visokog. Diplomirao je na Fakultetu islamskih Nauka u Sarajevu, na predmetu fikh a na temu “Zloupotreba droga u šeriatskom pravu”.

Još dok je studirao kao redovni student na fakultetu radio ja kao imam u više džemata u Kaknju i Sarajevu. Bio je drugi imam Ferhadija džamije u Sarajevu i imam u džematu Ciglane, Sarajevo. Muris ef. je objavljivao radove u više časopisa u BiH kao što su: Preporod, Saff, Student, Mlađak itd. Osim tekstova vjerskog karaktera piše pjesme i kratke priče a njegov rad je uključen i u islamsku vjeronauku za osnovnu školu.

U rano proljeće 2010. godine dolazi u Ameriku na mjesto imama u džemat Islamski kulturni Centar Bošnjaka Syracuse, NY i na toj poziciji ostaje do 2021. godine. Od 2012. Obavlja i dužnost glavnog imama medžlisa Northeast (prije zvanog medžlis 5 a sada medžlis 3) Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA). Član je Izvršnog odbora IZBSA, a bio je i član organizacionog odbora susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike. Oženjen je.