Obavjest za hadž 2023. godine

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Obavljanje hadža je jedan od pet temeljnih ibadeta u islamu, te je Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike nastojala da izvršavanje ove vjerske dužnosti bude omogućeno svima zainteresovanim iz naše zajednice.

Na osnovu dosadašnjih odluka Ministarstva za hadž u Saudijskoj Arabiji i komunikacijom sa agencijom s kojom saradjujemo za odlaske na Časna mjesta, IZBSA ni ove godine na žalost neće organizovati zajednički odlazak na hadž.

Informacije koje možemo podijeliti su sljedeće:
•    Dosadašnji ograničavajući faktori, izazvani COVID/19 virusom su ukinuti, te je obavljanje hadža omogućeno svim muslimanima bez obzira na starosnu dob.
•    Ukinuta potreba mahrema-pratioca za žene koje obavljaju hadž
•    Ministarstvo hadža je objavilo da se registracija-prijave mogu vršiti isključivo putem zvanične web stranice https://hajj.nusuk.sa

Nakon registracije uslijediti će provjera dokumenata, izbor paketa, te izdavanje vize. Potrebno je pratiti informacije na stranici u vezi svih potrebnih rokova i dostavljanja neophodnih dokumenata, uključujući potrebne vakcine.

Mi nismo u mogućnosti da pružimo podršku pri registraciji, te vas savjetujemo da registraciju obavite sami ili uz pomoć odgovorne osobe jer neke agencije naplaćuju ovu uslugu, ali ne mogu uraditi ništa više nego što vi sami možete.

Za mogućnost odlaska na hadž u organizaciji Rijaseta IZ-e sa hadžijama iz Bosne i Hercegovine, obavijestit ćemo vas naknadno. Ono što je sigurno, u slučaju mogućnosti odlaska na hadž preko domovine, uslov je posjedovanje bosanskog pasoša.

Molimo Allaha dž.š. da olakša odlazak na hadž svima onima koji su nanijetili da ove godine obave peti islamski šart.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu