Održana 5. redovna skupština Medžlisa 1 (Zapad) Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Uzvišeni Allah džellešanuhu u Kur`anu kaže: ”Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimasš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!” (Ali I`mran, 26)

Allahov Poslanik Muhammed alejhisselam je rekao: „Allahova ruka (pomoć) je sa džematom (zajednicom/timom), a onaj ko se odvoji od džemata (zajednice/tima) odvojio se u vatru.“ (Sunen Et-Tirmizi)

Muhammed alejhisselam je rekao:“Ko radi sa ljudima i pri tome im ne čini nasilje, ko im prenosi nešto i pri tome ne laže, ko obeća nešto i obećanje ne iznevjeri, on je osoba izrazite čestitosti i krajnjeg poštenja. Njega treba prihvatiti kao rođenog brata, a nikako ga odbaciti. Odbacivanje takvog je zabranjeno.” (Hatib el-Bagdadi)

Dana, 13. Januara 2018. godine održana je peta redovna Skuština Medžlisa 1 (West) Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB). Ova skupština je održana u Salt Lake City-ju, u američkoj saveznoj državi Utah i domaćin je bio tamožnji Islamic Communuty of Bosniaks in Utah (ISBU) džemat na čelu sa imamom Amir ef. Salihovićem i predsjednikom džematskog odbora Alenom Ramovićem.

Program pete redovne skupštine je bio cjelodnevnog karaktera . Na ovoj skupštini je prisustvovalo 22 delegata iz 9 džemata, dok su odsustvovali delegati iz četiri dzemata. Poslije održavanja pete redovne skupštine medžlisa, u organizaciji domaćina ISBU džemata i vrijednih džematlija upriličena je zajednička večera gostiju i domaćina. Nakon večere klanjana je jacija namaz, a nakon jacije upriličen je prigodan programa na kojem su prisutni imami proučili suru Ja-sin pred duše naših šehida, te je hor ISBU džemata proučio nekoliko ilahija, a tokom programa prisutnima na programu su se obratili oblasni imam medžlisa 1 – mr. Abdulah ef. Polovina i glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike dr. Sabahudin ef. Ćeman. Pored njih prisustvovali su i Mirsad ef. Huseljić, Edin ef. Alija, Begzudin ef. Jusić, Samedin ef. Bajrić, Osman ef. Šehić, te Mirnes ef. Lemeš, sekretar ICNAB-a, a program je vodio imam domaćin Amir ef. Salihović. Tokom programa oblasni imam medžlisa 1 je uručio plaketu ISBU džematu koju su ispred džemata primili imam i predsjednik, a kao znak zahvalnosti na domaćinstvu i lijepom gostoprimstvu prilikom održavanja programa zasjedanja pete redovne skupštine medžlisa 1. Dovu na kraju je proučio Abdulah ef. Polovina.

Po pitanju održavanja pete redovne skupštine Medžlisa 1 na njoj je bilo prisutno 22 delegata iz 9 bošnjackih džemata i to: Phoenix, Denver, San Jose, Portland, Salt Lake City, Seattle, Sacramento, Houston i Boise. Odsutni su bili delegati iz džemata Irvine, Vancouver B.C., Arlington i Dallas. Skupštinu je vodio predsjednik i oblasni imam medžlisa 1 mr. Abdulah ef. Polovina. Ovo je bila i izborna skupština i u tom kontekstu bitno je istaći da je na ovoj skupštini izabran član Upravnog odbora ICNAB-a ispred medžlisa 1 hadži Nihad Poljaković iz Denver-a. Izabran sekretar medžlisa i to Begzudin ef. Jusić, imam i delegat iz Seattle, te su izabrani članovi Nadzornog odbora Medžlisa 1 West i to: Mirsad ef. Huseljic, imam i delegat iz Denvera, Edin ef. Alija, imam i delegat iz Houston-a, Alen Ramović, delegat iz Salt Lake City, Senad Osmanović delegat iz San Jose, i Nihad Djozić, delegat iz Seattle.

Po pitanju ostalog dijela skupštine razgovarano je o aktivnostima i projektima na području medžlisa kao što je mektepsko takmičenje, susreti omladine i kako sto bolje organizirati našu omladinu, ljetni kamp za omladinu, mala medresa u BiH, medijsko predstavljanje naših džemata, Fondacija “Ljiljan”, pripreme za Ramazan u smislu dostavljanja informacije u kojem džematu će biti potrebni teravih-imami ili softe, te projekat gostovanja profesora medresa iz BiH u džematima Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Na skupštini je poseban dio vremena odvojen i porazgovarano je i prodiskutovano oko rada i aktivnosti na još boljem organiziranju naše omladine. Po ovom pitanju je dogovoreno i izabran je koordinator za omladinu na nivou medzlisa 1 i to Admir Kelemiš, delegat iz Seattle. On će ujedno biti i predstavnik ispred našeg medzlisa 1 za organiziranje ljetnog kampa za omladinu na nivou ICNAB-a. Pod ovom tačkom dnevnog reda porazgovarano je i oko mektepske nastave i takmičenja na niovu medžlisa, te je zaključeno da se ove godine mektepsko takmičenje i susreti omladine na nivou našeg medžlisa održi za vikend 5. i 6. maja u San Jose, California.

Takođe, razgovarano je i o budžetu medžlisa, problematici u džematima, međusobnoj komunikaciji i po tim pitanjima su doneseni određeni zaključci sa ciljem da pomognu bolju i efikasniju komunikaciju na nivou mežlisa te sam rad i aktivnosti medžlisa i džemata u realizaciji određenih aktivnosti koje bi pomogle i delegatima i džematlijama u dematima da imaju pozitivniju i jaču svijest o institucionalnom djelovanju Islamske zajednice i džemata u okviru ICNAB-a. Izvještaje o radu su podnijeli oblasni imam Abdulah Polovina, te sekretar medžlisa Begzudin ef. Jusić sa posebnim naglaskom na mektepsko takmičenje prošle godine.

Pod tačkom razno dnevnog reda skupštine uvršteno je da se porazgovara i oko usvajanja Pravilnika o Vakufu i prijedlogu od prošle godine da se pri ICNAB-u oformi Vakufska direkcija BAIT. Ovo je jedini pravilnik koji još nije usvojen na nivou svih džemata ICNAB-a i to bi trebalo pokušati uraditi tokom ove godine a najranije do zasjedanja Sabora ICNAB-a u Denveru krajem marta ove godine. Još je porazgovarano i o redovnim projektima ICNABA-a i to Hadž, Mala medresa i obezbjeđivanje teravih-imama za Ramazan po džematima gdje je to potrebno. Prisutne delegate su pozvani da se uključe u informisanje i motivisanje naših džematlija po džematima da se prijavljuju na odlazak na Hadž ove godine preko naše zajednice, omladina (tinejdžeri) da se prijave za odlazak i pohadjanje Male medrese u BiH od 1. do 15. jula u prostorijama medrese Osman ef. Redžović kod Visokog, te da džemati u što skorije vrijeme jave koliko im je potrebno teravih-imama ili softi tokom mubarek mjeseca Ramazana.

Na kraju zasjedanja pete redovne skupšine medžlisa 1 West svi prisutni delegati su pozvani ispred medžlisa da dođu na svečano otvorenje džamije i islamskog centra u našem džematu u Denver-u, Kolorado 31. marta i da taj poziv prenesu svim svojim džematlijama. Pozivu su se priključili i delegati ispred džemata Denver, te je zaključeno da se naredna skupština medzlisa 1 west održi, ako Bog da, u Boise, Idaho, gdje će, ako Bog da, domaćin biti tamošnji naš bošnjački džemat i Islamska Zajednica Bošnjaka u Boise.

Dan poslije zasjedanja skupštine u nedjelju ujutro održan je sastanak prisutnih imama na kojem je razgovarano o imamskoj problematici kao što su Pravilnik o radu imama i da se pokrene procedura oko sačinjavanja unificiranog ugovora o radu imama za sve džemate ICNAB-a, te da se počne raditi na odredjenim pripremama za mektebsko takmičenje. U isto vrijeme član UO ICNAB-a ispred medžlisa 1 hadži Nihad Poljaković je održao radni sastanak sa džematlijama delegatima ispred prisutnih džemata. Nakon toga upriličeno je zajedničko druženje svih delegata sa domaćinima članova džematskog odbora ISBU posjetom centru grada Salt Lake City i zajedničkim ručkom u džamiji “Merjem” ISBU džemata.

Želim da napišem da su pored navedenih imama delegata, skupštini medžlisa prisustvovali slijedeći delegati džematlije-civili: Nihad Djozić i Admir Kelemiš iz Seattle; Alen Ramović i Muriz Mehmedović iz Salt Lake City; Sakib Ibišević iz Portlanda; Nihad Poljaković, Ademir Cerić i Esem Kajtazović iz Denvera; Emin Pjanić i Senad Osmanović iz San Jose; Muhamed Huskić i Mirnes Lemeš iz Phoenix-a; Rusmir Čivić i Midhat ef. Smajić iz Boise i Nermin Terović iz Sacramento.

I za kraj ove informacije želim istaći da ovo skoro dvodnevno zasjedanje pete redovne skupštine Medžlisa 1 (West) bude na neki način za pamćenje, historiju i lijepu uspomenu, potrudile su se vrijedne džematlije ISBU džemata u Salt Lake City. Zahvalnost pripada džematskom odboru ICBU džemata na podrsci i konkretnim aktivnostima da se u Salt Lake City održi peta redovna-izborna skupstina Medžlisa 1 West-Zapad. Prijem imama i delagata iz džemata sa područja medžlisa 1 West i njihovo ugošćavanje pokazao je koliko se je ozbiljno shvatio ovaj momenat institucionalnog djelovanja i želja da se to sve dobro i lijepo uredi i sistemski uveže, organizira i djeluje.

Kako je to sve izgledalo i kakva je bila atmosfera u Salt Lake City možete pogledati u galeriji slika na linku:

https://drive.google.com/drive/folders/11T8cCjxwBfSDHUh2-iB_rmGyArBfbMp6?usp=sharing

Ispred Imama i delegata džemata Medžlisa 1 izražavam zadovoljstvo i zahvalu za gostoprimstvo i ljepotu druženja sa divnim ljudima koje su Islam, Bosna, pa i Amerika odgojili. Činim dovu Svevišnjem Gospodaru Allahu džellešanuhu da dostojno nagradi sve one koji su na bilo koji način pomogli i doprinijeli da se u lijepoj i pozitivnoj atmosferi održe aktivnosti u i oko pete redovne skupštine Medžlisa 1 West. Amin! Salavat i selam na voljenog Poslanika Muhammeda alejhisselam i hvala Allahu džellešanuhu, Milostivom, Samilosnom!

Abdulah Polovina, Oblasni imam Medžlisa 1 West

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3