Search
Close this search box.

Održana peta redovna sjednica Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Pod predsjedavanjem muftije dr. Sabahudina ef. Ćemana održana je peta redovna Sjednica Izvršnog odbora (IO) Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA), na kojoj je prisustvovao i predsjednik Skupštine IZBSA, hadžija Nihad Poljaković koji je podijelio sa Izvršnim odborom analizu protekle Skupštine održane u San Joseu, California, te podsjetio IO na zaključke koje je Skupština usvojila i dala na daljnje postupanje Izvršnom odboru.

Glavni imami su izvijestili IO o pripremama mektepskog takmičenja u medžlisima kao i ostalih programa koje medžlisi organiziraju za Memorial weekend.

Hadžija Samir Agić je upoznao prisutne o pripremama za Susrete Bošnjaka koji će se održati u Dallasu, TX od 30. augusta do 1. septembra (Labor Day weekend) kao i centralnim temama koje će biti u programu Susreta. Više detalja o programu i gostima biće uskoro dostupno javnosti.

IO je također raspravljao o implementaciji jedinstvenih pravilnika IZBSA u džematima te daljnjem procesu koji će se poduzimati nakog isteka predviđenog roka za usvajanje istih. Također, razgovarano je o ICNAB Leadership Academy, projektu koji je prezentovan na Skupštini IZBSA u San Joseu od strane Damira Husamovića te daljnjim koracima ka sprovedbi projekta.

Sekretar IZBSA Mirnes Lemeš je upznao IO o pripremama za realizaciju projekta “Mala Medresa” kao i nekoliko drugih projekata, te je Muris ef. Neimarlija, ovogodišnji vodič na hadž ispred IZBSA, upoznao IO o pripremama za odlazaka hadžija na hadž sa prostora Sjeverne Amerike. IO je raspravljao o još nekoliko zahtjeva sa terena te su doneseni potrebni zaključci.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

08. June 2024.

Finalno mektepsko tamičenje IZBSA