Održana peta redovna skupština Medžlisa Tri ICNAB-a

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U subotu 27. januara 2018. godine je održana peta redovna godišnja skupština medžlisa tri (Northeast of North America). Domaćini pete skupštine medžlisa tri su bili Bosanskogercegovački islamski Centar New York na čelu sa imamom Idriz ef. Budimlićem i predsjednikom džematskog odbora Dr. Damirom Huremovićem. Skupštini je prisustvovalo 25 delegata iz većine džemata medžlisa tri.

Odsutni su bili delegati džemata Hacketstown NJ i Erie PA, te delegati iz kanadskih džemata koji takodjer pripadaju medžlisu tri. Kao i na svim dosadašnjim skupštinama, i na ovoj je bio prisutan i glavni imam ICNAB-a dr. Sabahudin ef. Ćeman.

Nakon proučenih kur’anskih ajeta, skupštinu je otvorio i vodio predsjednik skupštine i glavni oblasni imam Muris ef. Neimarlija. Poslije uvodnih riječi glavnog oblasnog imama Muris ef. u kojima je poselamio prisutne i zahvalio im se na dolasku i uopće na volonterskom radu koji rade u džematima medžlisa tri, te nakon uvodnih riječi glavnog imama Sabahudin ef. Ćemana, usvojen je dnevni red skupštine.

Muris ef. je podnio izvještaj o svom radu u prethodnoj godini, te finansijski izvještaj. Nakon usvajanja izvještaja Muris ef., Amsal ef. Memić, koordinator za omladinu je podnio izvještaj o aktivnostima za omladinu u prethodnoj godini i projektima koji su sprovedeni na nivou medžlisa. Nakon toga je predsjednik Nadzornog odbora Ahmedin ef. Mehmedovic podnio izvještaj o aktivnostima Nadzornog odbora i o njihovim naporima u rješavanju problema u džematima, te o njihovim posjetama džematima u Kanadi . Nakon toga na dnevni red su dosli izbori u organima medžlisa tri. Na izborima su na ponovni mandat od dvije godine izabrani pet članova Nadzornog odbora (Ahmedin ef. Mehmedović, Idriz ef. Budimlić, Kasim Delalić, Mirnes Mustafić i Avdo Kunovac) , sekretar Medžlisa Amir ef. Durić, kao i član UO Kasim Delalic. Jedina promjena u organima medžlisa je novi koordinator za omladinu jer je Amsal ef. izrazio želju da ovu dužnost preuzme neko drugi u sljedećem mandatu. Prisutni su predložili i izabrali Anela Hirkića, mladica iz Syracuse-a, za novog koordinatora za omladinu medžlisa tri.

Na skupštini je izglasano da mektebsko takmičenje bude održano u gradu Utici zajedno sa omladinskim susretima medžlisa. Izabran je Organizacioni Odbor za organizovanje druženja Bošnjaka u Poconos i Albany. Organizacioni Odbor sačinjava sedam volontera koji su i i ove godine, kao i prethodnih godina. dali svoj doprinos organizovanju druženja Bošnjaka medžlisa tri a to su: Džemal ef. Crnkić, Amir ef. Durić, Kasim Delalić, Sado Kanić, Mirnes Mustafić, Suad Omerović i Senad Ahmetović.

Pod tačkom razno, delegati su postavljali razna pitanja, davali komentare i prijedloge što je uvršteno u zapisnik skupštine koji je vodio sekretar. Domaćin Idriz ef. je na kraju sjednice proučio dovu, a druženje delegata je nastavljeno u džamiji džemata domaćina sa mevludom, učenjem Kur’ana i ilahija i kasida. Na svečanosti glavni gost Sabahudin ef. Čeman se obratio prisutnima prigodnim vazi nasihatom.

Delegati koji nisu morali putovati u subotu navečer sutradan su sa glavnim oblasnim imamom posjetili Bošnjački džemat u NYC gdje su ih domaćini lijepo dočekali. Prisutnima se obratio glavni oblasni imam, naznačio važnost postojanja naših džemata, te im izrazio podršku u radu.

Na kraju, posebno se osjećamo dužni pohvaliti imama, predsjednika džematskog odbora, te sve džematlije Bosanskohercegovackog islamskog Centra u NYC na gostoprimstvu i dočeku svih gostiju. Takodjer se zahvaljujemo džematskom odboru i džematlijama Bošnjačkog džemata u NYC (Astoria) koji su nas lijepo dočekali u nedjelju.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3