Održana skupštine medžlisa 3 Northeast

Džemat Syracuse na čelu sa oblasnim imamom Muris ef Neimarlijom je bio domaćin ovogodišnje skupštine medžlisa 3 – Northeast. Predstavnici džemata medžlisa su poslali 24 delegada da učestvuju u radu ove veoma uspješne skupšine medžlisa. Radu skupštine je prisustvovao i glavni imam ICNAB-a Sabahudin ef Ćeman, koji je bio i gost hatib, te je predvodio je džumu u džematu Syracuse. Vrijedni domaćini su u petak navečer organizovali sijelo i večeru i primili sve delegate na najbolji način.

Delegati su imali dosta konstruktivnog dijaloga vezano za dnevni red. Obzirom da su pravna akta veoma važna u radu džemata, dosta diskusije se vodilo baš vezano za njih. Delegati su dali svoje prijedloge i argumente za amandmane na pravilnike i Statut ICNAB-a, a ti prijedlozi će biti razmatrani na narednom Saboru ICNAB-a. Također su izabrani članovi Nadzornog Odbora medžlisa koji će pokušati da uz džematski odbor kooridnira ostale aktivnosti i rad.

Pored amandmana, dosta se razgovaralo i o radu sa omladinom, kao i sa mladim polaznicima mekteba. Navedeno je da su bili održani kampovi u Syracuse i New Jerseyu na kojim je prisustvovalo oko 200 omladinaca. Da bi se međusobno druženje omladinaca ojačalo, popričano je o formiranju omladinskih grupa u džematima gdje one ne postoje. Što se tiče mladih mekteblija, navedeno je da je potrebno izaći sa jednoobraznim programom, udžbenikom ili materijalom kako bi se vodila ista nastava u svim džematima i da bi se djeca bolje pripremila za mektebsko takmičenje.

Dogovoreno je da se naredna skupština medžlisa održi u Utici, a nakon kraja skupštine delegate su uz priču i razgovor ostali u džamiji da dogovore kako da poboljšaju rad džemata i medžlisa.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.