Održana skupštine medžlisa 3 Northeast

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Džemat Syracuse na čelu sa oblasnim imamom Muris ef Neimarlijom je bio domaćin ovogodišnje skupštine medžlisa 3 – Northeast. Predstavnici džemata medžlisa su poslali 24 delegada da učestvuju u radu ove veoma uspješne skupšine medžlisa. Radu skupštine je prisustvovao i glavni imam ICNAB-a Sabahudin ef Ćeman, koji je bio i gost hatib, te je predvodio je džumu u džematu Syracuse. Vrijedni domaćini su u petak navečer organizovali sijelo i večeru i primili sve delegate na najbolji način.

Delegati su imali dosta konstruktivnog dijaloga vezano za dnevni red. Obzirom da su pravna akta veoma važna u radu džemata, dosta diskusije se vodilo baš vezano za njih. Delegati su dali svoje prijedloge i argumente za amandmane na pravilnike i Statut ICNAB-a, a ti prijedlozi će biti razmatrani na narednom Saboru ICNAB-a. Također su izabrani članovi Nadzornog Odbora medžlisa koji će pokušati da uz džematski odbor kooridnira ostale aktivnosti i rad.

Pored amandmana, dosta se razgovaralo i o radu sa omladinom, kao i sa mladim polaznicima mekteba. Navedeno je da su bili održani kampovi u Syracuse i New Jerseyu na kojim je prisustvovalo oko 200 omladinaca. Da bi se međusobno druženje omladinaca ojačalo, popričano je o formiranju omladinskih grupa u džematima gdje one ne postoje. Što se tiče mladih mekteblija, navedeno je da je potrebno izaći sa jednoobraznim programom, udžbenikom ili materijalom kako bi se vodila ista nastava u svim džematima i da bi se djeca bolje pripremila za mektebsko takmičenje.

Dogovoreno je da se naredna skupština medžlisa održi u Utici, a nakon kraja skupštine delegate su uz priču i razgovor ostali u džamiji da dogovore kako da poboljšaju rad džemata i medžlisa.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3