Održana treća redovna sjednica Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pod predsjedavanjem muftije Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA) Sabahudin-ef. Ćemana, sinoć je održana redovna martovska sjednica Izvršnog odbora (IO) kojoj su pored članova IO-a prisustvovali predsjednik skupštine Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike dr. Hazim ef. Fazlić i potpredsjednik Abid Talić. U svojstvu potpredsjednika a ujedno i domaćina, Abid Talić je iznio trenutne aktivnsti po pitanju organiziranje skupštine u Des Moinesu.

Izvršni odbor je upoznat da zbog aktivnosti u gradu Des Moines u periodu održavanja skupštine, teže je naći hotele u nama potrebnom kapacitetu te će se domaćini potruditi da u što kraćem roku iznađu rješenje te će o tome obavijetiti IO kako bi se mogli poduzeti daljnji koraci u organizaciji skupštine IZBSA.

Sekretar IZBSA Mirnes-ef. Lemeš je podnio kraći izvještaj o pripremama za ramazan te je naveo da su svi džemati, a koji su tražili ramazanskog imama za ovu godinu, obezbijeđeni. Blokovi za zekat su odštampani i uskoro će biti dostupni za slanje džematima. Muftija je također naglasio da se i druge ramazanske aktivnosti pripremaju u saradnji sa Uredom za vjerske poslove IZBSA.

Član IO-a dr. Muaz ef. Redžić je predstavio aktivnosti skupštinske komisije koja je radila na aktima za pokretanje Urda za vakuf IZBSA te će usvojeni akti biti prezentirani na predstojećoj skupštini IZBSA. IO je također usvojio prijedloge dopune amandmana na jedinstveni Ugovor o radu imama koji će također u formi prijedloga biti prezentovani na skupštini IZBSA. IO je razgovarao i o drugim pitanjima te je donio nekoliko zaključaka.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3