Održano video savjetovanje predstavnika džemata medžlisa 1 – zapad

Na osnovu ukazane potrebe u subotu, 29. oktobra 2022. godine, odnosno 3. rebiul-ahira 1444. hidžretske godine održan je video sastanak i savjetovanje predstavnika džemata medžlisa 1 zapad preko Zoom platforme. Ovo savjetovanje je vodio glavni imam medžlisa 1. mr. Abdulah-ef. Polovina uz prisustvo 20 predstavnika ispred slijedećih džemata: ICBAB-San Jose, ICNP-Phoenix, IBECO-Portland, ICBW-Seattle, BIC DFW-Wylie, BAICCNT-Grand Prairie, BEKCC-Denver, ISBU-Salt lake City i ICSB-Sacramento. Odsutni su bili predstavnici džemata iz ICBB-Boise i IABBC-Vancouver B.C.

Na savjetovanju je bio prisutan i rukovodilac vjersko-prosvjetne službe IZBSA Begzudin-ef. Jusić, član Glavne izborne komisije IZBSA ispred medžlisa 1 Senad Osmanović, te dva člana Izborne komisije medžlisa 1 Tarik Omerhodžić i Sifet Mehmedović.

Mektepska nastava

Teme ovog savjetovanja su bile mektepska nastava i predstojeći jedinstveni izbori u IZBSA. Prisutni su od strane glavnog imama upoznati o početku mektepske nastave i da je do kraja septembra u džematima na području medžlisa 1 upisano 433 polaznika. U četiri džemata se ne održava nastava jer nema imama, te je glavni imam ponudio ovim džematima da se za te džemate održava nastava putem zoom platforme koju bi on održavao sa imamima iz ostalih džemata, a kada ta četiri džemata dostave da li je i koliko djece i mladih zainteresirano za nastavu. Prisutni su upoznati da je usvojen i pripremljen novi nastavni plan sa novim dvojezičnim udžbenicima koji su odštampati prema broju narudžbi iz džemata IZBSA. U ovom dijelu se obratio i novoizabrani rukovodilac vjersko-prosvjetne službene IZBSA Begzudin-ef. Jusić i upoznao prisutne šta i kakvi su planovi vezano za mektepsku nastavu, te je upoznao prisutne da su udžbenici stigli na područje Amerike i trenutno su na carini i kada se taj dio završi oni će biti poslati na adrese džemata. Uskoro će biti uradjena i pitanja sa odgovorima da se polaznici mogu pripremati za mektepsko takmičenje, kao i radne vježbe i materijali. Upoznao je prisutne o predstojećem savjetovanju imama IZBSA početkom mjeseca novembra, ako Bog da, u Washington D.C.

Izbori u IZBSA

Po pitanju predstojećih jedinstevnih izbora krajem godina na nivou džemata IZBSA, glavni imam je upoznao prisutne da su ove godine, a na osnovu odluke skupštine IZBSA, po prvi puta jedinstveni izbori u IZBSA zajedno sa izborima u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i od naredne godine mandati će trajati četiri godine na svim nivoima. Svim džematima je dostavljen dopis o izborima i upute kako provesti izbore u IZBSA. Krajem godine su izbori na nivou džemata gdje će se birati članovi džematskih odbora, delegati džemata za skupštinu medžlisa i delegati za skupštinu IZBSA. A početkom naredne godine ćse se na skupštinama medžlisa i IZBSA birati članovi izvršnih tijela za taj nivo u hijerarhiji IZBSA. Predsjednik IK medžlisa 1 Tarik Omerhodžić je upoznao prisutne da je do sada je pet džemata u našem medžlisu im dostavilo imena članova izbornih komisija na nivou džemata, a ostali još nisu iz razloga da se neki nisu nikako javili, a neki provode taj dio na osovu pravilnika o radu njihovih džemata. Svaki od prisutnih predstavnika džemata su dali informaciju šta i kada bi otprilike mogli završiti proceduru izbora IK u džematima. Predstavnici nekih džemata su iznijeli da imaju i malo problema oko kandidatura džematlija za izborne komisije, a i kasnije za džematski odbor. Naznačeno im je da oni urade šta i koliko mogu, a  ako naiđu na probleme da kontaktiraju Izbornu komisiju medžlisa 1 i glavnog imama, jer je važno komunicirati da se dodje do hajirli rješenja. Zaključeno je da džemati koji nisu dostavili imena članova svoji izbornih komisija to urade što prije da Izborna komisija medžlisa može dalje nastaviti sa džematskim izbornim komisijama proceduru i proces kandidiranja i izbora tijela na nivou džemata.

Aktuelni projekti IZBSA

Na kraju savjetovanja je porazgovarano o određenim redovnim i aktuelnim projektima IZBSA i Glavni imam je ukratko upoznao prisutne o istim, kao što je trenutna akcija obezbjeđivanja novčanih sredstava za Fondaciju “Ljljan” za potrebe stipendiranja studenata, te pozvao prisutne da se angažiraju na obezbjeđivanju sredstava za fondaciju prema njihovim mogućnostima. Dalje je upoznao prisutne o susretima mekteblija na nivou medžlisa koji su održani u Salt Lake City, zatim susretima Bošnjaka koji su održani u Denveru, maloj medresi za našu omladinu odavde u medresi Osman-ef. Redžović kod Visokog, skupštine medžlisa i IZBSA. Porazgovarano je i o komunikaciji prema džematima i tu je primjetno da ima dzemata čiji predstavnici se vrlo slabo ili nikako ne javljaju i nema se informacija o eventualnim promjenama i dešavanjima u džematu. Potrebno je poboljšati i ojačati tu komunikaciju i ovdje je ponovljeno da ako džemat dodje u situaciju da ima u nekom  dijelu svoga rada i djelovanja problema da se jave glavnom  imamu, nadzornom odboru i tako dalje da se to iskomunicira i pokuša naći najbolje moguće rješenje, a posebno sada redovno komunicirati sa IK medžlisa u procesu izbora džematima i generalno u IZBSA.

Generalno gledano, atmosfera zoom savjetovanja je bila pozitivna i konstruktivna i priustni su dobili dovoljno informacija o temama o kojima je bilo razgovarano i pozvani su da se oni i njihove džematlije uključe koliko god mogu i pomognu kontinuitet rada svojih dzemata i ostalih nivoa u hijerarhiji muftijstva Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.