Pomračenje Sunca 2017. godine: stav islamske uleme o ovom prirodnom fenomenu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Totalno pomračenje Sunca 21. auguusta 2017. godine na tlu Sjeverne Amerike pratiće milioni ljudi uživo, a ovaj događaj biće prenošen putem TV kanala i interneta širom svijeta. Ovo pomračenje kretaće se sa zapada prema istoku i prvi koji će vidjeti i doživjeti totalnu solarnu eklipsu su stanovnici države Oregon. Zbog toga, većina Oregona, pogotovo obalni dio oko gradana Lincolna, u blizini Portlanda, danima je preplavljen turistima koji žele da ovaj prirodni fenomen dožive “iz prve ruke”.

Mr. Abdulah ef. Polovina, imam u bošnjačkom džematu u Portlandu, Oregon, objašnjava kako islam gleda na ovaj prirodni fenomen, pa kaže: “Prema propisu u našem hanefijskom mezhebu sunnet je klanjati dva rekata namaza prilikom pomračenja Sunca (salatul-kusuf), poput dva rekata sabahskog sunneta. Ovaj namaz će se klanjati bez ezana i ikameta. Prema mišljenima Ebu Jusufa i Muhammeda (učenici Ebu Hanife), na tim rekjatima Kur’an se uči na glas i uči se duže nego na drugim namazima. Duže vremena će se provesti na rukuu i sedždi a sve u cilju da se vrijeme pomračenja Sunca provede u namazu i učenju dove. Poslije selama imam će proučiti dovu sjedeći okrenut prea kibli ili stojeći okrenut prema džematlijama, što je bolje. Dova se uči do prestanka pomračenja. U slučaju da imam nije prisutan klanjat će se pojedinačno dva ili četiri rekata namaza u kućama. To su ukratko propisu o klanjanju namaza u slučaju poračenja Sunca, kako se navode u djelu Meraki el-fetah, str. 201-202. A Allah najbolje zna.”

Namaz koji se klanja pri pomračenju sunca je pritvrđeni sunnet kako za muškarce tako i za žene. Allahov Poslanik s.a.v.s. uspostavio ga je riječima: “Sunce i mjesec su dva Allahova znaka koji se ne pomračuju ni radi čije smrti, niti rođenja.” Hadis bilježe Ibn Hibban i El-Hakim.

Pomračenje Sunca je najavljeno za 9:05 časova izjutra, a Bošnjaci Portlanda i okoline će se okupiti u džamiji oko 8:30 da bi klanjali i ibadetili te tako i ovaj sunnet Poslanika a.s. sproveli u djelo. Isto se preporučuje i svima drugima koji će doživjeti i vidjeti totalno pomračenje Sunca 21. augusta 2017. godine.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3