Posjeta profesora Izet-ef. Čamdžića džematima medžlisa 1 – zapad muftijstva Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hvala Allahu džellešanuhu, Gospodaru svjetova, Koji nas je svugdje po Zemlji razasuo i Koji je dao da se Njegova riječ svugdje čuje. Hvala Mu Koji nam je dao utočište i lijep i miran život u ovoj lijepoj i prijateljskoj zemlji i Koji nam je omogućio da u miru gradimo svoje porodice i svoj vjerski i kulturni identitet.

Salavat i selam Njegovom poslaniku Muhammedu, alejhisselam, koji nam je uzor u svakodnevnim postupcima i iz čijeg ponašanja crpimo obrasce našega djelovanja. Trudimo se da budemo privrženi našoj časnoj vjeri i želimo da budemo njeni dobri sljedbenici. Najbolji govor je Kur’an koji vodi jedinom ispravnom putu, a najbolja uputa je uputa poslanika Muhammeda alejhisselam. jer ona predstavlja put koji vodi Allahu džellšanuhu i sreći na oba svijeta.

Kaže Allah džellešanuhu u Kur’anu:“I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, – oni će šta žele postići.”(Al-Imran,104)

Allahov Poslanik Muhammed alejhisselam, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko pozove na dobro, bit će nagrađen kao i oni koji ga u tom dobru budu slijedili, a da njihove nagrade time ne budu umanjenje.” (Muslim, 2674).

Braćo i sestre Bošnjaci, mi imamo Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, koja je organizacijski prisutna i na ovom našem američkom području. Naši plemeniti preci su nam ostavili duhovni okvir u amanet, u nadi da će nas on okupljati i da će naši imami, glavni imamii muftije biti naši pastiri. Preko menšure, koja je povjerena reisu-l-ulemi od osmanskih halifa, a oni su je preuzimali od svojih prethodnika, njen lanac seže sve do voljenog Vjerovjesnika, alejhisselam. Naša je obaveza izgrađivati zajednicu, jačati njene kapacitete i njenu organizaciju. Mi ovdje imamo naše džemate, medžlise i naš muftiluk, muftiju, imame, aktiviste u džematima. Oni brinu o potrebama našeg naroda.

U tom kontekstu brige i potreba našeg naroda ovdje Medžlis 1 Zapad Muftijstva Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike je organizirao posjetu u devet (9) džemata uvaženog alima i profesora Izet efČamdžića, glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Zavidovići koji je rođen 12. Marta1969. godine u Zavidovićima. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu, te teološki fakultet na Al-Azharu, odsjek hadis i hadiske znanosti. U njemačkom gradu Ulm bio je imam četiri godine, a po povratku u domovinu šesnaest godina bio profesor vjeronauke u zavidovićkoj gimnaziji i istovremeno imam gradskog džemata. Danas je imam gradske džamije u Zavidovićima i čest je gost u džematima širom naše Domovine Bosne i Hercegovine i Bošnjačke dijaspore kao vaiz – predavač.

Cijenjeni Izet ef. je boravio na području medžlisa 1 u periodu od 4. do 20. januara ove 2019. godine. On je prvo došao u naš ICBAB džemat u San Jose, California, koji je inače bio i inicijator i sponzor Izet ef. dolaska u SAD, i hvala im na toj inicijativi i hajilri djelu. Ovdje je imam Samedin ef. Bajrić. Izet ef. je ovdje održao hutbu i imamio džuma-namaz, te održao dva predavanja u džematskoj džamiji i centru. Poslije San Jose, 6. januara Izet ef. je posjetio džemat ICSB u Sacramentu, California gdje je imam Osman ef. Šehić.

Poslije Sacramenta, 11. januara Izet ef. se uputio u naš ISBU džemat u Salt Lake City, Utah gdje je održao hutbu i imamio džumu-namaz, te naveče održao predavanje u džamiji džemata. Nakon Salt Lake City, 12. januara Izet ef. odlazi u naš ICBW džemat u Seattle, Washington gdje održava predavanje u džematskoj džamiji. Ovdje je imam Begzudin ef. Jusić, a gost je bio i mr. Abdulah ef. Polovina, glavni imam Medžlisa 1. Nakon Seattle, 13. januara Izet ef. u društvu Abdulah ef. odlazi u Portland, Oregon u BEKO džemat gdje je održao predavanje nakon akšam-namaza u džematskoj džamiji i centru. Ovdje je Imam Abdulah ef Polovina. Poslije Portland-a, 17. januara put vodi Izet ef. u Irvine, California u BCCSC džemat koji nema imama, ali je izražena želja da ih Izet ef. posjeti i održi predavanje. Po završetku posjete u Irvine, 18. januara Izet ef. odlazi u BEKCC džemat u Denver, Colorado gdje je bio hatib i imam na Džuma-Namazu, a naveče održao predavanje u džematskoj džamiji. Ovdje je imam Mirsad ef. Huseljić. Poslije Denvera, 19. Januara vriijedni Izet ef. odlazi u naš ICNP džemat u Phoenix, Arizona gdje je naveče održao predavanje u džematskoj džamiji i centru. Ovdje je domaćin Izet efendiji bio uvaženi muftija Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike dr. Sabahudin ef. Ćeman, koji je ujedno i imam džemata u Phoenix. Nakon Phoenix-a, 20. Januara Izet ef. odazi u naš BAICCNT džemat u Grand Prairie (Dallas), Texas gdje je održao predavanje i završio posjetu. Ovdje je imam Hamid ef. Tukulić. Nakon Dallas-a, Izet ef. se uputio prema Domovini Bosni i Hercegovini da nastavi sa svojim vrijednim i inspirativnim radom, hutbama, govorima i savjetima za očuvanje ljepote islamske kulture pamćenja, a za našu bolju sadašnjost i budućnost, te sretnijeg i humanijeg života, te da nas opet, ako Bog da, u doglednoj budućnosti posjeti.

Bitno je istaći da su džemati gdje je Izet ef. gostovao upriličili lijep doček uz zajedničko druženje, večeru i muhabet džematlija sa cijenjenim musafirom.

I na kraju, ispred Medžlisa 1 Zapad, zahvaljujem se srdačno i izražavam poštovanje svim džematima koji su podržali ovaj projekat i hajirli aktivnost ugošćavanja uvaženog Izet ef. Hvala kolegama imamima, džematskim odborima, i džematlijama. Izražavam zadovoljstvo i zahvalu za gostoprimstvo i ljepotu druženja svima vama divnim ljudima koje su Islam, Bosna, pa i Amerika odgojili. Zahvala i našem musafiru iz Domovine, dragom Izet ef. Čamdžiću na njegovom strplejnju i veoma pozitivnoj energiji prilikom posjete džematima, te nadahnutim i inspirativnim predavanjima koja su pozivala na akciju i lijep i konkretan primjer djelom da se pokaže kako je Islam lijep.

Činim dovu Svevišnjem Gospodaru Allahu Dželle Šanuhu da dostojno nagradi sve one koji su na bilo koji način pomogli i doprinijeli da se u lijepoj i pozitivnoj atmosferi održi ova aktivnost Medžlisa 1 Zapad. Amin! Salavat i selam na voljenog Poslanika Muhammeda alejhisselam i hvala Allahu džellešanuhu, Milostivom, Samilosnom!

Abdulah Polovina, Glavni Imam Medžlisa 1 Zapad

Dallas, TX

Dallas, TX

Dallas, TX

Denver, CO

Denver, CO

Denver, CO

Irvine, CA

Irvine, CA

Portland, OR

Portland, OR

Portland, OR

Sacramento, CA

Sacramento, CA

Sacramento, CA

Sacramento, CA

Salt Lake City, UT

Salt Lake City, UT

Salt Lake City, UT

San Jose, CA

San Jose, CA

Seattle, WA

Seattle, WA

Seattle, WA

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu