Postignut dogovor o formiranju komisije za objedinjenje dva kongresa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U nedelju, 26. maja. 2013 godine. u sklopu 18. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike, po prvi put od 2009 godine, održani su razgovori između predstavnika Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike 2000 na temu “jedinstvo Bošnjaka u sjevernoj Americi”. Sjednicom, na kojoj su prisustvovali i članovi UO Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB), predsjedavao je u funkciji moderatora, glavni Imam Sabahudin ef. Ćeman.

U pozitivnoj atmosferi dobre volje, postignut je dogovor o formiranju petočlane komisije koja će biti zadužena za početak detaljnih razgovora i procedure za formiranje jedinstvenog Kongresa. Komisiju sačinjavaju sljedeći članovi:

Moderator: glavni Imam Sabahudin ef. Ćeman

Ispred UO KBSA2000: Amir Karadžić (predsjednik), Suad Tica (sekretar)

Ispred UO KBSA: Hamdija Čustović (predsjednik), Eldin Elezović (podpredsjednik)

S dovom Allahu dž.š. da će ovaj početak donijeti svjetliju budućnost za Bošnjake na području sjeverne Amerike.

Sabahudin ef. Ćeman, glavni Imam

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike”

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3