Povratak hadžija iz ICNAB-ovih džemata

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Nakon što su hadžije iz ICNAB-ovih džemata obavile sve obrede hadža, danas su sretni i zadovoljni krenuli svojim kućama. Prva grupa od 20 hadžija stiže u Chicago u petak u 4:00 pm, a druga grupa od 37 hadžija stiže u New York u petak u 6:30 pm. Ovo je bila jedna dobra grupa hadžija koja se, čineći ibadet Allahu, dž.š., međusobno srodila tako da je danas u Mekki bio tužan rastanak.

Molimo Allaha, dž.š., da njihovo prijateljstvo stečeno na Allahovom putu dugo potraje i da im hadž bude primljen kod Allaha, dž.š. HADŽ MEBRUR!

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3