Predstavljamo džemat SABAH – Čikago

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Historijat džemata

Džemat SABAH je pod imenom American Islamic Center osnovan 2011. godine. Od osnivanja pa do danas svoje aktivnosti obavlja u iznajmljenim prostorijama.

Želja zavlastititim objektom

Kadajepostalojasnodačlanovi žele da imaju svoj vlastiti objekat, odmah se pristupilo skupljanju novca i potrazi za adekvatnim objektom. Nakon pet godina, džemat je uspio skupiti potreban novac i kupiti veliki vjerski objekat u Franklin Parku, koji je bio u vlasništvu luteranske zajednice.

Predviđeno je da se Centar sastoji iz tri dijela:

  • Mesdžid, prostor za vjerske aktivnosti,
  • Edukativno-kulturni centar u kojem bi bile: prostorije za humanitarni rad i slobodne aktivnosti djece, omladine i starijih, biblioteka i knjižara, kancelarije, učionice, sala za predavanja, vjenčanja i izložbe, kafeterija.
  • Višenamjenska dvorana u kojoj bi se osim sportskih aktivnosti, mogle organizirati razne kulturne manifestacije, promocije, konferencije i dr.

Misija SABAH-a je da izgradi snažnu zajednicu, pružajući usluge koje će stvarati jak osjećaj za familiju i zajednicu i čuvati vjerski/duhovni i kulturni identitet našeg podmlatka. Ovo sve namjeravamo ostvariti kroz usluge koje će se ogledati u slijedećem:

  • namazi, omladinski program, obrazovni program za mlade i odrasle, ljetni kamp za djecu, vikend škola, vjenčanja, dženaze, arbitraža, savjetovanje i sl.

Pri džematu SABAH djeluje i udruženje žena “Selam”, kao i hor ilahija i kasida “Kerim”. Džemat SABAH je aktivan na međuvjerskim i humanitarnim aktivnostima na području Čikaga, ali i šire.

Objekat koji će biti pretovoren u islamski centar

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3