Prva ramazanska hutba

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rahmet – Allahova milost

Uzvišeni Allah u Kur’anu Časnom kaže:

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ.

„I dosudi nam milost na ovome svijetu, i na onome svijetu – mi se vraćamo Tebi!’ – ‘Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću’ – reče On – ‘a milost Moja obuhvaća sve; daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali“

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

“Reci: O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će oprostiti sve grijehe, On puno prašta i milostiv je.”(Ez-Zumer, 53.)

Posljednji Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao:

“Allah, dž.š., je stvorio stotinu milosti, za Sebe je zadržao devedeset devet, a samo jednu milost je spustio na Zemlju. I kada bi nevjernik uistinu bio svjestan kolika je Allahova milost, ne bi izgubio nadu u ulazak u Džennet, a kada bi vjernik znao kako je Allahova kazna žestoka i bolna, ne bi bio siguran od vatre.”

Draga i poštovana braćo!

Zahvala pripada Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.Allah je Milostivi, Svemilosni. Milostiviji je čak i od naše majke, koja nas toliko voli! Pa šta mislite da li bi nas naša majka u vatru, u džehennem bacila!?

Prenosi se da su u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., ashabi bili svjedoci kako jedna žena traži svoje dijete koje je je izgubila. Potraga je trajala nekoliko dana, a majka traži dijete i dijete traži majku, a onda nakon tih nekoliko dana, pojavi se dijete koje je jedva hodalo od gladi i iscrpljenosti, pa kada vidje majku, a i majka kada vidje dijete, potrčaše jedno prema drugom, zagrliše se i počeše plakati. Kada su taj prizor vidjeli ashabi počeše i oni plakati. Poslanik, a.s., vidje svoje ashabe u takvom stanju, pa ih upita šta ih je rasplakalo!? Rekoše: „Čežnja i ljubav ove majke prema svome djetetu.“ Poslanik a.s. ih upita: „A šta mislite, da li bi ova majka bacila svoje dijete u vatru? „Ne bi, Allahov Poslaniče“, kazali su, „ako ne bi bila silom natjerana, nikada ga ne bi bacila.“ Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: „Zaista je Allah milostiviji prema ljudima od ove majke prema njenom djetetu!“

Svi znamo da je mjesec ramazan podijeljen na tri trećine, prva je rahmet– Allahova milost, druga je magfiret-Allahov oprost, a treća je ‘itk minen-narspas od vatre džehennemske. Mnoge stvari u ovom pojavnom svijetu posjeduju tri dimenzije poput mjeseca ramazana, pa tako, ljudska tijela imaju visinu, širinu i dubinu; čovjekov ukupni život ima predbivanje u Ezelu, život na ovome svijetu Dunjaluku i vječni život na drugome svijetu Ahiretu; čovjekov sadašnji život ima trenutnu egzistenciju-postojanje, potom egzistenciju u kaburu (Berzeh), te egzistenciju na Ahiretu itd.

Danas ćemo se zadržati na prvoj trećini ramazana, na dimenziji Allahovog rahmeta i milosti.

Milost se općenito može definisati kao svojevoljna pomoć, a božanska milost-rahmet predstavlja naklonost Allaha, dž.š., prema čovječanstvu. To je ničim zaslužena pomoć koju Allah, dž.š., pruža ljudima. Na mnogo mjesta u Kur’anu spominje se Allahova milost-rahmet, iz čega se da zaključiti da je Njegova milost neizmjerna, a kolika je zapravo ta milost, najbolje nam otkriva 156. ajet sure Al-A’raf gdje Allah, dž.š., kaže: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء„…milost Moja obuhvaća sve…“

U ramazanu je Allahovom milošću svim ljudima objava od Svevišnjeg dolazila, ne samo Kur’an nego i Tevrat i Zebur i Indžil. To je posebno vrijeme i prilika kad se ljudske duše otvaraju i bivaju spremnije ajete kur’anske slušati i znakove Božije čitati. Iz kur’anskih ajeta uviđamo da insan u svakom danu svoga života treba tragati za milošću Božijom i truditi se da je stekne, te insan-vjernik ne bi smio gubiti vrijeme, jer mu nije poznat edžel i vrijeme povratka Gospodaru, ne bi smio ogdađati svoju milost i činjenje dobrih djela, jer mu nije poznat čas dolaska Azraila po njegovu dušu, ne bi smio svakodnevno življenje vjere svoditi samo na neke godišnje periode poput Ramazana ili samo na teravih namaz ili zajednički iftar a bez posta, jer se Uzvišeni Allah kune i opominje nas da je insan na gubitku, ako ne vjeruje i dobra djela ne čini u svim danima u godini i svom cijelom životu.

U ovim danima Allahovog rahmeta koji su posebni, prava prilika je da se prenemo iz sna, da sami sebe opomenemo i na djelo potaknemo. A trebat će nam svima milost Božija, kako bismo se spasili i džennetskog rahatluka domogli, a ramazan, post i Kur’an su Allahova milost kojom trebamo izgraditi taj osjećaj u sebi.

Nakon što Svevišnji kaže da „milost Njegova obuhvaća sve“, On naglašava da će je posebno dati onima koji se grijeha klone, koji su bogobojazni, koji zekat daju i u ajete Njegove vjeruju. Da bismo se te, posebno darovane, Allahove milosti domogli, trebamo se od grijeha i, u svijetu sveprisutne, međuljudske nemilosti i bezosjećajnosti udaljiti. A od grijeha udaljiti nas može samo strah od Allaha, dž.š., i bogobojaznost-takvaluk. Ovo je mjesec kad se bogobojaznost snaži i jača, jer svrha i cilj posta je upravo to, „da biste bogobojazni bili“ (el-Bekare, 183), a na drugom mjestu Svevišnji kaže: „Vjernici će postići ono što žele“.(el-Mu’minun,1). A sama riječ vjernik, podrazumijeva da onaj koji se tako deklariše u ajete kur’anske istinski vjeruje. Isto tako, Svevišnji nas poziva da preko tewbe do milosti Božije dođemo, pa kaže:

„Reci: o robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Božiju milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista, mnogo prašta i On je milostiv“. (ez-Zumer, 53).

Post će biti, uistinu, naše istinsko dobro djelo i radovat ćemo mu se na Ahiretu, kao što se ovdje iftaru radujemo, samo ako s njim osnažimo našu vjeru, učvrstimo bogobojaznost, ako postanemo jači u borbi sa grijehom, odlučniji pri susretu sa šejtanom. Ramazan je došao u naše kuće, gradove, a kad ode, kod nas ne bi smjelo biti loših djela koliko ih je ranije bilo, jer naša iskrena žudnja za milošću Božijom od nas će ih udaljiti, otkloniti, pa se draga braćo, ne bi smjelo desiti da i dalje u grijehu ogreznemo. Strah od Allaha i snažna želja za milošću Božijom, usmjerava nas na ljubav prema bratu, sestri i na to da im pomognemo. Ta ljubav i božanska milost nas zovu, pa odazovimo im se u svakom danu, jer kad Ramazan ode, ne bi se smjelo desiti da naš korak ka dobru bude zaustavljen, da naš put ka milosti Božijoj bude zatvoren…

Draga i poštovana braćo,

Nastojmo, samo Allaha radi postiti, jer samo On nas za njeg može nagraditi, nastojmo nemati straha ni od kog’ od ljudi, jer Božije zadovoljstvo je razlog zbog kojeg to činimo, jer naš post je rezultat naše vjere koja nam srca nastanjuje, kao i osjećaj milosti koji je u srcu, a ne u imetku, ugledu ili društvenom položaju.

Molim Svevišnjeg Allaha da nam dini-islam bude vjera, koju s predanošću i posvećenošću slijedimo, da snagom i ljepotom ramazana, nadahnuti i osnaženi, budemo odlučni u traganju za milošću Božijom, da se držimo namaza, svih poruka posta, da iz imetaka naših dijelimo i na svakom mjestu nastojimo dobro djelo učiniti, jer je to jedini put koji vodi na sigurno mjesto, u hlad i okrilje Allahove milosti i dženneta.

Svevišnji Allahu, iskreno Te molimo da u našim srcima zažive sve kur’anske i ramazanske poruke i da se ovi dani Allahove milosti, ibadeta nastave i tokom ostatka ramazana i godine, kako bismo našom ustrajnošću, bogobojaznošću, brigom i dovom postigli Allahovu milost i zadovoljstvo, kako bismo uspješno prevazilazili sve naše razmirice, podjele i stavili naše zajedničke interese ispred pojedinačnih, te iskreno u svojim dovama tražili Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, prije bilo kojeg drugog zadovoljstva i interesa.

Svevišnji Allahu, molimo Te da nam se smiluješ, na Pravom putu nas učvrstiš i od nas svako zlo koje Si stvorio udaljiš, da podariš nama i našim najmilijim svako dobro ovoga svijeta i svako dobro na budućem svijetu i podariš nam krunu Svoje ramzanske milosti, oslobođenje od vatre džehennemske.

Svevišnji Allahu, molimo Te da oprostiš grijehe naše i podariš nam zdravlje, čestitu porodicu i halal imetak, da nam u njima podariš bereket, sačuvaš nas kaburskog azaba i podariš vječnu sreću i najbolje društvo u najvišim stupnjevima Tvoga dženneta.

Allahumme amin!

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.