Radna posjeta oblasnog imama medžlisa 3 – Sjeveroistok,Muris ef. Neimarlije džematu BAICC Hartford, CT

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U subotu 6.februara, oblasni imam medžlisa 3 Sjeveroistok, Muris ef Neimarlija je obavio radnu posjetu Mirzet ef. Mehmedoviću i njegovom džematu Hartford. Prevashodni cilj je bio obići mekteb i mektebske polaznike, upoznati se s radom mekteba i porazgovarati sa vrijednim učenicima.

BAICC Hartford

Bosansko-američki Islamski Kulturni Centar Hartford u državi Connecticut je jedan od najvećih džemata bošnjačke dijaspore. Broji oko 700 odraslih osoba članova džemata, a osnovan je 2004. godine i od tada broj članova – vjernika je u stalnom porastu. Džamijski objekat su kupili 2007. godine i preuredili ga u veliku i prostoranu džamiju sa klanjačkim prostorijom, pet učionica, salom za sastanke, kancelarijama, abdesthanama i velikim restoranskim dijelom. Trenutno je u toku završetak radova na uredjenju objekta, izgradjene su dvije munare, a i džamijsko dvorište se uredjuje.

Vrijedne džematlije džemata Hartford su prvaci Islamske Zajednice po ukupljenom zekatu (nekoliko godina su među prvim džematima po ukupljenom iznosu zekata), te po broju mektebskih polaznika. Naime u Hartfordu to nije običan mekteb, nego cijela mektebska škola sa odjeljenjima i preko 240 učenika. Imamu i muallimu Mirzet ef. Mehmedoviću koji dužnost u džematu obavlja već jedanaestu godinu u radu pomaže i osam volontera vjeroučitelja tako da hartfordska mektebska škola ima i pravo nastavničko vijeće vrijednih vjeroučitelja koji svoje slobodno vrijeme odvajaju na putu očuvanja bošnjačko-islamskog identiteta našeg naroda u dijaspori.

Oblasni imam medzlisa Muris ef. Neimarlija je obišao sve razrede mektebske nastave, porazgovarao sa učenicima i nastavnicima i prisustvovao dodjeli nagrada za učenike mjeseca za svaki od razreda mekteba. Primjetna je veselost i razdraganost mekteblija kao i u ostalim maktebima Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Mirzet ef. je upoznao ef. Neimarliju sa metodama u radu s djecom, a druženje u džematu je nastavljeno sve do duboko u noć.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3