Ramazanska hutba o zekatu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U posljednjoj trećini, najodabranijeg mjeseca u godini, naše su duše već uveliko osvježene pojačanim ibadetom posta, namaza, učenja Kur’ana, zikra i drugih vidova ibadeta. Većina nas će pomenute ibadete u ovom mjesecu krunisati i ibadetom davanja zekata i sadekatu-l-fitra.

Zekat je ibadetska obaveza koja se može izvršiti tokom cijele godine, ali se najviše izvršava u toku ovog mjeseca. Zekat se kao neupitna obaveza i ibadet za muslimane spominje na više mjesta u Kur’anu, od toga na dvadeset osam mjesta zajedno sa namazom. Uz šehadet, zekat je islamski šart koji ima najčvršću vezu sa namazom, što svjedoči i navedena činjenica o njihovom zajedničkom spominjanju u Kur’anu. Kur’anska veza namaza i zekata potvrđena je i riječima Muhammeda alejhi selam da bez ispunjavanja obaveze zekata, nema ni primljenog namaza.

Uzvišeni Allah u 110 ajetu sure El Bekare kaže:

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“I molitvu obavljate i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite.”

Koliko je zaista važno izvršavati ovu islamsku dužnost najbolje govori činjenica da joj je imam Buharija rezervisao posebno poglavlje u svome Sahihu, u Knjizi o zekatu, pod nazivom “Poglavlje o grijehu onoga koji ne daje zekat” gdje je naveo riječi Uzvišenog Allaha dž.š (Sura Et-Tevbe, 34-35).: “Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju. Na Dan kad se ono bude u vatri džehennemskoj usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!”

Zatim je naveo u ovom poglavlju, sa svojim lancem prenosilaca koji seže do Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik a.s. rekao: “Napast će deve na svoga vlasnika, krupnije nego što su bile, ako ne bude na njih davao zekat, gazeći ga svojim papcima. Napast će bravčad na svog vlasnika, krupnija nego što su bila, ako ne bude na njih davao zekat, gazeći ga svojim papcima i bodući ga svojim rogovima. Zatim je rekao: Jedno od njihovih prava jeste da se muzu kod vode. Zatim je rekao: Neka mi niko ne dolazi na Sudnjem danu, noseći ovcu na svojim plećima, koja će blejati, dozivajući me: “O Muhammede!”Ja ću reći: Ja ti ništa ne mogu pomoći, već sam te obavijestio. Neka mi niko ne dolazi na Sudnjem danu, noseći devu za vratom, koja će ričati, dozivajući me: “Muhammede!” Ja ću mu odgovoriti: Ja ti ništa ne mogu pomoći, već sam te upozorio.” Dakle iz ovog hadisa možemo razumjeti da će šefaat Allahovog poslanika biti uskraćen onome ko ne bude davao zekat.

Prenosi Ebu Hurejre r.a., a bilježi Buhari da je Poslanik a.s. rekao: “Kome Allah dž.š. da imetak, pa ne daje zekat iz tog imetka, on će mu doći na Sudnjem danu u liku zmije otrovnice sa dvije crne tačke iznad očiju, koja će se omotati oko njega, stežući ga, a zatim će ga ščepati za vilice, govoreći mu: “Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago!”

Potom je proučio riječi Uzvišenog Allaha iz sure Alu Imran, 180: “Neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne to je zlo za njih. Na Sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.”.

Ono što je također važno istaći draga braćo je da zekatom mi sebi pomažemo. Zekatom čistimo našu imovinu i trajno je osiguravamo, a sadekatul-fitrom otvaramo put da naš post kod Allaha, dž.š., bude primljen, jer, kako se kaže u Poslanikovom, a.s., hadisu, “Post lebdi između neba i zemlje, sve dok se ne dâ sadekatul-fitr.”

Zekat, sadekatul-fitr, sadaka i ostali oblici milosrđa odstranjuju mnoge nesreće i teška iskušenja. Najbolja sigurnost i osiguranje imovine jeste davanje zekata. Prenosi se da je Resulullah, a.s., rekao: “Ako daš zekat na svoju imovinu odstranio si od sebe zlo i nesreću.” A u drugom hadisu se prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “Osigurajte svoje imetke davanjem zekata.”

Šta zekat znači za naš imetak najbolje nam govori predaja u kojoj se spominje da je jedan čovjek od prijašnjih generacija koji se bavio trgovinom šećera koji je kupovao u Indiji, a onda ga brodom prevozio do svog mjesta. Jednog dana dobi pismo da je njegov šećer natovaren na brod. Dok je čekao da njegova pošiljka šećera stigne, došli su ljudi koji su također očekivali svoju pošiljkou da stigne istim brodom i rekli mu da je brod sa trgovačkom robom koji je putovao naletio na oluju i da je potopljen. Na što je ovaj uzvratio riječima: “Moja roba je sigurna. Moja roba nije potopljena.” Ali su ga oni nastavili ubjeđivati da je izgubio svoju pošiljku. Da bi u tom trenutku stiglo pismo od njegovog partnera iz Indije u kojem ga obavještava da je brod kojim je trebalo da stigne njegova pošiljka bio krcat robom, te da nije bilo mjesta za njegov Tovar, te kako je njegov tovar šećera ukrcan na drugi brod koji stiže za koji dan na što ovaj bogobojazni trgovac reče: “Ja sam zekatom osigurao svoj imetak kod svog Gospodara.”

Zaštitimo i osigurajmo naše imetke zekatom, najbolja garancija je kod našeg Gospodara.

Završio bih sa hadisom kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Resulullah, a.s., rekao: “Svakog dana kada ljudi osvanu, pojavljuju se dva meleka, od kojih jedan čini dovu riječima: – ‘Gospodaru naš, nadoknadi onome ko dobročinstvo čini.’ A drugi melek čini drugu dovu, riječima: – ‘Gospodaru naš, uništi imovinu onoga ko dobročinstvo ne čini.’”

Hatib: Idriz ef. Budimlić

Bosansko Hercegovački islamski centar New York

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu