Ramazanska hutba – Zekat i imetak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hvala Allahu, dž.š., koji u Kur’anu kaže: “I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je allah tebi dobro učinio, i ne čini nered na Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.” (El-Kasas, 77)

Neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s., koji je rekao: “Islam je sagrađen na pet stubova: kelimei-šehadeti, klanjanju namaza, postu ramazana, davanjau zekata I obavljanju hadža” (Buharija i Muslim)

Prenosi Hâkim da je Resulullah, s.a., rekao: “Ako daš zekat na svoju imovinu odstranio si od sebe zlo i nesreću.” Prenosi Ebu Davud da je Muhammed, a.s., je rekao:“Osigurajte svoje imetke davanjem zekata.”

Poštovana braćo!

Proteklih dana i noći vidjeli smo koliko smo sposobni kontrolisati sebe. Ramazan je primjer svjesnog načina života, što znači da čovjek treba biti svjestan svakog svoga čina. Kada postim, to ne radim zato što svi to rade, nego što tragam i priželjkujem Allahov, dž.š., oprost i milost. Početak ramazana je milost, sredina oprost grijeha, a kraj oslobađanje od džehennemske vatre. Pomenuti redoslijed nije slučajan, jer ako nam se Allah, dž.š., smiluje, oprostit će nam, a ako nam oprosti neće nas kazniti vatrom džehennema.

Dakle, završetku ramazana pripada najodabraniji dio. Etapa koja se naziva oslobađanjem mu’mina od vatre i u kojoj Allah, dž.š., otklanja svaku duhovnu i fizičku kaznu. U njoj se nalazi noć Kadr, bolja od hiljadu mjeseci. U toj noći se svaka mudra stvar raščlanjuje, određuju se ljudske sudbine i sve što će se desiti za slijedeću godinu. To je i početak objave Kur’ana, a Allahova objava i riječ vrhunac je istine i pravde, i tu riječ nikada niko ne može promijeniti, uništiti niti iz ljudskih srca i duša izbrisati.

Prenosi Aiša, r.a., da bi Božiji Poslanik, Muhammed, a.s., kada bi došla zadnja trećina ramazana, smotao svoju postelju, tj. ne bi se primicao ženama, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)!(Buharijai Muslim)

Pored teravije koja se klanja cijelog ramazana, u zadnjih deset dana Božiji Poslanik, a. s., bi pojačao ibadet i klanjao bi u zadnjoj trećini noćidodatnu nafilu, salatu-t-tehedždžud.

Poštovana braćo!

Kur’ani-kerim nas uči da Zemlja, nebesa i sve što je na njima pripadaju Allahu, dž.š.,. Stvorivši čovjeka, Allah, dž.š., mu je sve potčinio i dao na privremeno korištenje. Osposobivši ga za rad darivao ga je mogućnošću sticanja imetka. Allah, dž.š., Svojim nimetima obasipa čovjeka, čini ga imućnim s ciljem da pomogne druge koje On neimaštinom iskušava. Davanjem zekata zahvaljujemo se Milostivom na neizmjernim blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa. S namjerom da izgradi i usavrši ljudsko biće, njegovu ličnost i njegovo poimanje Svevišnji Allah je učinio zekat jednim od pet temelja islama.

Zekatom čistimo imetak, u kome, prema Kur’anu, siromašni imaju svoje pravo, a u isto vrijeme njime čistimo i oplemenjujemo duše naše, stoga Allah, dž.š., naređuje Svome Poslaniku, a.s.: “Uzmi od imetaka njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. I moli za njih, molitva tvoja će ih zaista smiriti.” (Et-Tevbe, 103)

Allah, dž.š., daje blagoslov i bereket imecima onih koji udjeljuju, uz obećenje koje daje: “Što god udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.” (Sebe’, 39)

Zekatom oplemenjen imetak, voljom Vlasnika svega, može se umnogostručiti čemu nas Kur’ani-kerim uči: “Oni koji imanja svoja troše na Allahovu Putu sliče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekare, 261)

Muhammed, a.s., poručuje I kune se na troje rekavši: „Na troje ću vam se zakleti i kazat ću vam ovo pa upamtite: Zekat neće umanjiti imovinu, niti će čovjeku biti učinjeno nasilje pa se on strpi a da mu Allah, dž.š., neće zbog toga povećati ugled, niti će čovjek otvoriti vrata prosjačenja a da mu pri tome Uzvišeni Allah neće otvoriti vrata siromaštva.” (Tirmizi)

S druge strane, Allah, dž.š., onima koji ne daju zekat nagovještava patnju na ahiretu: “Neka ne misle oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja Svoga daje, da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.” (Ali Imran,180)

Draga i cijenjena braćo!

Svojstvo vjernika mu’mina je da se nikoga, osim Allaha Uzvišenoga ne boji. Kada čovjek nema ovog svojstva onda mu Svemogući Allah dadne da njegovim srcem vlada strah i da se boji svega; boji se za svoju egzistenciju, boji se siromaštva, boji se samog sebe, i na kraju se boji smrti koja će mu doći od Allaha, dž.š., prema Kojem je često nepokoran. Da bi se čovjek spasio straha i da se ničega drugog, osim Allaha, dž.š., ne boji neophodno je dati zekat jer kur’anski ajet kaže: “Oni koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.” (Junus, 62-64)

Ne skrećimo s puta koji nam je Kur’an pokazao! Šehadeta se prihvatimo, namaz čuvajmo, postimo bogobojazno, zekat dajimo propisno, obavimo hadž dok smo zdravi i borimo se za svoju vjeru dozvoljenim sredstvima i imetkom svojim. Eto to je pravi put, put islama i Kur’ana. Ne iskoristiti mogućnosti koje nam je podario Uzvišeni Allah znači odreći se svoje sreće i svoga dobra. Sretni su oni koji idu pravim putem, a strašne li štete za one koji zanemaruju put Kur’ana i Sunneta.

Velika je uloga zekata u formiranju i razvoju društvene svijesti i odgovornosti. Institucijom zekata islam izgrađuje pojedincu i zajednicu. Shodno sunnetu Muhammeda, a.s., Islamska zajednica u BiH sa šerijatskog gledišta ima pravo i obavezu da organizira prikupljanje zekata i sadekatul-fitra u Bejtul-mal, što čini već duži niz godina. Od prikupljenih sredstava finansira se rad vjersko-prosvjetnih ustanova, medresa, akademija i fakulteta koje u potpunosti ili dijelom zavise od tog vjerskog davanja.

Braćo i sestre! Izvršimo obavezu zekata na način što ćemo istu ispuniti u skladu sa Sunnetom Muhammeda, a.s., ta sredstva, preko naših džemata uručiti našoj krovnoj organizaciji- ICNAB-u, koji će ih proslijediti u Bejtu-l-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ona će, po našem dubokom ubjeđenju, svjesna emaneta koji je preuzela, prikupljeni zekat usmjeriti u skladu sa Kur’anom i Sunnetom u najprioritetnije svrhe!

Ja Rabbi, evo nas ovdje, u ovom mubarek mjesecu ramazanu, u ovom mubarek danu, petku, stojimo pred Tobom i iskreno Ti, iz dubine srca svojih, dovu upućujemo. Smiluj nam se, ja Rabbi, grijehe nam oprosti, na vrata dženneta Svoga nas uvedi, a od vrata vatre, milošću Svojom odvrati i udalji, tako Ti bereketa ovog mubarek mjeseca.Amiin, ja Rabbel-‘aalemiin!

Ismet ef. Zejnelović

Imam u Zajednica Bošnjaka Georgia

Glavni imam Medžlisa 4 – Jug

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3