Ramazanski nasihat – 13. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ž

Jezik- ključ Dženneta ili Džehennema

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da dočekamo još jedan Ramazan i imamo priliku da se u ovim odabranim danima nastojimo približiti Njegovoj milosti svojim pojačanim Ibadetima.

Salavat i Selam na našeg Miljenika Muhammeda s.a.w.s. koji je svoju misiju ispunio i Ummet na jasnoj stazi ostavio.

Jezik predstavlja jednu od najvećih Allahovih, dž.š., blagodati koja je data čovjeku. Jezik je izuzetno mali , ali po pokornosti i griješenju itekako veliki. Jezik manifestuje vjerovanje i nevjerstvo. Allah dž.š. je čovjeka stvorio u najljepšem liku i obliku. Allah je dao čovjeku sve potrebne kvalitete kako bi Ga spoznao i time nas učinio drugačijim od svih ostalih stvorenja. Allah nam je dao jezik kako bi taj organ bio prevodilac naših najdubljih osjećaja. Jezik će biti ono što smo mi.

Čovjek svojim jezikom ili govorom otvara Džennetska ili Džehennemska vrata. Poslanik a.s. je rekao: „Ko mi garantira za ono što je između njegovih vilica i ono što je između njegovih nogu, ja mu garantiram Džennet!“

Ramazan je idealna prilika da sami osjetimo da se ponekad lakše sustegnuti od jela, pića i tjelesnih užitaka veći dio dana i tako mjesec pa i više, nego li kontrolirati svoj jezik. Veoma je važno spomenuti da jezik može poništiti brdo dobrih dijela, ali adekvatnom upotrebom jezik može dovesti i do uništenja brda loših dijela.

Griješiti jezikom možemo na razne načine:

  • Ogovaranje
  • Prenošenje tuđih riječi
  • Potvaranje
  • Psovka
  • Prenošenje netačnih infomacija..

O prve četiri tačke puno puta smo čuli i znamo o pogubnosti tih osobina. U ovom mubarek mjesecu, posebnu pažnju treba usmjeriti na zadnju tačku griješenje jezikom prenoseći netačne i neprovjerene informacije.Allah dž.š. kaže: O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete” (el-Hudžurāt, 6).

Svjedoci smo da kroz naše džemate i zajednice često, kao krv kroz tijelo, kola ona fraza “priča se kroz selo“ i ne sluteći, te “priče“ mogu dovesti do nemira i problema u džematu.

Ibrahim et-Tejmi mudro savjetuje: “Vjernik kada nešto hoće da kaže, dobro razmisli, pa ako će mu to koristiti, onda i progovori, a ako neće, onda šuti, a grešnik pusti jeziku, pa melje li melje!“

Braćo i sestre,

Ukoliko dugo vremena, ili nikako, nismo bili u nečijoj kući, onda ne možemo znati raspored te kuće, gdje se nalazi kupatilo, dnevni boravak, da li je namještaj novi, da li je sređeno itd. Najbolje informacije ćemo dobiti da odemo na lice mjesta, posjetimo tu kuću i vidimo gdje se šta nalazi, je li šta popravljeno, oduzeto.

Ista je situacija i sa našim džematima. Nemojmo dozvoliti luksuz svojim jezicima da pričamo neke neprovjerene I neutemeljene stvari bez da smo posjetili naš džemat i na licu mjesta se uvjerili u ono što nas zanima.

Neko je rekao: “Najčistija voda je na izvoru, nizvodno razni kanali mogu zaprljati tu vodu“. Ramazan je prilika da ukrotimo naš jezik od neprovjerenih informacija. Ramazan je prilika da se što više vežemo za naše džemate gdje ćemo dobiti, zasigurno, najbolje informacije koje nam mogu koristiti i na dunjaluku i na Ahiretu.

Vodimo brigu o našem malom organu kako ne bi izazvao jaz među nama, među našim porodicama. Vodimo računa da jezikom, spominjući Allaha i pričajući dobre stvari, brišemo naša loša djela i na taj način hodimo ka Allahovoj Milosti, a ne da svojim jezikom anuliramo naša dobra djela i tako dođemo na Sudnji dan kao neko ko je bankrotirao.

Čovjek se jedino šutnjom i kontroliranim govorom može spasiti od grijeha koje donosi jezik. Naš Poslanik s.a.w.s. je rekao: „Spasio se onaj ko šuti“. A naš narod ima običaj da kaže: „Šutnja je zlato“.

Zaista ukoliko želimo dobro sebi, svojoj porodici, svojoj zajednici, svojim prijateljima ne smijemo ni jednog trenutka njihovu čast, njihovo dostojanstvo dovoditi u pitanje našim jezicima. Imajmo na umu da jedna nepromišljena rečenica može izazvati godine kajanja, jedna nepromišljena informacija može izazvati godine problema u našim porodicama i našim džematima.

Imajmo na umu, u ovim mubarek danima, da je Poslanik a.s. rekao: „“Ko ne ostavi ružan govor i loše djelo, Allahu ne treba njegovo gladovanje i žednjenje.”(Buhari). Također naša ostala dobra djela mogu biti poništena zbog našeg jezika.

Molimo Allaha dž.š. da nam post primi, oprosti grijehe. Molimo Allaha dž.š. da bude zadovoljan s nama, našim djelima. Molimo Allaha dž.š. da nam pomogne da našim jezicima ne činimo grijehe koji nam mogu poništiti dobra djela.

Gospodaru, budi zadovoljan s nama, našim porodicama i našim džematima.

Samedin ef. Bajrić

Imam u Islamic Community of Bay Area Bosniaks San Jose

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3