Ramazanski nasihat – zadnja noć ramazana 2018.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Abdullah  ibn Mubarek “ primjer vjernika, alima, lidera…,

Melek koji je obavio hadždž umjesto ibn mubareka

Prenosi se da je Abdullah ibnul Mubarek išao na hadž, pa kada je došao u Kufu ugleda jednu ženu koja je perutala patku. Abdullah pomisli kako je to uginula patka, pa o tome zapita ženu, a ona reče: “Jeste, ja sam je našla mrtvu i hoću da je pripremim sebi i svojoj djeci za večeru.” “Allah je zabranio ono što je uginulo!“ reče Abdullah.

“Ima već tri dana kako ja i moja djeca ništa nismo jeli, pa nisam ni imala drugog izbora.” Abdullah povede svoju devu koja je hila natovarena hranom, odjećom i drugim potrebštinama, te ode kući te žene i reče joj: “Uzmi ovu devu i sve što je na njoj, vama je potrebnija nego meni!”

Onda se Abdullah ibn ul Mubarek vrati u svoj grad i te godine nije ni otišao na hadž. Pošto mu je deva nedostajala on je dugo putovao do kuće, i desi se da je stigao baš kada i hadžije koje su te godine bili na hadžu.

Kada ljudi koji su dočekivali hadžije počeše i njemu čestitati obavljanje hadža, on im reče: “Ja nisam obavio hadž ove godine! Onda jedan od hadžija reče: “Subhanallah! (Slavljen neka je Allah!) Zar mi nisi u Meki čuvao one stvari dok sam ja išao u to i to mjesto? ”Drugi hadžija dodade: “Zar mi nisi dao vode na onom mjestu? ”Treći reče: “Zar nisi sa mnom kupovao tu i tu robu? Abdullah im začuđeno odgovori: “Ja ništa ne znam o tome što govorite! ”

Te noći on u snu vidje čovjeka koji mu reče: “O Abdullahu! Allah je primio tvoju sadaku i poslao Meleka u tvom suretu (liku), pa je on za tebe obavio hadž, jer si onu sadaku dao iskrena nijjeta, tražeći u tome Allahovo zadovoljstvo i nagradu od njega, a ne nešto od ovosvjetskih nagrada i uživanja! ”

Ibn Mubarek – Alim

Ibn Mubarekov prijatelj Sahr kazuje da su jednog dana on i Ibn Mubarek, dok su još bili djeca, prošli pored čovjeka koji je držao govor. Kada je ovaj čovjek završio sa govorom, ibn Mubarek je rekao: “Zapamtio sam cijeli njegov govor”, pa je počeo da priča ono što je čuo.

Otac Abdullaha b. Mubareka rekao mu je: “Ako ti nađem knjige, sve ću ih zapaliti”, na što mu on odgovori: “Time ništa nećeš postići. Sve je to u mojim prsima.”

Pobožnjak

Navodi se da bi cijelu noć klanjao učeći suru Et-Tekasur, ne mogavši da je završi. Kada je ibn Mubarek upitan: “Šta je najbolje što je dato čovjeku?”, rekao je: “Pamet.” “A šta ako nema to?”, upitali su. “Onda lijep moral”, odgovorio je. “A šta ako nema ni to?”, ponovo su ga upitali. “Onda brat kojeg može za savjet pitati”, rekao je. “A šta ako nema ni to?”, opet su pitali. “Onda duga šutnja”, odgovorio je. “A šta ako nema ni to?”, upitali su. “Onda brza smrt”, rekao je.

Riznica Abdullaha b. Mubareka

Kada su Ibn Mubareka upitali: “Zašto kada obaviš namaz ne ostaneš sjediti sa nama?”, on je rekao: “Sjedim sa ashabima i tabiinima, gledam u njihove knjige i predaje. Šta ću ja sa vama? Vi samo ogovarate ljude.”

“Ko bude potcjenjivao ulemu, propao mu je ahiret. Ko bude potcjenjivao vladare, propao mu je dunjaluk, a ko bude potcjenjivao prijatelje, propala mu je čast.” “Da nije zapisivanja znanja, šta bismo onda zapamtili!”

Kada su vođu pravovjernih Haruna obavijestili o smrti Ibn Mubareka, on je rekao: “Preselio je predvodnik učenjaka.”

Edip ef. Makić

Imam u Islamic Cultural Center “Behar” Grand Rapids

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu