Ramazanski nasihati – 1. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Kako se (ne)radovati ramazanu?

U nedjelju sa akšamom-namazom ili zalaskom sunca nastupa šehri ramazan, najodabraniji i najveličanstveniji mjesec.

Za vjernike koji čitavu godinu znaju za Allaha, ramazan je Allahov dar, radost, i blagodat.

Vjernik koji iščekuje ramazan sa zadovoljstvom neće biti sebičan i misliti samo na sebe u svojim dovama, nego će pripremiti dove i za svoju nemarnu braću i sestre, komšije, bliske prijatelje, rodbinu, a pogotovo za svoju djecu. U dovama ćemo već prvih ramazanskih dana i noći, doviti allahu da uputi one koji nisu upućeni, da ih približi istini, islamu, da im omili namaz, sedždu, dolazak u džamiju i da ih udalji od griješenja.

Kako da se vjernik ne raduje ramazanu u kojem se otvaraju kapije Allahove milosti i oprosta, mjesec u kojem se otvaraju vrata dženneta, a zatvaraju vrata džehennema, mjeseca u kojem naš Gospodar svaka noći oslobađa od džehennemske vatre neke od svojih robova. Kako se ne radovati ramazanu u kojem se uljepšava džennet i željno iščekuje svoje iskrene postače koji su ostavljali jelo, piće, ružan i bespotreban govor, ogovoranje, prenošenje tuđih riječi samo radi Allaha Uzvišenog, radi Njegovog zadovoljstva i iz ljubavi prema Njemu. Kako se ne radovati mjesecu u kojem jedna obavljena nafila vrijedi kao farz, a jedan obavljeni farz vrijedi kao 70 farzova, mjesecu u kojem se svako djelo umnogostrucuje.

Kako ne postiti znajući da će se post zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu, a Gospodar je ostavio kao tajnu posebnu nagradu za postače. Kako ne postiti znajući da su posebna džennetska vrata namjenjena samo za postače i da je Gospodaru drag i naš zadah ili miris iz usta koji je proistekao radi Njega.

Kako može ijedan razuman čovjek ne prigrliti vijest da su šejtani okovima vezani? Kako se uopće ovaj period može porediti sa nekim drugim u godini?”

O čemu vjernik razmišlja i kako se priprema za ramazan?

Da li vjernik razmišlja i ima bojazan o tome kako će biti teško postiti tijekom ovih dugih dana i kako će izdržati?

Ne , tako vjernik ne razmišlja, već mu takve vesvese-misli šejtan ubacuje jer jedino se šejtan ne raduje ramazanu, on žaluje i tuguje pa u ovim posljednjim danima pokušava napraviti još kakva posla-nekoga spriječiti da zaposti, nekoga sa grijesima uvesti u Ramazan, nekoga zamarati svakakvim mislima.

Vjernik apsolutno vjeruje u Allaha i vjeruje Allahu koji daje bereket posta, koji daje bereket sehura i olakšanje kada mislimo da nećemo moći. Učini ti odvažno korak prema Allahu, Allah će tebi olakšati više nego što misliš.

Vjernik uoči Ramazana razmišlja kako će što bolje iskoristiti Ramazan, kakve planove i ciljeve želi postići u Ramazanu.

Vjernik upućuje dovu u ovim danima da mu Gosodar omogući da u zdravlju i svakom hajru dočeka Ramazan, da ga zaposti i u svakom hajru isposti.

Vjernik u ovim danima razmišlja i zapisuje kakve će dove upućivati, pravi popis prioritetnih dova koje će svaki dan od sabaha, tijekom dana dok posti, a posebno pred iftar svome Gospodaru upućivati i u dovama ne misli samo na sebe nego misli i na braću i sestre kojima je dova potrebna, da ih Allah uputi, da im zdravlje podari, da im nafaku i opskrbu obezbjedi, da im djecu uputi, vjernik ne zaboravlja u svojim dovama ni svoj džem’at za kojeg dovi da Allah podari bereket i snagu u džem’atu,

Vjernik u ovim danima precizno i ambiciozno postavlja ciljeve koje će sve ibadete činiti, koja dobra djela izvršiti, koga posjetiti, kome sadaku dati, koliko će Kur’ana moći proučiti, na koliko namaza u džem’atu doći, teravija klanjati, koliko će postača nahraniti, koliko će knjiga islamkih pročitati, sura obnoviti i novih naučiti.

Sve nabrojano ima neprocjenjive vrijednosti u Ramazanu koje samo Gospodar zna.

Vjernik dovi i Allaha moli da ga sačuva beskorisnih djela i priča u Ramazanu i svega onoga što bi mu moglo okrnjiti post, a nedaj Bože pokvariti jer Poslanik je u tome bio izričit i jasan kada je kazao i nama oporučio: „Ko se ne ostavi lažnog i ružnog govora u Ramazanu, on od svoga posta nema ništa osim gladi i žeđi“.

Draga braćo, ramazan nam dolazi, dunjaluk jako brzo prolazi i naša duša će jednog dana svome Gospodaru da odlazi, i bit će bitno i važno šta će pred Gospodara da izloži.

Post i Kur’an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu, poručuje nam dragi Poslanik.

Radujemo se Ramazanu istinski jer nas Allah voli čim nam omogućuje da dočekamo još jedan Ramazan koji može biti sebeb, povod ili vaga nekome da lijepi Džennet zasluži.

Koliko li je onih koji su mislili da će još živjeti, a ovaj Ramazan dočekivaju u kaburu. Koliko li je onih koji su mislili da će u džamiju poći, pa su prije pošli u kabur nego u džamiju.

Mi koji smo ovdje smo sretnici, počašćeni od Allaha koji nas je uputio ali nismo u potpunosti sretni, spokojni i smireni dok članovi naše porodice nisu upućeni, zato nas je Allah ostavio živima da dovimo za njih jer možda niko drugi ne bi imao da dovi za njih.

Dopustimo da Ramazan prođe kroz nas, a ne da mi prođemo kroz Ramazan bez ikakvog utjecaja na nas. Post u Ramazanu, učenje Kur’ana u Ramazanu, namaz u džem’atu u Ramazanu imaju poseban okus i ambijent.

Ukoliko ne znaš učiti u Kur’anu, onda se pridruži halkama Kur’ana slušajući ramazansku mukabelu jer Poslanik kaže: „Kada se god ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća, da uče i proučavaju Kur’an, na njih se spusti Allahova milost i smirenost, okruže ih meleci i spomenu ih kod onih koji su kod njega“

Dakle, prisustvovati mukabeli znači željeti Allahovu milost, smirenost i spomen meleka.

U Ramazanu Poslanik je najviše bio darežljiv, džometan, široke ruke. Zato se trudimo da ga slijedimo i u tome. Dijelimo sadaku, pravimo iftare i sudjelujemo u našim džem’atskim iftarima ako već nemožemo sami organizirati iftar jer ko nahrani postača, dobiva dvije nagrade, nagradu postača, a da se njemu ne umanji i svoju nagradu. Duplu nagradu dobiva, nije za propustiti.

Iskoristimo Ramazan da više i bolje učvrstimo naše bratske, prijateljske, džem’atske veze jer ćemo se viđati svakodnevno po nekoliko puta, pričajmo jedni sa drugima lijepe teme, nema nama niko preči od nas samih ovdje iz džem’ata, mi moramo jedni drugima biti prvi krug prijatelja, ahbaba, jedni drugima prvi biti na usluzi, pomoći jer tome nas džem’at uči. Ti koji su u džem’atu, za tebe bi sve učinio jer nas povezuje sedžda, namaz, post. Ti si mi najdraži, tako razmišlja vjernik.

U Ramazanu trebamo imati osjećaj odgovornosti o svemu što govorimo i činimo. Ovo je ključni korak.

Draga braćo, počeo sam zahvalom Allahu što nam dolazi Ramazan i završit ću zahvalom Allahu što dočekujemo Ramazan. Molim Allaha Uzvišenom da u zdravlju i svakom hajru Ramazan dočekamo, da se Ramazanu radujemo, da sa osjećajem lahkoće i iskrenim nijjetom radi Allaha zapostimo i da sa lahkoćom postimo, da se u Ramazanu ibadetu intenzivno posvetimo i da nas Allah Uzvišeni na najbolja dobra djela u Ramazanu usmjeri. Molim Allaha Uzvišenog da nas u Ramazanu grijeha rastereti, rahmet i magfiret podari, džem’atu što više približi, da jedni drugima sa osmijehom i čistoćom srca, duše i jezika prilazimo, sastajemo se i rastajemo. Molim Allaha Uzvišenog da nas loših djela, postupaka i riječi u Ramazanu sačuva, a da na nas Svoju milost prosipa, da nam dove prima i ukabuli, našu djecu i porodicu uputi, naš iman ojača i pojača, bogobojaznost izgradi i naš ahlak i karakter uljepša.

Amin, amin, amin Ja Rabbi…

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3