Ramazanski nasihati – 11. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Budimo svjesni Allaha kako bi Mu odani sa dunjaluka otišli

Allah dž.š. u Kur’anu, u suri Alu Imran u 102 ajetu, kaže: “O vjernici, budite svjesni Allaha kako to priliči i nemojte s ovog svijeta otići a da niste njemu odani“

Poštovana braćo i sestre,

Mi nemamo tu privilegiju da znamo kakav će naš završetak s ovim svijetom izgledati. Allahu dž.š. su jedino poznate te tajne. Ali ono što mi kao razumom obraderana bića možemo da činimo jeste da svojoj životni stil prilagodimo toj svjesnosti Allaha. Biti svjestan Allaha znači u svakom momentu imati na umu ova tri segmenta: Allah dž.š. sve čuje, sve vidi i da je Uzvišeni Allah svemu svjedok.

Ukoliko ova tri segmenta nastojimo da primjenimo u svom životu, mi ćemo svoj završetak sa ovim svijetom, ako Bog da, upraviti ka odlasku u stanju odanosti Allahu dž.š.

Imajmo na umu hadis Poslanika a.s. u kojem kaže: “Svako ljudsko biće Allah će proživjeti u onome stanju u kojem je umro.“

U mubarek mjesecu ramazanu kada su naši ibadeti povećani, molimo Allaha dž.š. da nam ojača svjesnost Njegove Veličine i molimo Allaha da nas počasti odlaskom s ovog svijeta kada je On najzadovoljniji s nama.

Naši loši postupci koje inače činimo, ukoliko ramazan doživljavamo kao veliku blagodat, budu daleko od nas u ovom mjesecu zato što smo svjesni da su oni loši po nas. Trudimo se, makismalno, da od Allaha tražimo oprost za njih. Ali ukoliko ta svjest o lošem prestane na dan bajrama, zapravo naša svjest o Allahu kao Onome koji sve vidi, sve čuje i svemu svjedoči nije dovoljno izgrađena. Naš životni put nije u pravcu odanosti Allahu i teško je očekivati da će naš završetak biti dobar.

Post od jela, pića i ostalih prohtjeva je idelna prilika da našu svjest o Allahu nadograđujemo. Naši povećani noćni ibadeti, učenje Kur’ana, međusobna druženja su prilike da shvatimo da su to stanja koja će nas odvesti do toga da naš rastanak s ovim dunjalukom bude u stanju koje će nam biti od koristi na Ahiretu, a ne protiv nas.

Iskoristimo mubarek ramazan da činimo što više dobrovoljnih ibadeta, koristimo svaku priliku da povećamo našu svjest o Allahu dž.š.

Molimo Allaha dž.š. da naš rastanak s ovim svijetom bude u momentu najveće odanosti Njemu.

Amin!

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3