Ramazanski nasihati – 18. noć

Saznaj koja pitanja će ti se postaviti na Sudnjem danu

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova, salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s.
U sahih hadisu poslanik Muhammed a.s., kaže: Neće se pomjeriti na Sudnjem danu čovjekova stopala ispred njegovog Gospodara dok ne odgovori na 4 pitanja. Četri pitanja treba da pripremimo na ovom prolaznom svijetu da bi na Sudnjem danu uspješno odgovorili na njih.

PRVO PITANJE: čovjek će biti pitan o svom životu kako i gdje ga je proveo. Već od danas čovjek treba da priprema odgovor za Sudnji dan, gdje i kako provodi svoj život. Znaj te da ćemo za svaku sekundu svoga života biti pitani.

DRUGO PITANJE: koje ćemo biti pitani, jeste naše znanje. Stekli smo mnogo znanja, putem mektebske nastave, hutbi, raznih knjiga, naših roditelja, naših nena, učili smo o Islamu. Bit ćemo pitani koliko smo radili po znanju. Jer u islamu nije isti insan koji ne zna i insan koji zna a svjesno krši ono što zna. Tako ćemo na Sudnjem danu biti pitani koliko smo radili po tom znanju. Pa npr., ima li neko od nas da ne zna, da je obaveza postiti ovaj mjesec u kojem se nalazimo, ima li neka žena muslimanka koja ne zna propis, da mora staviti hidžab ili maramu kada izlazi van kuće. Za ovo i slično znanje mi ćemo biti pitani.

TREĆE PITANJE: bit ćemo pitani o svom imetku. Svakako. imetak je jedan vrlo vazan aspect, dio u životu svakog čovjeka, pa će na Sudnjem danu, svaki čovjek odgovarati kako je stekao imetak i na koji način i u koje svrhe ga je trosio.Čovjek koji vjeruje u Allaha, u Sudnji dan, vjeruje da ćemo stajajti pred Njim, pa s tim u vezi trebao bi od danas da pazi kako i na koji način stiče imetak i nakon toga kako ga troši. Ljudi često imaju pogrešno razumjevanje, misle ako zarade imetak na halal način da ga mogu trošiti na haram način. Ovakav način razmisljanja i trošenja imetka je pogrešan.

ČETVRTO PITANJE: shodno onome što je Allahov poslanik rekao: Bit ćemo pitani o svome tijelu kako i na koji način smo ga koristili. Ovo nas podstiče da čovjek mora da pazi svoje tijelo od svih harama. Pa tako naše tijelo je naš emanet koji smo dobili od uzvišenog Allaha na korštenje i bit ćemo pitani za svoje tijelo. Zabranjeno je da na našim rukama ili drugim dijelovima tijela bude tetovaža, moramo paziti svoje ruke kako ih koristimo, svoje oči šta gledamo, svoje uši šta njima slušamo itd. Jer za sve to ćemo biti pitani. Allahova milost prema nama je velika, poslao nam je poslanika Muhammeda a.s., koji nas je podučio svemu onome što je dobro.

Molim Allaha da nas počasti da budemo svjesni emaneta koje smo preuzeli i da na Sudnjem danu uspješno odgovorimo na pitanja koja će nam biti postavljena. Amin

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.