Ramazanski nasihati – 27. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Lejletul Kadr

Prvom čovjeku i prvom poslaniku, Allah dž.š. je obećao da će poslati konačnu uputu, hidajet, pa ko je bude slijedio bit će spašen. To obećanje je ispunjeno na ramazan 610 g. kada je počela objava posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu s.a.v.s.

Ta čast objave Kur’ana pripala je noći Lejletul kadr koja pada u neparnim danima zadnjih deset dana ramazani šerifa. Allahov poslanik a.s. veli:

“Tražite noć Kadr u neparnim danima zadnjih deset dana ramazana”.

Svu ljepotu i značaj ove noći najbolje nam opisuje sura El kadr koja je posvećena objavi Kur’ana.

“Zbilja, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr! A šta ti misliš šta je noć kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci! Meleki i Džibril, sa dozvolom Gospodara svoga, u njoj silaze zbog odluke svake, u njoj je spas sve dok zora ne svane!”

Dakle, to je najbolja i najvrijednija noć u historiji cijelog svijeta i čovjeku ne ostaje ništa drugo nego da se sav preda ljepoti doživljaja ove noći.

Među najvažnije vrijednosti ove najznačajnije noći u historiji čovječanstva su:

Noć objave Kur’ana.

U toj noći je objavljen cijeli Kur’an na nama najbliže nebo (Bejtul Izze) ili po drugom mišljenju na srce Božijeg poslanika a.s. Zato je druženje sa Kur’anom u toku mjeseca ramazana, a posebno u toku ove noći, velika obaveza.

Noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.

Uzvišeni Allah dž.š.veli:

“Lejletul kadri hajrun min elfi sehr”

“Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci”

Noć najneobičnijih promjena u kosmosu.

Te noći se u velikom broju spuštaju meleki i Džibrili Emin na zemlju po pitanju svih stvari. U toj noći na zemlju se spusti više meleka nego što na njoj ima pustinjskog pijeska. Zbog toga ova noć kao i cijeli kosmos imaju posebnu vrijednost.

Noć sudbine.

Sudbina čovjeka, njegov život , zdravlje, bogatsvo i posao, rađanje i umiranje, ženidba i udaja kao i sve ostalo na ovome svijetu, odlučuje se u ovoj najvažnijoj noći.

Sudbine zajednica, naroda, civilizacija i kultura se određuju ove noći, a ne u UN kongresima, parlamentima ili od strane vladara, kraljeva i pradsjednika. Svemoguci Allah dž.š. veli:

“…Meleki i Džibril, sa dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake..”

Noć spasa, mira i sigurnosti.

To je vrhunac kojem čovjek teži i na ovom i na budućem svijetu. Sreća , spas, mir i sigurnost su najbitnije želje i stremljenja svakog čovjeka. Kome u toj noći budu dodjeljene ove vrijednosti, imat ce ih sa sobom tokom cijele godine.

Svevišnji Allah dž.š.veli:

“Selamun hije hatta matleil fedžr” “sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.”

Noć preporoda i reforme pojedinca, društva i ummeta.

Blago onom koga ova mubarek večer obasja sa svojim blagodatima, taj se može nadati najboljem u toku cijele godine.

Noć znanja.

Prve objavljene riječi Božijem poslaniku a.s. su bile “iqre”,”uči, čitaj, studiraj”. Ta žudnja za saznanjem i znanjem preobratila je nepismene arape iz džahilijeta u najkulturnije i najcivilizovanije ljude na svijetu. I danas muslimani mogu doživjeti isti preporod ako iskreno prihvate Allahovu objavu.

Noć milosti i oprosta.

Allah dž.š.oprašta sve prijašnje grijehe onima koji ovu noć provedu u ibadetu. Muhammed a-a.s. veli:

“Onome ko provede noć kadr u ibadetu, vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi, Allah će mu oprostiti sve prethodne grijehe.”

Šta činiti u ovoj noći?

Noć kadr je jedinstvena prilika da se zaradi džennet. Koliko god nam je slatka i prijatna hurma prilikom iftara, isto tako i još više treba da osjetimo slast i ljepotu ove mubarek večeri. Treba je dobro upoznati, razumjeti i shvatiti i tek tada ćemo biti spremni da je provedemo u ibadetu kao pravi vjernici kao što nam Božiji poslanik a.s. savjetovao u prethodno navedenom hadisu.

Za ovu mubarek večer preporučuju se sljedeći ibadeti:

Dova.

Aiša r.a. je jedne prilike pitala Božijeg poslanika a.s.:

“Kada bih znala koja je noć kadr, šta bi trebalo da u njoj izgovaram?”

Poslanik a.s. joj je odgovorio:

“Allahumme inneke afuvvun tuhibbul afve fa’fu anni”

“Allahu moj, zaista ti praštaš i plemenit si, volis praštati, pa oprosti mi!”

Pored ove Poslanikove a.s. dove, preporučljivo je učiti i svoju personalnu dovu u kojoj će čovjek zamoliti Allaha dž.š. za sebe, roditelje i djecu i cijelu familiju i na kraju, za ummet Muhammeda s.a.v.s.

Namaz.

Preporučuje se klanjati makar dva rekata nafile namaza učeći i na prvom i na drugom rekatu poslije fatihe, suru Kadr I suru Ihlas.

Poslije selama treba izgovoriti sedamdeset puta “Estagfirullahi ve etubu ilejh”.

Učenje Kur’ana.

Koliko god je lijepo da učimo Ku’an na arapskom, isto tako je pohvalno da ga čitamo i na nasem jeziku sa razumijevanjem.

Zikr.

Božiji Poslanik a.s. nam posebno preporučuje da u toku ramazana što više izgovaramo:

“La ilahe illallah “i “Estagfirullah”. Ovo posebno važi za ovu mubarek večer

Davanje sadake.

Muhammed s.a.v.s. je bio najplemenitiji u toku ramazana, a posebno za vrijeme ove prelijepe večeri.

Izmirenje se sa drugim.

Mržnja, svađa, netrpeljivost, ljutnja, oholost, pohlepa i zavidnost su neprihvatljiva svojstva za vjernika i takvima Allah dz.s. ne oprašta ako se ne pokaju.

Muslimani mogu biti okićeni samo plemenitim svostvima kao što su: milost, oprost, tolerancija, poštovanje, ljubav i pomaganje drugog.

  1. Klanjanje akšama, jacije i sabaha u džamijiu džematu i imat će nagradu kao da je cijelu noć proveo u ibadetu.
  2. Buđenje cijelu svoje familije da ovu noć provedu u ibadetu, jer je tako radio i Božiji Poslanik a.s.

Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da ovu noć provedemo u ibadetu kao pravi vjernici i da svima nama oprosti grijehe i podari džennetske bašče. Amin!

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.