Ramazanski nasihati -6. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Čuvajmo se bankrota u vjeri

Hvala Allahu džellešanuhu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela svojih. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed alejhisselam Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi Sudnji čas. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku na pravom je putu, a onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava, u velikoj je zabludi. Molimo Allaha džellešanuhu, našeg Gospodara, da nas uvrsti među one koji se Njemu i Njegovom Poslaniku pokoravaju, koji slijede Njegovo zadovoljstvo i koji se čuvaju Njegove srdžbe. Mi smo Allahovi i Njemu pripadamo.

Kaže naš Gospodar Allah džellešanuhu u Kur’anu: “Spašen je onaj ko dušu očisti, a propao je onaj ko je uprlja.” (Eš-Šems, 9-10)

Draga braćo i sestre, u ramazanu smo. Glavna odlika i ibadet u ramazanu je post. Post kao osnovni ramazanski ibadet pomaže čovjeku da nagone, strasti i negativnosti stavi pod kontrolu. Gazali je postače podijelio u tri grupe: obične, dobre i iskrene. Obični su oni koji post svode na ustezanje od tjelesnog užitka. Dobri su oni koji razumiju svrhu posta. Uz ustezanje od jela i pića, ustežu se i od grijeha, i na taj način sebe uče da je moguće živjeti bez ogovaranja, laži, psovke, zavidnosti…. Te iz ramazana izlaze preporođeni i odgojeni. Iskreni postači, prema Gazaliju, su poslanici, jer takav post podrazumijeva ustezanje i od ružnih misli.

Na osnovu ovoga, braćo i sestre, moguće je doživjeti bankrot u vjeri. Kako? Prije svega, bankrot je svima nama poznata riječ kojom se uglavnom ukazuje na finansijsku propast institucije ili pojedinca. Arapi za novac koriste riječ ”fulus”, dok za onoga ko ostane bez novca, odnosno onoga ko bankrotira kažu ”muflis”. Želja mi je u ovom ramazanskom nasihatu podsjetiti sebe i vas da je bankrot moguć ne samo u poslovnom smislu, nego i u pogledu vjere. Preciznije, i u vjeri je moguće doživjeti bankrot.

O tome preciznije govori sljedeći hadis:

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik Muhammed alejhisselam, upitao: ‘Znate li ko je bankrotirao (muflis)?’ Ashabi su odgovorili: ‘Bankrotirao je kod nas onaj koji nema ni novaca niti robe!’ Vjerovjesnik, a.s, na to dodade: ‘Pravi muflis/bankrot u mome ummetu je onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom i zekatom, ali je psovao onog, potvorio onog, u imetku zakinuo onog, prolio krv onog, udario onog…Pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda će se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa će se, onda, zajedno s njima strovaliti u vatru!’

Dragi moji, vrlo je važno da razmislimo i ispravno shvatimo poruku ovog hadisa. Najprije valja primijetiti da je, opisujući gubitnike u svome ummetu, Muhammed alejhisselam naveo kako su to ljudi koji će pred svoga Gospodara donijeti dobra dijela, i to ne bilo kakva nego ona koja čine temelj islama – namaz, post i zekat.

Dakle, nisu to oni koji su bježali od saffa, niti oni koji su škrtarili sa nimetima koje im je Uzvišeni Allah džellešanuhu podario, a niti oni koji su se plašili posta. Naprotiv, oni su i klanjali, i postili ali i siromasima udjeljivali. Zašto se, onda, takvi svrstavaju među one koji su bankrotirali?

Hadis je riješio i tu dilemu. Naime, takvi su svoja dobra djela začinili i ružnim postupcima koji se ne bi smjeli naći kod jednog vjernika. Psovka, potvora, zakidanje nekoga, prolijevanje krvi i fizičko zlostavljanje su samo neke od brojnih negativnosti koje vode u bankrot.

Takođe, valja primijetiti još jednu bitnu stvar u navedenom hadisu. Ko je, zapravo, bankrotirao? Ako bolje razmislimo o poruci ovog hadisa vidjećemo da je to onaj ko je prema Allahu, u vidljivom smislu, dobar (dakle, i klanja, i posti, i zekat daje) ali je istovremeno prema ljudima, u stvarnosti, loš (psuje, potvara, ubija, čini nasilje).

Prema tome, da bismo izbjegli ahiretski bankrot, recept je jasan i jednostavan: pokoravati se Allahu džellešanuhu i lijepo se odnositi prema Njegovim stvorenjima. Samo tako ćemo sačuvati svoja dobra djela i samo tako ćemo biti u kategoriji onih za koje Kur’an često naglašava da će postići ono što žele.

Zato, čuvajmo se bankrota!

Molim Allaha džellešanuhu, da nam pomogne da nam ovaj ramazan i njegovi ibadeti i sadržaji budu od koristi da iz ramazana izađemo preporođeni i sačuvani od bankrota u vjeri, AMIN!

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3