Rezultati tradicionalnog literarnog natjecaja ICC Behar

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamski Kulturni Centar Behar u Grand Rapids, MI, SAD, ima čast da saopšti da su sljedeći autori nagradjeni i primjećeni za učešće na našem tradicionalnom internacionalnom literarnom natječaju za 2013 godinu sa temom “Primjer Božijeg Poslanika Muhameda kao izvor snage Bošnjaka”

Islamic Cultural Center Behar, Grand Rapids, MI, USA, announces the result of its international annual literary contest for 2013 on the subject of “The example of the Prophet Muhamed as the source of Bosniak strength” as following:

Bosanski jezik:

Prva nagrada: (plaketa i $ 700): Ali Hasanović, Tuzla, Bosna i Hercegovina (BiH)

Druga nagrada: (plaketa i $ 350): Sumejja Cikotić, Sarajevo, BiH

Druga nagrada: (plaketa i $ 350): Nedim Alić, Kalesija

Treća nagrada: (plaketa i $ 200): Ilhana Babić, Visoko, BiH

Treća nagrada: (plaketa i $ 200): Safet Pozder , Prozor, BiH

Ostali primjećeni autori radova koji su u konkurenciji za otkupne nagrade koje će insAllah biti saopštene tokom ovogodišnjeg mjeseca Ramazana, a podjeljene u Avgustu 2013 su:Sabahudin Alimanović, Prijepolje, Sandzak, Srbija

Senija Braković, Tešanj, BiH

Rumejsa Ribo, Zenica, BiH

Fatima Kamali, Podlugovi, BiH

Ammar Cikotić, Travnik, BiH

Midheta Delkić, Prijedor, BiH

Amina Pezer, Vitez, BiH

Sanita Kurbegović, Gornji Vakuf-Uskoplje, BiH

Pored ovih ICC Behar ove godine dodjeljuje posebne plakete najstarijem učesniku Ćazim Bamburu, 77, iz Chicaga, kao i našem ovogodišnjem najmladjem učesnikuSeniha Ćivić, 13 iz Tuzli BiH, i njenoj mentorici Almirdina Gardaš, iz osnovne škole “Slavinovići” u Tuzli, BiH.

Čestitamo svima.

Nagradjeni i primjećeni autori radovi na engleskom jeziku za 2013 su sledeći:

English language:First place (plaque and $ 500): Timur Kriještorac, Fort Lauderdale, Florida, USA

Second place (plaque) : Emir Mehmedović, Tuzla, BiH

Third place (plaque): Fatima Mehanović, Tuzla, BiH

Fourth place (plaque): Nihad Suljić, Bukinje, Tuzla, BiH

Fifth place (plaque): Naila Duraković, Palo Alto, CA, USA

Sixth place (plaque) : Minela Maksumić, Mostar, BiH

Congratulations to the winners and participants.

Obrazloženje i nagradjeni radovi će naredne sedmice biti objavljeni na ICC Behar web stranici i na ostalim medijima.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3