Biografija – hadži Samir Agić

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hadži Samir Agić

Hadži Samir Agić rođen je 1971. godine u Bosanskoj Dubici. Srednju školu pohađao i završio u Bosanskoj Dubici. Oženjen je i ima dva sina.

Od 1999. godine je član džematskog odbora džemata Bošnjački Islamski Kulturni Center (BICC) iz Grand Rapidsa, savezna država Mičigen, a od 2011. godine obnaša dužnost predsjednika BICC-a. Dužnost člana upravnog odbora ICNAB-a obnašao je od 2011. godine do 2015. godine. Na funkciju člana Izvršnog odbora Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike izabran je ponovo na 2018. godine.

Predsjednik je organizacinog odbora Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Svetu islamsku dužnost hadždža obavio je 2000. i 2006. godine, a umru 2014. godine.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3