Saopćenje Nadzornog odbora medžlisa Midwest

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U prilogu je sapštenje Nadzornog Odbora medžlisa 2 – Midwest u vezi džemata BIAW Waterloo. PDF verzija dopisa se nalazi na ovom linku.

23. redžeb 1439. h. god.

11. april 2018. god.

Predmet: Saopćenje za džemate, članove ICNAB-a

Obzirom na različita tumačenja i reinterpretacije, a u vezi sa aktuelnom situacijom na prostoru Waterloo, džemata BIAW Waterloo, obraćamo se našoj javnosti sa saopćenjem.

Naime, na petoj redovnoj Skupštini medžlisa Midwest održanoj u Minneapolisu, između ostalog, diskutovalo se i o situaciji u džematu BIAW Waterloo.

Nadzornom odboru medžlisa Midwest naloženo je da se obrati dopisom pomenutom džematu u vezi njihovog statusa. Nakon što im je poslan dopis, predstavnici džemata BIAW Waterloo su odgovorili da će održati džematsku Skupštinu na kojoj će i o tome raspravljati.

Predstavnici džemata BIAW Waterllo su bili upoznati i preko oblasnog imama medžlisa Midwest, a sada i preko Nadzornog odbora medžlisa o tome da džemat koji želi da bude punopravan i legitiman član ICNAB-a, a samim time i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini treba da prihvata i poštuje sve akte, usvojene pravilnike ICNAB-a, a kao što su i pravilnik o radu džemata, usvojene na najvećem organu naše zajednice, Saboru ICNAB-a.

Pravilnici ICNAB-a se jedino relevantni, validni, mjerodavni i jednaki za sve naše džemate. Kao što znamo da se bez čovjeka ne može uraditi ništa, isto tako bez sistema, pravilnika ništa ne traje ili je kratkotrajno.

I

skreno smo se nadali pozitivnom odgovoru džemata BIAW Waterllo nudeći im se na raspolaganje za bilo kakvu pomoć da se očuva jedinstvo džemata.Nadzorni odbor medžlisa je jasno stavio do znanja da ne prihvatanje pravilnika ICNAB-a ima za posljedicu samovoljno isključivanje iz ICNAB-a i iz Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ipak džemat BIAW Waterloo se odlučio za samovolju i tumačenje pravilnika kako njima odgovara te je zaposlio imama koji ne posjeduje dekret, bez ičije saglasnosti.

Isto tako, odgovorom od 05. Marta 2018. god. Odbor džemata BIAW Waterloo obavijestio je oblasnog imama medžlisa Midwest da je Skupština džemata odlučila da ne prihvata pravilnik o radu džemata ICNAB-a, te se samim time isključuju kao džemat koji pripada ICNAB-u i Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Džemat BIAW Waterllo ovim se i službeno isključuje iz ICNAB-a!

Želimo napomenuti da smo kao institucija koja ima svoje organe uvijek otvoreni za razgovor, savjet i sve što je potrebno našim članovima džemata, tako i džematlijama na prostoru Waterloo, ali isto tako da su pravila i obaveze za sve isti i oni se trebaju poštovati bez iznimke.

Nadzorni odbor

Medžlisa Midwest

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.