Saopštenje BEKO džemata iz Portlanda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“BOŠNJACI U DIJASPORI BEZ ČLANSTVA U DŽEMATU I DŽAMIJE SU BEZ OPREDJELJENJA, A NEOPREDJELJENJE JE STANJE BESKONAČNE OPASNOSTI”

Na osnovu ukazane potrebe, a u svrhu zaštite digniteta, reputacije časti i dostojanstva BEKO džemata i organizacije, Imama i ostalih vrijednih i časnih aktivista, Upravni i Nadzorni odbor BEKO objavljuju saopštenje za javnost u kojem se kaže:

Primarna svrha, odnosno misija Bošnjačke Edukativno Kulturalne Organizacije i džemata je:

  • Njegovanje, održavanje i očuvanje vjere, tradicije, kulture, jezika, i identiteta ljudi bošnjačkog porijekla kao i njihovih direktnih potomaka u državi Oregon i južni Washington,
  • Promicanje dobra i odvraćanje od zla,
  • Staranje o vjerskim pravima Bosnjaka i u skladu sa mogućnostima osiguravanje svojim pripadnicima i clanovima izvršavanje islamskih duznosti,
  • Pružanje edukativnih usluga u oblasti bosanskog jezika, engleskog jezika, religijskih učenja, kao i ostale vrste edukacije pripadnika zajednice kako bi olakšalo njihovu integraciju u američko društvo kao uspješne i produktivne članove društva.
  • Davanje nade u život i bolja životna načela, borba protiv depresije i ostalih oblika bolesti modernog društva, pomoć svim onima kojima je to potrebno, unutar i van naše zajednice, kroz promovisanje vjere i vjerskih principa kao i kroz pružanje osjećaja pripadnosti grupi, te zalaganje za očuvanje vrijednosti braka i muslimanskog porodicnog i cjelokupnog života,

Draga braćo i sestre Bošnjaci, cijenjeni članovi, poštovaoci i simpatizeri BEKO džemata i organizacije, u posljednje vrijeme bili ste svjedoci vrlo pristrasnog i nekorektnog verbalnog pisanog ponašanja od strane pojedinaca ovdje kod nas koji sebi daju za pravo da tretiraju Imama i aktiviste BEKO u vrlo negativnom kontekstu. Imam je prvi stub svakog džemata, tako i našeg ovdje u liku i svjetlu BEKO i on je zadužen za vjerski život naših ljudi ovdje. Drugi stub našeg džemata su aktivisti, odnosno predsjednik Upravnog odbora i članovi Upravnog odbora. Zato moramo biti zahvalni i poštovati sve aktiviste u BEKO džematu i organizaciji. Mi se moramo ponositi našim ljudima koji su izvan Bosne i Hercegovine iz ljubavi prema svojoj vjeri, tradiciji i kulturi izgradili infrastrukturu sa kojom se ne bi postidjele veće države. Nema ni jednog većeg grada ovdje u SAD, a da nema džemat, svoj objekat i svoga Imama. Tako je, elhamdulillah, i ovdje u Portlandu i Vancouveru.

Smatramo da Bošnjaci trebaju uvažavati zasluge i doprinose časnih i vrijednih aktivista u našem BEKO džematu i organizaciji, te Imama kao našeg vjerskog autoriteta u razvoju islamske misli i prakse medju nama i u našem džematu i organizaciji.

Naravno, želimo podsjetiti da su ljudski stavovi, mišljenja i radnje podložni kritičkoj provjeri i procjeni, jer naša časna vjera Islam poučava da su ljudi skloni grešci pa tako i ljudsko mišljenje može u sebi imati slabosti. Međutim, bitno je u kritičkim raspravama čuvati ljudsko dostojanstvo, čast i dignitet svakog našeg brata i sestre Bošnjaka koji nas predvode i aktivni su na polju očuvanja naše vjere, tradicije i kulture, a kritičku snagu usmjeravati na slabosti i nedostatke u ljudskim mišljenjima, argumentima i postupcima. Stoga je važno i sve vas pozivamo da prakticiramo i razvijamo izvorni islamski, a i bošnjački lijepi tradicijski edeb kritike i rasprave te da ne nasjedamo nekorektnim, neodmjerenim i neargumentovanim stavovima i mišljenjima pojedinaca.

Mi odlučno, a to potvrdjuje dosadašnja praksa u radu BEKO, branimo slobodu mišljenja i iznošenja stavova, i očekujemo da se ti stavovi i mišljenja temelje na argumentima i da budu u namjeri postizanja općeg dobra, progresa i zajedništva. To se sve može postići kroz naš BEKO džemat, organizaciju, a posebno džamiju i bošnjački centar koji je kuća obreda i sigurnosti otvorena za sve dobronamjerne ljude koji traže mjesto duhovnog mira, okrepe i lijepe riječi, razgovora, diskusije i razmjene mišljenja. Svako narušavanje takvog ambijenta predstavlja tešku zloupotrebu a ljudi koji to čine, očito, imaju loše namjere i nepodobne ciljeve. A naš Gospodar Allah Dželle Šanuhu najbolje zna.

Dakle, ovoj praksi verbalno-pisanog nergumentovanog napada na dignitet, čast i dostojanstvo našeg BEKO džemata, Imama i dokazano vrijednih i čestitih aktivista se mora stati u kraj. Najoštrije osuđujemo zloupotrebu slobode govora i umjetničkog izražavanja putem internet medija i profila tako što se ona koristi da bi se s predumišljajem ponižavali naš džemat, naši časni i vrijedni aktivisti i naš Imam i naše svetosti vjere, zajedništva, jedinstva i časti. Umjesto razvijanja kulture razumijevanja, senzibilnosti i poštovanja prema našim duhovnim temeljima, put grubog provociranja, podsticanja mržnje i predrasuda sigurno neće donijeti prosperitet nama svima, a posebno našim mladima, niti dati smisao slobodi, a verbalni i neargumentovani napadi predstavljaju neprihvatljivo ponašanje u međuljudskim odnosima i sigurno će ih na ovaj ili onaj način narušiti, a to nam ne treba ovdje daleko od naše Domovine.

Zbog svega navedenog, pozivamo sve naše BEKO članove, simpatizere i poštovaoce na jedinstvo, privrženost i odanost svome BEKO džematu i organizaciji, jer se je puno vremena, truda, žrtve, odricanja i novca odvojilo da imamo džemat i organizaciju, pa i kuću, kakva je BEKO, pa hajmo je zajedno čuvati i održavati u smislu kako se kaže u našem narodu: “gdje djeca nisu bijesna, kuća nije tijesna”.

Takodje, pozivamo sve džemate i Imame na području Sjeverne Amerike, te Islamsku Zajednicu Bošnjaka Sjeverne Amerike i Rijaset Islamske Zajednice u BiH, da što prije poduzmu konkretne korake ka zaštiti naših dzemata, Imama i časnih i vrijednih džematlija aktivista na području Sjeverne Amerike, a u cilju očuvanja njihovog integriteta, reputacije, časti i dostojanstva.

U Kur`anu piše: “Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti. A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći; stanovnici vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti!” (Junus: 25,26 i 27)

U Kur`anu piše: “Elif Lam Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu“. (Ankebut, 1-3)

Muhammed alejhisselam je rekao:”Ko radi sa ljudima i pri tome im ne čini nasilje, ko im prenosi nešto i pri tome ne laže, ko obeća nešto i obećanje ne iznevjeri, on je osoba izrazite čestitosti i krajnjeg poštenja. Njega treba prihvatiti kao rodjenog brata, a nikako ga odbaciti. Odbacivanje takvog je zabranjeno.” (Hatib el-Bagdadi)

Uz dovu našem Gospodaru Allahu Dšelle Šanuhu da podari i izlije Svoju Milost, Pomoć i Svako Dobro na sve nas, naše familije i najmilije, mi vam svima upućujemo iskrene i srdačne selame uz želje za mir našim dušama i mir medju nama. Amin!

U prilogu ovog saopštenja možete pročitati pravno mišljenje BEKO advokata.

Upravni i Nadzorni odbor BEKO

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3