Saopštenje povodom ubistva Zemira Begića

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: “Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao” (El-Ma’ide: 32).

Muhammed a.s. na Oprosnom hadžu je rekao: “Nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti crveni nad crnim, niti crni nad crvenim, osim po bogobojaznosti.

Nakon posljednjih tragičnih događaja u St. Louisu osjećamo potrebu da još jednom
potvrdimo našu osudu ubistva Zemira Begića i da pozovemo vlasti da pojačaju bezbjednosnemjere kako bi se spriječili budući zločini.

Također, podsjećamo da ne treba poistovjećivati počinioce zločina sa njihovim
zajednicama. Svaki zločinac predstavlja isključivo samog sebe i zato treba da odgovara za svoja nedjela.

Pozivamo naš narod da se uključi u sve demokratske procese u društvu i da na taj način
osigura zaštitu svojih prava. Mirna okupljanja su dobar pokazatelj svijesti našeg naroda o potrebi da se čuje glas i naše zajednice koja je preporodila južni St. Louis. Kako bi naša zajednica i dalje nastavila da daje svoj doprinos razvoju i napretku našeg grada, tražimo od svih nadležnih organa da se obezbjedi zaštita njenih građana; njihovih života, imovine i prava da bez straha nastave živjeti u svojim sredinama.

Molimo Allaha dž.š. da Zemiru Begiću podari lijepi džennet, porodici sabur i Bošnjacima
sigurnost i blagostanje.

Mahsus selam,

Sabahudin ef. Ćeman, gl. Imam Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike
Muhamed ef. Hasić, Imam Islamic Community Center – St. Louis, MO
Enver ef. Kunić, Imam Bosnian Islamic Center of St. Louis – St. Louis, MO
Ahmed ef. Serdarević, Imam St. Louis Islamic Center – St. Louis, MO

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3