Seminar imama ICNAB-a u Washington DC

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Proteklog utorka i srijede ( 3. i 4. maj) organizovan je veoma kvalitetan seminar za imame bošnjačkih džemata koji pripadaju ICNAB-u. Seminar je održan u Herndonu, VA, pokraj Washingtona DC. ICNAB kao naručilac i organizator seminara iskoristio je potencijale koje posjedujeInternational Institite of Islamic Thought (IIIT) (Internacionalni institut za islamsku misao)  pri kojem radi dr. Ermin Sinanović, (Director of Research and Academic Programs at the IIIT/ direktor istraživanja i akademskih programa pri Institutu), doskorašnji član Upravnog odbora ICNAB-a.

Teme seminara su brižljivo birane a cilj je bio da se imamima predoče razni aspekti socijalnog i društvenog rada i njihova važnost za rad u džematu.

Nakon dobrodošlice koju je imamima iskazao dr. Ermin Sinanović i učenja Kur’ana (hfz. Muriz ef. Mešić), obratio se Glavni imam ICNAB-a, mr. Sabahudin ef. Ćeman zahvalivši se domaćinu i predočivši ulogu i važnost ovoga seminara. Izrazom dobrodošlice obratio se i direktor IIIT-a, dr. Abubaker al-Shingieti.

Nakon video prezentacije o IIIT-u seminar je započeo sa temom čiji je panelist (izlagač) bio Sabahudin ef. Ćeman (The Head Imam of the Islamic Association of Bosniaks in North America and Imam of Islamic Center of North Phoenix). Tema se zvala „The Role og Bosnian Mosques in the US – Mosque or an Islamic Center“. („Uloga bosanskohercegovačkih džamija u SAD-u, džamija ili islamski centar“).

Panelist sljedeće teme bio je prof. dr. Ahmet Alibašić, (Assistent Professor at the Faculty of Islamic Studies at the Unuverzity of Sarajevo/profesor FIN-a u Sarajevu). Tema njegovog izlaganja je bila „Understanding Islam between Ijtihad and Tradition“. („Razumijevanje islama izmešu idžtihada i tradicije“).

Svoja iskustva o studiranju u Americi iznijeli su hfz. Muriz ef. Mešić (The Imam of the Bosnian Islamic Cultural Center in Chicago, IL)i Amir ef. Durić, (The Imam at Association of Bosniaks of Delaware Valley-Philadelphia) uz medijaciju Dr.-a Ermina Sinanovića. Tema se zvala „Opportunities for Imam Education and Professional Development in the US“. („Mogućnosti za usavršavanje imama SAD-u“).

Nakon podne namaza, uz ručak dr. Yaqub Mirza (President and CEO of Sterling Management Group, Inc) prezentirao je interesantno izlaganje o štednji i investicijama nazvavši temu „Five Pillars of Prosperity“. („Pet stubova prosperiteta“).

Sljedila je tema koju je na vrlo atraktivan način izložio omladinski aktivista Joshua Salaam (The Youth Director at ADAMS (All Dulles Area Muslim Society)) potencirajući na atraktivnim metodama pristupa u ophođenju sa mladim ljudima pri tome izvevši veoma zanimljiv eksperiment o tome kao se mladi ljudi često zbune kada im se sa mnogih strana sugeriše šta i kako trebaju raditi a da se njima ne dozvoljava da iskažu svoju kreativnost i ideje kojih imaju u izobilju. Njegova tema nazvana „Working with and enganging the Zouth in American Mosques“. (“Rad sa omladinom u američkim džamijama”), je bila istinska poučna atrakcija za sve imame.

Sljedio je Workshop/radionica pod nazivom „Healthy Families“ („Zdrave porodice“) u interpretaciji sestre Salme Abuguideiri (The Counselor since 1995, B.A. in Psychology & Near Eastern Languages and Cultures from Indiana University).

Prije akšam namaza slijedilo je predavanje „Isis and Islam: How a Terorist Ideology twists religion“. („Isil i islam: Kako teroristička ideologija izveće religiju“). Predavač je bio dr. Asaad Saleh (Assistant professor of Arabic Literature, Comparative Literature, and Cultural Studies) sa Indiana University. Ovim je završen veoma obiman i sadržajan prvi dan seminara na IIIT-u.

Drugi dan seminara, kao i prvi, započeo je tačno u 9:00 a.m. Izlagači na prvom panelu bili su Meira Neggaz (Executive Director at the Institute for Social Policy and Understanding),Hoda Hawa (Director of Policy and Advocaty at the Muslim Public Affairs Council (MPAC)),dr. Muaz ef. Redžić (imam at the Bosnian Cultural Center in Grand Rapids, Michigan)i Engy Abdelkader (Assistent Director at The Bridge Initiative at Georgetown University). Moderator je bio mr. Sabahudin ef. Ćeman a tema se zvala: „Current Issues Facing Muslims in Amerika“. („Aktuelna pitanja kojima se suočavaju muslimani u Americi“).

U 10:30 započela je sljedeća tema sa panela/radionice „Getting involved – Bosnian Imams And the American Muslims“. („Uključiti se – Bosanski imami i američki muslimani“). Izvođači panela/radionice bili su mr. Sabahudin ef. Ćeman, dr. Hazim ef. Fazlić (The Imam of Islamic Cultural Center of Greater Chicago, IL)i Naeem Baig (President of the Islamic Circle of North America -ICNA).Moderator je biodr. Ermin Sinanović.

Posljednju radionicu seminara „Šta znači biti lider./Pouke iz hutbe hazreti Ebu Bekra, r.a., povodom njegovog izbora za halifu“ vodio je dr. Ermin Sinanović.

Nakon ručka i podne namaza preostali su završna sesija i zaključci sa ovog veoma interesantnog , sadržajnog i korisnog seminara. Treba pohvaliti ICNAB kao naručioca i IIIT kao domaćina na organizaciji ovoga seminara čiji protagonisti su bili iskusni i obrazovani univerzitetski profesori i imami ICNAB-a.

Dužni smo naglasiti da sve troškove seminara, što uključuje avio prevoz, hotelski smještaj, hrana i obezbjeđivanje odličnih predavača, snosi IIIT. Naravno da je ključnu ulogu u cijelom ovom projektu snosio naš vrijedni i agilni dr. Ermin Sinanović. Molim Allaha, dž.š., da njega i sve ostale nagradi i molim Ga da nam pomogne da ustrajemo u sticanju korisnog znanja i iskustva koje nude ovakvi seminari.

Posjeta Američkom Diyanet Centru

Nakon ručka i podne namaza naš Glavni imam, Sabahudin ef. Ćeman obezbijedio nam je minibus da bi posjetili nedavno otvoreni Islamski centar sa džamijom koja pripada turskom Duyanetu. Kao što je poznato, gradnju ovog vanredno lijepog kompleksa u čijem je središtu monumentalna džamija, finansirala vlada Republike Turske, tj. Premijer Erdogan. Ovaj Islamski centar je izgrađen na 60 dunuma zemlje koju je uvakufio merhum Dr. Abdulbaki Keskin. Džamija je izgrađena u osmanskom stilu iz 16. vijeka i sigurno je najljepša i vjerovatno najveća džamija u SAD-u. Naša posjeta i organizovan doček ljubaznih domaćina ostaje u lijepom sjećanju a izgrađeni objekti sa džamijom u centru ostavljaju posjetioca zadivljenim. Molimo Allaha, dž.š., da se ponuđeni kapaciteti posluže muslimanima kao što je poslužila džamija Božijeg poslanika u Medini, na opšte zadovoljstvo svih muslimana Amerike a i drugih.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3