Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori – II Dio

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Piše: Mr. Abdulah ef. Polovina

Čitajte prvi dio ovog teksta na linku: http://www.icnab.com/index.php/vijesti/aktuelno/612-strategija-i-plan-rada-i-aktivnosti-imama-clanova-dzematskog-odbora-i-svih-kompetentnih-i-zainteresiranih-clanova-i-aktivista-islamske-zajednice-dzemat-u-bosnjackoj-dijaspori

Drugi dio

Predmet: Strategija i plan rada i aktivnosti Imama, članova Džematskog odbora i svih kompetentnih i zainteresiranih članova i aktivista Islamske zajednice (džemat) u bošnjačkoj dijaspori

13. Organizirati kur’anske i hadiske sesije,instruirati i insprisati džematlije da svakodnevno uče i čitaju prijevod Kur’ana, čitaju Hadis, Siru ili druge korisne knjige, novine, štiva itd. Ta, mi smo „ummet ikre’“! Razvijeni svijet čita u metrou, aerodromu, avionu, na pauzama, pikniku i svim prilikama. Apsurd je govoriti o bilo kakvom uspjehu bez čitanja, upornog rada i discipline. A Allah, subhanehu ve te’ala, na ovome svijetu daje svakome ko se pridržava spomenutih načela, bili oni vjernici ili nevjernici, pokorni ili nepokorni, muslimani ili nemuslimani. Jer, On je pravedan! Što smo udaljeniji od vjere, sve teže i gore će nam biti, dok će drugi, što su udaljeniji od svoje vjere, sve raskošnijim životom živjeti. Ali, ovaj život je kao treptaj oka i treba ga, doista, znati i htjeti iskoristiti. Debelo se isplati zaraditi vječnost za prolaznost. Rekao bi čuveni Omer el-Hajjam: „Čovječe, ako živiš stotinu, petsto i hiljadu godina, pa šta?! Opet ima kraj!“

14. Zacrtati i obznaniti koliko optimalno džematlija se želi imati na svakom od pet vakata namaza, a posebno na Sabahu, Jaciji i Dzuma Namazu,i raditi sa svim raspoloživim snagama i sredstvima na realizaciji zadatka. Svaki dan treba planirati i, kao u školi, zadaću sebi zadavati. U životnoj školi smo svi učenici do smrti. Uspjeh je baziran na temeljitom planiranju i predanom radu.

Neka, npr., samo 15 polaznika vjerske pouke dođe na namaz sa roditeljima i sa bratom ili sestrom, rezultat je postignut. I svi će biti radosni što su sudjelovali u kreiranju džematske atmosfere koja osmišljava i daje draž kratkotrajnom dunjalučkom životu. Naravno, koliko je umijeće doći do zacrtanog cilja, još je veće umijeće održati postignute rezultate. Radovati se treba svakom novom džematliji. Kao i imam što planira svoje svakodnevne aktivnosti, tako i džematlije trebaju da planiraju da porodično dođu, recimo, na jaciju-namaz uoči petka i uoči ponedjeljka. Ovo, pak, nipošto ne znači da se treba ograničiti na pojedine namaze, dane ili prilike. Povrh toga, džamija je utočište za sve nas, a zaštita od droge, alkohola, zinaluka, kocke, trosenja slobodnog vremena u beskorisne stvari i drugih kušnji za našu omladinu, pa i starije ovdje daleko od nase Domovine.

15. Tabelarno pratiti broj prisutnih na namazima i o tome obavještavati džematlije na Dzumi Namazu.Korisno je ici sa ovim, a radi zdrave kompeticije džematlijama. Niko ne bi smio biti indiferentan da li imam klanja sam u džamiji ili sa džematom. Džamija u kojoj imam pušta ezane i sam klanja je garib, bez obzira koliko velika i lijepa bila. Džemat je njen ukras. Sjetimo se izgleda prve Poslanikove, alejhis-selam, džamije.

16. Sestre i hanume Bošnjakinje ohrabrivati i omogućiti im da klanjaju Džumu-Namaz i slušaju hutbu u džamiji Petkom.

17. Sačiniti tabelu redovnih džematlija na svakodnevnim namazima i brinuti se da češće i duže ne izostaju,osim u opravdanim slučajevima. Posjećivati ih i dati k znanju da su važni i da nedostaju džematu. Posvetiti im maksimalnu pažnju i poštovanje. Očekivati je da poštovanje uvijek bude recipročno. Ovo isto i u slicnoj metodi uraditi i sa redovnim clanovima Islamske Zajednice.

18. Održavati redovni kontakt sa roditeljima i učenicima i organizirati sastanke, izlete i druge vidove druzenja.

19. Posjećivati one koji ne pohađaju mektebsku nastavu i razgovarati sa njima i roditeljima, kao i one koji ne klanjaju džumu-namaz.I simbolična hedija otvara i zbližava srca.

20. Sačiniti dopisnu listu (kucne adrese, email)članova i nečlanova IZ-e, te im povremeno upućivati cirkularna pisma, a posebno ljudima od znanja, položaja i biznisa. Još uvijek je mnogo onih koji rijetko ili nikako ne dolaze u džamiju. Sve metode treba koristiti da ih se privoli da s ljubavlju dolaze u džemat i da im se da k znanju da je džemat sa njima bogatiji i smisaoniji. Safovi sa njima su puniji, čvršći i ljepši.

21. Sačiniti plan redovnih obilazaka svih džematskih porodica od strane Imama, a po potrebi i od strane clanova dzematskog odbora. Svaku porodicu treba posjetiti na svoju inicijativu i planski, a ne samo prilikom dženaza, mevluda, tevhida i sl. Svaki uspješan ljekar s ljubaznošću i osmijehom obilazi svoje pacijente. Posjete koristiti za učlanjivanje u Islamsku zajednicu, distribuiranje islamske literature i iznalaženje pretplatnika na islamske informativne novine Preporod i drugo. Na nama je da pozivamo, a Allah, subhanehu ve te’ala, upućuje koga hoće i, kako reče rahmetli Muhammed Asad, ko hoće.

Imati na umu da ovaj put neće uvijek biti posut cvijećem, kao što nije bio ni Poslanikov, alejhis-selam, prilikom posjete Taifu. Divan li je on uzor strpljenja bio! Nije čudo što ga Amerikanac, nemusliman, Michael Hart, stavlja na prvo mjesto u svojoj knjizi „The 100 – A Ranking Of The Most Influential Persons In History“, i što je glasoviti Bernard Shaw rekao da „kada bi danas došao Muhammed, svjetski problemi bi se riješili dok bi čovjek popio findžan kahve“. Zaista je najveća čast i dostojanstvo biti nasljednik Božjih poslanika. No, ne zaboravimo, to je i najveća odgovornost.

22. Interesi islama i Islamske zajednice moraju biti iznad svih dunjalučkih interesa.Sjetimo se Omera i primjedbe jedne muslimanke po pitanju visine mehra. Ili, jednog dana naišao putem Omer ibn El-Hattab, emirul-mu’minine, gdje su se igrala djeca, pa se razbježaše kad ga spaziše. Samo je ostao Abdullah ibn Zubejr igrati se. To zadivi Omera, pa ga upita zašto on nije pobjegao. „Nisam ništa pogriješio da bježim od tebe, niti imam razlog da te se plašim, a i put je dovoljno širok da možeš proći“, odgovori dječak. Svaki koristan prijedlog, savjet, kritika i sugestija treba da nas raduju. I greške u prosuđivanju ne treba da nas žaloste i obeshrabruju. Na pitanje ko mu je najbolji savjetnik, bivši američki predsjednik Clinton odgovorio je: „Onaj koji ne misli kao ja.“ Za imame i aktiviste (clanovi odbora) Islamske Zajednice i dzemata različitost mišljenja može biti poput bistrih planinskih potočića od kojih se formira velika i moćna rijeka korisna za sve. I Šura je potvrda zdrave različitosti, koja ne dolazi u koliziju sa Kur’anom i Sunnetom.

23. Zacrtati cilj, ne gubiti nadu i vjerovati u uspjeh i konstantno raditi na poboljšanju stanja, a zarad očuvanja postojećeg.Nije dobro da rapidni uspjeh doživi i rapidni pad. Ko putuje sporije, stigne brže, ništa pod Suncem nije nemoguće. Cijelo brdo se prenese sa pomakom prvog kamena, a put od hiljadu milja pređe nakon pređene prve milje. Uvijek treba gledati i ići samo naprijed. Prošlost ne smijemo zaboraviti, ali od nje se ne živi. Promjene su nužne i one zahtijevaju hod po trnovitim a ne cvijetnim stazama. No, kraj je ispunjen vječnim i neopisivim ljepotama, koje oko nije vidjelo, za koje sluh nije čuo i koje um nije pojmio.

Statičnost, indiferentnost i inertnost su strani vjerniku. Naše aktivnosti ne smiju biti svedene na obredoslovlje.Tijelu može biti teško, ali u njemu će duša doživljavati slasti džennetske. Lijepo se umjereno našaliti, sebi oduška dati, nešto i proslaviti, ali valja i u ogromne valove i turbulentne vode života zagaziti. Budemo li bez odgovarajuće opreme, znanja i umijeća, epilog neće biti nimalo ružičast ni lagan.

24. Nije umijeće nešto konstatovati i kritizirati, već u traženju pravog lijeka i adekvatnih rješenja i njihovoj realizaciji.Blagovremena i prava dijagnoza, uz prave lijekove i terapiju, znači ozdravljenje, a zakašnjela i pogrešna znače neminovnu smrt za bolesnika. Uz sirovo gori i suho drvo, a raširena i zarazna bolest napada i zdrava tijela.

Mnoga društva su postala žrtve amorala, korupcije, duhovnog sunovrata i treba ih liječiti što hitnije. Vraćanje Uzvišenom Allahu, Kur’anu i Sunnetu časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, garancija je ozdravljenja i sreće na obadva svijeta.

Zar ima veće sreće od islama, namaza, džemata i islamskog morala? Rješenja valja nuditi i izlaze iz nemoralne močvare nalaziti. Šejtan ukrašava sve ono što ne valja, ali ima moć samo nad slabim i onima koji se svojevoljno njemu odazivaju. Dobro se sjećam riječi jednog diplomate koji reče: „Zašto li je svaki haram lijep?“

Za mnoge je danas ono što je nenormalno normalno, a normalno nenormalno! Nuh, alejhis-selam, je pozivao ljude da vjeruju punih 950 godina, i to danonoćno. Rezultat je u Allahovoj moći, a naše je da pozivamo i radimo. Poznati američki profesor, Tomas Irving (Ta’lim Ali), koji je preveo Kur’an na moderni engleski jezik, za moto svoje knjige „Selections From The Noble Reading“, uzeo je kur’anski ajet: „Inneke la tehdi men ahbebte, ve lakinnallahe jehdi men ješa’“, „Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, – Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoće.“ Pošto se on vratio islamu, a na upit da li se ovaj ajet odnosi na njegovu djecu, rahmetli profesor emiritusa Irving odgovorio je potvrdno.

Pesimizam je predaja, a optimizam, ako Allah da, uspjeh i Allahovo zadovoljstvo. Koristiti sve moguće prilike i permanentno pozivati u vjeru i namaz u džematu, a nikada se svi neće odazvati. Poziv će na neke i odbojno djelovati, ali nipošto ne treba odustajati i očajavati. Neka nam je uvijek na umu Nuh, alejhisselam, njegovo danonoćno pozivanje 950 godina, i broj sljedbenika manji od 100. Ali, odustajanja i malaksanja nije bilo.

25. Sačiniti plan u svim sferama djelovanjai maksimalno, uz saradnju i podršku drugih relevantnih osoba i organa, zalagati se za njihovu realizaciju. Sve u tančine planirati i imati viziju. Ništa ne prepuštati slučaju i stihiji. To je garancija, uz Allahovu milost, naše budućnosti i opstanka. Allah, dželle šanuhu, je obećao takvim mu’minima Svoju zaštitu, pomoć i izlaz i svake teške situacije.

26. Pronaći srodne duše koje će s voljom raditi na realizaciji spomenutih projekatai čije naravi će biti kompetitivne i podrška iskrena i recipročna. Uspjeh braće i sestara na Allahovom putu treba da nas raduje kao i naš, a nikako, ne daj Bože, da zavidimo. Zdravo takmičenje je dopušteno i vrlo poželjno. Budući da se radi o opomeni, ne škodi ako se nešto u tekstu i opetuje. Korisna opomena, doista, uvijek koristi vjernicima. Uspjeh vjernika treba da nas raduje kao i naš vlastiti.

27. Za odredjeni resor i projekat imati zadužene određene i najkompetentnije osobe,budući da je nemoguće da sve aktivnosti budu položene na pleća imama i manje grupe vjernika. Svi oni će međusobno sarađivati i cijelom džematu izvještaj podnositi. One koji rade i imaju rezultata treba pomoći da imaju i veće rezultate, truditi se treba, pa će nas, in ša Allah, i Allah Uzvišeni pomoći. Svačiji konstruktivan savjet i prijedlog je dobrodošao jer on ukazuje, dograđuje i oformljuje Islamsku zajednicu kakvom će biti zadovoljan Allah, dželle šanuhu, a, konsekventno, i svi mi. Mi smo počašćeni hilafetom na Zemlji, ali i zaduženi plemenitim poslovima. Nismo mi puke mašine sa dušom, niti životinje koje govore, kako su učili stari filozofi. Vrijedan i predan imam i vrijedni i predani aktivisti dzematskog odbora i dzemata će najracionalnije koristiti vrijeme, jer oni znaju da je smisao života u radu za islam radi stjecanja Allahova, Dželle šanuhu, zadovoljstva. Njihove duše nalaze komfor u fizičkom naporu za islam i dobrobiti za sve. Cestit imam i cestiti clanovi dzematskog odbora znaju da rad u Islamskoj zajednici nije puka profesija i cast gdje se otaljava posao. Oni se međusobno poštuju i grade povjerenje među sobom i ostalim plemenitim džematlijama.

Sve džematlije treba poštovati i u ime Allaha voljeti, pa se i od njih isto može očekivati. Inače, poštovanje se teško stiče, a vrlo lahko gubi. Zatvorene umove treba s mudrošću otvoriti i znati da je Imam sastavni dio džemata, kojeg vodi, a ne vlada njime. Dobri Imam i aktivan dzematlija nikada ne očajava, već sije nadu i istinski uživa u svome radu, a kada se probudi zadovoljan je što još jedan dan može raditi za islam kao Imam i pripadnik dzemata. Bolje prilike i slobode nikada nismo imali, pa ih treba iskoristiti na najbolji način i zahvaliti se Allahu, Dželle Sanuhu, što nas je počastio da radimo i djelujemo na Njegovom Putu i pružio nam priliku da zaradimo Njegovo Zadovoljstvo.

28. Zekat i sadekatul-fitr obavezno prikupljati za potrebe Islamske zajednice, a preko i prema uputstvima krovne Islamske zajednice Bošnjaka, a kod džematlija razvijati svijest i osjećaj da se siromašni pomažu na drugi način. Sadekatul-fitr se uglavnom daje, a iznos zekata bi trebao biti daleko veći.

29. Sačiniti listu socijalnih slučajeva, iznemoglih i osoba kojima je potrebna pažnja i njega.

30. Imam sa jednim do dva člana džematskog odbora će posjećivati bolesne džematlije.

31. Predložiti krovnoj Islaskoj zajednici Bošnjaka da zatraži (a dzemati ce to raditi na svom terenu) od relevantnih državnih institucija dadonesu zakon po kojem će, u duhu poštivanja ljudskih prava i vjerskih sloboda, direktori škola, preduzeća, bolnica i drugih institucija obezbijediti adekvatno mjesto za obavljanje namaza, kao i da radnicima, profesorima i učenicima omoguće klanjanje džume-namaza i Bajram-Namaza, te povoljnije radno vrijeme tokom mjeseca Ramazana.

32. Da se džematski odbor pobrine da se ima makar i skroman fondza male i odgovarajuće hedije, koje osvajaju i mekšaju srca.

33. Stimulativne nagradedavati najzaslužnijim džematlijama, polaznicima vjerske pouke, članovima raznih sekcija koje se vremenom, ako Bog da, uspostave na nivou dzemata.

34. Sačiniti i osmisliti bodovnu listu aktivnosti Imama, ali i članova džematskog odbora, te aktivnijih džematlija i džematlijki, primjerenu modernim da’vetskim metodama i vremenu. Osim plate predviđene Pravilnikom, Imam će primati, shodno rezultatima, ekstra honorar, a članovi dzematskog odbora i aktivnije dzematlije prigodnu hediju o kojoj se dogovori na nivou džematskog odbora i skupštine džemata,

35.Oformiti Fond solidarnosti, pružiti finansijsku pomoć jedni drugima (osloniti se jedni na druge), u slučaju teške bolesti, operacije ili opće finansijske krize. U ovaj fond bi se mogao odvojiti procenat od Zekata i Sadekatul Fitra koji ostaje nasem dzematu,

36. Novorođenčad posjetiti i darivati makar skromnim poklonom u ime Islamske zajednice.

37. Raditi na osnovanju obdaništa na nivou dzemata, a prema potrebi i ukazanoj prilici.

38. Svi raditi na tome da se svako sklapanje braka kruniše šerijatskim vjenčanjem.Vjenčanim parovima pokloniti knjigu o islamskim propisima, sa potpisom Imama i predsjednika dzematskog odbora. Da se veza između imama, bračnog para i džamije ne okonča sa šerijatskim vjenčanjem. Poražavajuće je da se susretnu tek nakon rođenja djeteta.

39. U radu sa džematlijama koristiti metod održavanja i učenja tevhida, mevluda, zikrai drugih prigodnih programa i manifestacija (bajramska sijela, teferici, dani bošnjačke kulture, kampovi, prezentacije, sportske aktivnosti i sl.). Ove manifestacije i aktivnosti trebaju biti protkane islamskom atmosferom i ponašanjem. Učesnike navedenih aktivnosti navikavati da se namazi obavljaju za vrijeme istih.

40. Sve programe i manifestacije koristiti za distribuiranje islamske štampe.Od drugih Imam moze tražiti ono što sam radi, a nema veće časti i bogatstva od širenja i uzvisivanja Allahove, Dželle Sanuhu, riječi. Ne budemo li mi to radili, sigurno hoće Jehovini svjedoci i drugi.

41. Zadati koliko npr. primjeraka Preporoda i još nekih adekvatnih časopisa treba da stiže u džemat i nastojati da što više džematlija uzima po jedan primjerak. Sve dok su islamska glasila u duhu Kur’ana Časnog i Sunneta Božijeg Poslanika, Sallallahu A`lejhi We Sellem, ne treba ih apriori odbacivati. Beskorisno etiketirenje, animozitet i antagonizam uvijek izbjegavati.

42. Štampati i distribuirati s vremena na vrijeme odredjena predavanja i propagandni materijal islamske sadrzine na gratis (besplatnoj) osnovi.

43. Intezivno raditi na formiranju sekcija kao sto su: dramska, horska, sportska, debatna, rad sa odraslima, ženama, omladinom.Sve sekcije razvijati da’vetski i ljubavlju ispunjen osjećaj i djelovati po određenom planu i programu.

44. Bilo bi lijepo i korisno oformiti sekciju za praćenje zbivanja u gradu i u državi kojem djeluje džemat, kod nas u BiH i u svijetu (štampa, tv), zajednička analiza i izvlačenje pouke.Vjernik treba biti poput pčele koja jedina proizvodi med iz cvjetova, iako hiljade drugih insekata ateriraju na iste cvjetove i njima se hrane. Uspjeh je i saznanje da je nešto loše, beskorisno, zlo i štetno. Jer, ne zaboravimo, neupućeni i zavedeni vide oprečno.

45. Oformiti omladinski klub sa preciznim ciljevima i podijeljenim ulogama.

46. U doba sveprisutne apatije i letargije posebno raditina razvijanju svijesti kod omladine i učenika svih uzrasta o važnosti ispravnog vjerovanja, učenja, rada, discipline i odgovornosti tokom cijelog života.

47. Zacrtati, za početak, da se aktivira 10-ak mladića i djevojaka u džematu, koji će marljivo studirati, uporno raditi i osmisliti svoj i život drugih uzvišenim islamskim principima univerzalne validnosti.

48. Organizirati mektebske, omladinske i posjete odraslih pojedinim mjestima, institucijama, otvorenjima džamija, zemljama i organizirati džematske umre u sklopu Islamske zajednice.

49. Pouku za odrasle organizirati,a na završetku hatme upriličiti prigodan program i svečanost i zajedničku ekskurziju, makar i jednom od obližnjih dzemata ili mjesta.

50. Raditi sa ženama, obilaziti bolesne i nezbrinute sestre. Ovdje angazirati Muallimu i jos jedan odredjen broj aktivnih i predanih sestara džematlijki,

51. Sačiniti listu demobilisanih boraca, šehidskih porodica, RVI i posjećivatiih s vremena na vrijeme, iskazati im pažnju i respekt, te makar jednom do dva puta godisnje organizirati prigodan program za njih gdje bi se okupili i druzili.

52. Fond osnovatiza raznovrsne simbolične hedije i stimulaciju polaznika mektebske nastave.

53. Sačiniti program sedmičnih i mjesečnih posjeta.Imam i kada mogu članovi Dzematskog odbora svake sedmice posjetiti jednu do dvije bosnjacke porodice. Praksom i radom demantovati kritike da se džematlijama ne pridaje važnost i da se posjećuju samo kada treba prikupljati novac, dobrovoljne priloge, i sl.

54. Usmjeravati roditelje i nase bošnjačke familije i porodice da djeci predočavaju lik MuhammedaAlejhisselam. Čuveni islamski alim Ebul-Hasan Ali En-Nedevi kaže: „Kada sam počeo čitati knjigu o životu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, osjetio sam kako mi ta knjiga potresa srce, ali nisu bili u pitanju strašni žestoki potresi, nego nježni i ugodni potresi koji me potpuno uzbuđuju, oduševljavaju i osvježavaju… Duša mi je pozitivno odgovarala na ovu knjigu i upijala ju je kao da je bila sa njom na sastanku. Tokom čitanja te knjige osjetio sam u duši čudnu slast i zadovoljstvo. To je slast i ugoda koja se razlikuje od svih ostalih uživanja moga djetinjstva. Nije to bila slast omiljenog jela nakon dana posta, niti je to bila slast ekskurzije i raspusta nakon dugotrajne i naporne nastave i učenja, niti je to bio užitak sličan užitku oblačenja novog odijela na bajram, kao ni užitak omiljene igre u omiljeno vrijeme, nije to bila ni slast isčekivanja i pobjede na takmičenjima, nije ni slast posjete starog prijatelja ili dočekivanja uglednog gosta… To je jednostavno slast čiji ukus dobro raspoznajem ali ga uopće ne mogu opisati. Taj užitak ne mogu čak ni danas precizno opisati i jasno iskazati. Sve što mogu o tome reći jeste da se radi o „slasti duše“.

55. Budući da se moral osjetno srozao, raditi na suzbijanju nemorala.„Ako se ne stidiš, onda možeš raditi šta želiš“, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Igranke i sve što se dešava na njima su otrov za našu omladinu i zajednicu. Najgore od svega je indiferentan stav roditelja i ostalih glede toga i što taj trend ponašanja postaje normalan.

Iz moje dosadsnje imamske prakse primjetio sam da neki roditelji se čak i uvrijede na savjet prijatelja da paze šta im djeca rade i kako se ponašaju, dok se neke majke ponose razgolišenošću svojih kćeri! Kažu da kada one nisu mogle, neka im se kćeri provode!! Estagfirullah! Rasvijetli nam um, o Allahu!

56. Sačiniti program djelovanja protiv alkohola, kocke, droge i dr.Ta i slična zla su duboko ukorijenjena među adolescentnim muslimanima i omladinom, pa i djecom.

57. Organizirati uzajamne posjete džematlija, zajedničke iftare tokom i izvan ramazana, i sl.

58. Oformiti grupu (sekciju) za kontakt sa džematima u državama koje gravitiraju ili su oko drzave u kojem djeluje dotični džemat , pa i šire, radi upoznavanja, zbližavanja, razmjene posjeta i obezbjeđenja prebivališta po kućama ili drugim pogodnim mjestima. U tom kontekstu povremeno organizirati tribine na kojima bi se razgovaralo o nasoj domovini Bosni i Hercegovini, o bosnjastvu i Bosnjacima u BiH i zemlji u kojoj su Bošnjaci dijaspora, te organizirati tribine koje se ticu stanja i kretanja u drustvu u kojem živimo, i posljednja tribina koja bi obradjivala stanje Islama i muslimana sirom svijeta. Prva tribina bise mogla nazvati „Bosna i Bosnjaci danas“. Na ovu tribinu bi pozivani nasi istaknuti Bosnjaci i Bosnjakinje raznih profila koji zive na podrucju države u kojoj djeluje džemat, a i Bosne i Hercegovine. Druga tribina bi se mogla zvati „(Amerika, Australija, Njemačka….zavisno o kojoj državi je riječ u kojoj djeluje naš džemat) danas“ i na ovu tribinu bi se mogli pozivati predstavnici tih državnih vlasti, organizacija i sl., ali i nasi ljudi koji poznaju stanje i kretanje u tom društvu u kojem djeluje naš džemat. Treća tribina bi se mogla zvati „Islam i muslimani danas“ i na ovu tribinu bi se mogli pozivati istaknuti islamski radnici i ulema u našem narodu, ali i islamski radnici iz drugih islamskih zajednica koje rade i djeluju na podrucju drzave u kojem je naš džemat i sire.

59. Večeri Kur’ana prirediti,dovoditi učače kojih ima u drzavi kojem je džemat i susjednim drzavama. Nastojati ovo, a i druge aktivnosti sto bolje organzizrati i da ima fine posjete. Slaba organiziranost i posjeta psihološki negativno utječu na ljude. Za značajne događaje da Imam i svaki član džematskog odbora dovedu od 15 do 20 džematlija (naročito omladine) spremnih na odziv. Njihovo uključivanje će utjecati pozitivno i na drugu omladinu u džematu, a njih same učvrstiti na Putu istine i uspjeha.

60. Povremeno dovoditi istaknute vaize i predavače, kako Bošnjake, tako i ne-bošnjake.

Bibliografija:

  1. Kur`an: Besim Korkut
  2. Zbirke Hadisa od Muslima i Buharije
  3. Dr. Senad Agic, tekst o umjetnosti vodjenja
  4. Abdullah Hodzic, Plan rada Medzlisa Islamske zajednice u BiH
  5. Michael Hart „The 100 – A Ranking Of The Most Influential Persons In History“
  6. www.rijaset.ba www.islamskazajednica.ba
  7. www.iabna.org www.icnab.com

(nastaviće se…)

Biografija Abdulah ef. Polovine

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3