U susret novoj mektebskoj godini

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Uzvišeni Allah je rekao:

„Imetak i djeca su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i u njih se čovjek može bolje pouzdati.“(El-Kehf,46)

Prenosi se od Ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Svi ste vi pastiri, i svaki pastir bit će odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i odgovoran je za svoje stado, čovjek je pastir svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado, žena je pastirica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado, i sluga je pastir imetku svoga gospodara i odgovoran je za svoje stado. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.” (Muttefekun alejh)

Pravo je vrijeme da se zapitamo, ko je to uzor našoj djeci? Je li to naš Poslanik, a.s., ili su to neki glumci, pjevači, sportaši i sl.?! Koliko smo kao roditelji uložili vremena, snage, umijeća, znanja da odgajamo naše najmilije u duhu islama i naše tradicije? Imam Tirmizi bilježi od ‘Amra b. Se’ida b. el-‘Asa, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

“Otac ne može ostaviti, niti pokloniti svome djetetu ništa bolje od lijepog islamskog odgoja.”

U islamu je naglašena roditeljska odgovornost za odgoj djece, ali time nije nimalo umanjena i odgovornost naše zajednice i njen interes za ovu aktivnost, jer od kvaliteta islamskog obrazovanja i odgoja svakog člana zajednice zavisi i kvalitet vjerskog života u cijeloj Zajednici.

U današnje vrijeme posebno, u procesu izgradnje islamske ličnosti djeteta, mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj. Mekteb je temeljna odgojno-obrazovna ustanova za sve nas. Odgoj počinje u našim domovima dok smo još mali uz pomoć naših roditelja, nastavlja se kroz džemate i Islamsku zajednicu u zvaničnoj formi, te se sa dolaskom naše djece na svijet, ponovo vraća u naše domove. Ako se ovaj kružni lanac negdje prekine, teško ga je nastaviti.

Ma koliko da je roditeljska obaveza u pogledu islamskog odgojno-obrazovnog djelovanja bila naglašena, u praksi ona nikada nije cjelovito ostvarena zbog obimnosti, složenosti i uslovljenosti društvenim okolnostima, jer naše doba je doba globalizacije koje na vrijeme gleda profitersko-materijalistički. Zbog kapitalističke dogme “Vrijeme je novac”, mnoge porodice trpe, jer roditelji imaju sve manje vremena za svoju djecu i ne pružaju im adekvatnu vjersku naobrazbu i odgoj. Sve je učestalije otuđenje roditelja od djece i sve se manje djeci pruža lijepa i topla roditeljska riječ ili savjet a i to nerijetko biva samo vikendom.

Naša djeca u ambijentu otuđenosti od porodice i roditelja, alternativu i utjehu pronalaze obično na internetu, društvenim mrežama, u nasilnim video igrama, pa i u alkoholu ili opojnim drogama. Naše džamije, islamski centri i pri njima mektebi sa svojim muallimima i drugim resursima, u svim ovim društvenim izazovima pružaju pomoć roditeljima u izgradnji moralnosti i islamskog identiteta njihove djece. Mektebi su izvor pozitivnih prilika u izgradnji identiteta jednog Bošnjaka, jednog muslimana i muslimanke, te su pomoć roditeljima u osvješćivanju islamskih životnih vrijednosti.

Zdrav porodični ambijent je svakako najvažniji, ali ne i jedini koji presudno utječe na formiranje islamske ličnosti. Mi svakako nastojimo da naši mektebi obezbjeđuju odgovarajući sistem i oblik odgojno-obrazovnog rada koji predstavlja snažnu, ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece. Roditelji bi trebali biti svjesni svoje odgovornosti i imati povjerenja u ulogu mekteba u pravilnom formiranju ličnosti njihovog potomstva.

Mektebska nastava i druženje su dragocjeni i podobni za svako dijete, koje je itekako na dobitku, jer se tu upoznaju novi prijatelji, razvija moć opažanja, verbalne i jezičke sposobnosti i duša se približava vrijednostima vjere. Cilj ove nastave je izgradnja cjelovite islamske ličnosti koja objedinjuje snagu vjere, izvršavanje vjerskih odredbi i doživljavanje islama kao sistema i načina života muslimana. A najbolji osjećaj je gledati dijete kako pravi svoje prve korake u otkrivanju islamskih vrijednosti, pa tako onda dođe prva sura, pa prvi namaz, pa prvi harfovi, pa i prva hatma koji donose radost u naše domove.

Naši mektebi su izgrađeni na zdravim temeljima na kojima se podiže zdrava i stabilna ličnost naše djece. Na tim temeljima, očuvan je islam u našoj domovini, donijeli smo ga na ove prostore, te se na njima grade buduće generacije Bošnjaka, koji govore engleskim, ali i bosanskim jezikom i koji sa ponosom kažu da im je vjera islam i da su muslimani. Vodilja za život koju nauče u mektebu je u Kur’anu Časnome:

“Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika…”(El-En’am, 162-163)

Molim Allaha da nam olakša i pomogne u nastojanjima da našu djecu odgojimo u duhu islama, te želim čestitati nastupajuću novu mektebsku godinu svim muallimima, djeci i roditeljima sa dovom Allahu, dž.š., da nas osnaži i pomogne na tom hairli putu.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu