Veliko donatorsko veče za potrebe objekta u Washington, DC

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Islamska Zajednica u Bosni i Hercegovini, na čelu sa reis-ul-ulemom dr. Husein ef. Kavazovićem, je institucionalnu povezanost kao i zrelost Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA), krovne organizacije Bošnjaka ovog kontinenta, krunisala imenovanjem prvog muftije dr. Sabahudin ef. Ćemana.

Imajući u vidu važnost uloge Bošnjaka Sjeverne Amerike i njihove integracije i afirmacije na području SAD-a i Kanade, a preporukom reis-ul-uleme, IZBSA kupuje objekat za potrebe sjedišta Muftijstva za Sjevernu Ameriku, koji će imati za cilj sihronizovano djelovanje na području ovog kontinenta. Objekat se nalazi u Washington, DC, centru svjetskih dešavanja.

U cilju potpune realizacije ovog projekta, dakle otplate objekta, na nivou IZBSA se organizira donatorsko veče, koje će se održati 16. februara, u sklopu Druženja Bošnjaka na Poconosu. Medijski pokrovitelj je BATV, koja će omogućiti da se donatorsko veče može pratiti uživo putem TV-a i facebook-a od 9pm ET, kako bi svi naši članovi i prijatelji imali priliku svjedočiti i uzeti učešće u ovom historijskom dogadjaju.

Pozivamo sve koji žele da pomognu očuvanju i razvoju naše zajednice na području Sjeverne Amerike da se uključe i podrže ovaj projekat. Možete se direktno uključiti pozivom na sljedeće telefone:

(973) 866-7007

(585) 360-9602

(609) 306-1904

Vakufske donacije sa naznakom “Objekat u Washington DC” se isto mogu poslati i putem pošte na:

Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike

13246 N. 23rd Ave

Phoenix, AZ 85029

“Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili Allah će sigurno za to znati.“ (Alu Imran, 92)

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu