Vrijednosti i značaj mjeseca Zul-Hidždžeta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prema Takvimu Rijaseta IZ u BiH, mjesec Zul-Hidždže nastupa u četvrtak, 25. septembra, 2014. Ovaj mjesec je jedan od četiri sveta mjeseca. Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu: “Tako mi zore i deset noći…” {sura El-Fedžr 1-2} Allah dž.š se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-Bajrama, kao što se navodi u tefisru Ibn Kesira.

Zatim, i deset noći….tj. misli se na prvih deset noći i dana mjeseca Zul-Hidždžeta, Allah se zaklinje ovim noćima kako bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći.

Bilježi Buharija r.a.u Sahihu, Davud i Tirmizi u Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dž.š od ovih 10 dana”. Pa su upitali: “O Allahov Poslaniče, ni borba na Allahovom putu???” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji iziđe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!“

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema većih niti dražih dana Allahu za činjenje dobrih dijela od ovih dana, zato izgovarajte tehlil [la ilahe illallah],tekbir [allahu ekber] tahmid [elhamdulillah]”.

Navodi se od Aiše r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema nijednog dana u kome Allah dž.š oslobodi više robova od vatre od dana Arefata. Allah dž.š se primakne, a zatim se pohvali s njima, tj. svojim robovima, pred Svojim melecima, govoreći: ‘Šta su ovi tražili???’, a u drugoj predaji je nastavak gdje se kaže: ‘Budite svjedoci, meleci Moji, da Sam im oprostio!!!’” [Muslim, En-Nesai]


Neki od preporučenih ibadeta tokom ovih dana:

Među dobrim djelima koje trebamo raditi jest post, jer uzvišeni Allah kažeu hadisi-kudsijji: “Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, koji je Moj i ja za njega nagrađujem!!!”

Noćni namaz [kijamul-lejl]. Poslanik a.s. je rekao da je dobrovoljni post u ovim danima ravan dobrovoljnom postu jedne godine, a dobrovoljni namaz u svakoj njegovoj noći ravan je dobrovoljnom namazu u noći Lejletul-Kadr. [Tirmizi]

Učenje Kur’ana, posebno u ovim danima, jer jedan harf-deset sevapa, znači njihovo učenje, proučavanje, razmišljanje.

Činjenje mnogo sedžde, jer Poslanik a.s. kaže: “Čini puno sedždu, jer nećeš učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na većuderedžui izbrisati ti jedan grijeh.”

Izgovaranje što višetehlila-la ilahe illaallah, tekbira-allahu ekber, tahmida-elhamdulillah.

Pokajanje – tevba, mada pokajanje treba činiti stalno, trebamo iskoristiti ove mubarek dane kako bismo još više činili tevbu i okrenuli svoja srca ka ibadetu.

Sadaka – pomoći nekog u nevolji, a posebno u danima hadždža, zavrijeđuje posebnu nagradu kod Allaha dž.š.

Arefat – deveti dan Zul-Hidždžeta – strogo je preporučen post tog dana, za one koji su kod svoje kuće [tj.one koji ne obavljaju Hadždž], jer je to najvažniji dan tokom cijele godine. Poslanik a.s. je rekao da post na Dana Arefata briše grijehe i protekle i nastupajuće godine. [Muslim]

Deseti Dan je dan Bajrama i zabranjeno ga je postiti.

Tekbiri Tešrik

Vadžib je svakom odraslom muslimanu da uči Tekbiri Tešrik nakon svakog farz-namaza počev od sabah-namaza 9. Zul-Hidždžeta pa sve do ikindije-namaza 13. Zul-Hidždžeta (ukupno 23 farz-namaza). Muškarci će ovaj tekbir donositi naglas, a žene u sebi. Ovaj tekbir glasi:

“Allahu ekber, Allahu ekber, La Ilahe Illallahu Vallahu ekber, Allahu ekber ve Lillahil-Hamd.”

Kako se obavlja bajram-namaz?

Bajram-namaz je vadžib i ima dva rekata koji se obavljaju kao sabahski farzi u džematu, s tim što se na prvom rekatu nakon Subhaneke, dizanjem ruku učine tri tekbira, a na drugom rekatu se dizanjem ruku učine još tri tekbira nakon što imam prouči suru.

Imam otpočinje namaz bez ezana i bez ikameta donoseći tekbir (Allahu ekber). Tada će džematlija podići ruke dotičući palčevima donji mehki dio ušiju i izgovoriti tekbir (Allahu ekber), a potom položiti desnu preko lijeve ruke ispod pupka. Imam će učiniti pauzu kako bi svako u sebi mogao proučiti Subhanekellahumme… Nakon toga, imam donosi tri puta tekbir (Allahu ekber) prilikom čega svi dižu ruke za svaki tekbir, dotičući donji mehki dio ušiju i nakon trećeg tekbira vežu ruke, desnu preko lijeve ispod pupka. Imam potom uči Fatihu i suru.

Na drugom rekatu, imam uči Fatihu i suru, a potom donosi tri tekbira prilikom čega se postupa kako je objašnjeno za prvi rekat, a potom donosi i četvrti tekbir za odlazak na ruku’. Ostatak se obavlja kao u sabahskog farz-namaza u džematu.

Bajramska hutba

Ova hutba je sunnet i imam je drži nakon namaza, suprotno od redoslijeda kod džuma-namaza. Slušanje ove hutbe je vadžib i mora joj se posvetiti potpuna pažnja, mir i koncentracija. Sunnet je da imam na početku prvog dijela hutbe donese 9 tekbira, a u drugom 7 tekbira.

Šta činiti na dan Bajrama

Poslanik a.s je iza sebe ostavio sunnet – način ponašanja u svim prilikama, pa i na dan Kurban-Bajrama.

  1. Lijepo se obući (najljepše odijelo)
  2. Okupati se i namirisati
  3. Rano ustati
  4. Doći na mjesto klanjanja bajram-namaza ranije
  5. Postiti sve dok se ne klanja Bajram-namaz
  6. Otići do džamije jednim putem, a vratiti se drugim
  7. Učiti tekbire idući do mjesta gdje se obavlja Bajram-namaz
  8. Obaviti Bajram-namaz na mjestu koje je prostrano i otvoreno za sve muslimane regije

Kurban

Poslanik a.s. je rekao:

“Nema ništa draže Allahu u danima Kurban-bajrama od žrtvovanja životinja. Žrtvovana životinja će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, dlakom, ušima. Allah primi kurban prije nego njegova krv dotakne zemlju. Zato, žrtvujte otvorenog i radosnog srca.” (Tirmizi, Ibn Madždže)

Pa ako možemo zašto da se ne potrudimo i iskoristimo ove dane u postu i ibadetu, ili bar jedan od ovih dana, ako ne sve. Ne dozvolimo da nam tek tako prođe blagodat koju nam je Allah dž.š. svima podario i ponudio. Nikada ne mislite da ste uradili dovoljno dobra!!!

Rabbena tekabbel minna Inneke Entes-Semi’ul-Aliim!

Gospodaru, primi od nas, jer Ti sve čuješ i znaš!

Dragi Allahu, primi naša djela i grijehe nam oprosti!

Održi nas na Putu pravom i daj nam snage da Tvoje poruke i vjeru prenesemo na druge!

Blagoslovi nas u ovom svetom mubarek mjesecu i podari duhovne vrijednosti i zadovoljstvo Svoje!

Amin!

Bajram šerif mubarek olsun!

Priredio:

S. Agić

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3