Zajednička izjava o nasilnom ekstremizmu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sa sastanka reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića s bošnjačkim predstavnicima iz političkog, akademskog, kulturnog i vjerskog života održanog u Sarajevu, 4. decembra. 2015. godine

Mi, građani Bosne i Hercegovine, Bošnjaci i muslimani, predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života, zabrinuti zbog terorističkih akcija u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu, svjesni naše odgovornosti za očuvanje slobode, mira i zajedničkog života u našoj domovini, odgovorni za političke, kulturne i vjerske prilike u bosanskohercegovačkom društvu, kao i za budućnost države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.

1. Najoštrije osuđujemo svaki oblik terorizma i sve terorističke akcije koje su izvedene u Bosni i Hercegovini, Evropi, u muslimanskim zemljama i bilo gdje u svijetu.

2. Izražavamo odlučnost da se institucionalno, intelektualno, moralno i politički suprotstavimo svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma, bez obzira od koga i s koje strane dolazili. Posebno ističemo potrebu intenziviranja aktivnosti na svim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti kojim će se ubrzano otklanjati nepravda i nejednakost i drugi izvori frustracija i radikalizacije u društvu.

3. Od svih nadležnih institucija u državi zahtijevamo da se, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, a u cilju očuvanja ustavnih vrijednosti, prava i sloboda svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini, beskompromisno suprotstave svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma, te drugim oblicima djelovanja koji su protivni pravnom poretku, javnoj sigurnosti, moralu ili su na štetu života i zdravlja, odnosno na štetu prava i sloboda drugih ljudi.

4. Ponosni na svoju višestoljetnu vjersku tradiciju i opredijeljenost za suživot, poštujući Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zahtijevamo od svih nadležnih u bosanskohercegovačkom društvu i u bošnjačkom narodu, kao i od svih nosilaca vjerskog autoriteta u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, da se beskompromisno suprotstave svakoj isključivosti, radikalizmu, nasilnom ekstremizmu i terorizmu, jer su, sa stanovišta islama, u kojem je strogo zabranjena prisila u stvarima vjere, neprihvatljivi i suprotni univerzalnim civilizacijskim vrijednostima.

5. Od vlasti muslimanskih zemalja očekujemo da poštuju našu vjersko-obrazovnu tradiciju, institucije i autonomiju i sarađuju s državnim institucijama Bosne i Hercegovine i s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini u pogledu naučne, vjersko-obrazovne i studentske razmjene.

6. Od vjerskih, teoloških i obrazovnih krugova i institucija muslimanskih zemalja očekujemo da cijene naše autentično povijesno iskustvo i naš identitet za čije smo očuvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života, da cijene našu vjersku/islamsku i evropsku samosvijest, koju baštinimo i dalje razvijamo u našem specifičnom kulturnom, društvenom i političkom kontekstu, da nastave poštovati ove principe kako se ne bi među muslimanima Bošnjacima razvijalo sektaštvo i vjerski razdor.

7. Od lidera evropskih zemalja, posebno članica Evropske Unije, u kojima su muslimani manjina, očekujemo da se suprotstave islamofobiji, diskriminaciji muslimana i njihovom poistovjećivanju s teroristima i neprijateljima civilizacije.

8. Od međunarodne zajednice očekujemo da se, uporedo s legitimnom borbom protiv terorizma, angažira i na uklanjanju političkih, ekonomskih i socijalnih nepravdi prema muslimanskim narodima i zemljama, budući da takve nepravde doprinose porastu siromaštva, očaja i beznađa, kao pogodnog tla za pojavu ektremizma.

9. Od muslimana u Bosni i Hercegovini, kao i od muslimanskih zajednica u Evropi, očekujemo da ostanu dosljedni svojim tradicionalnim i univerzalnim moralnim, duhovnim i civilizacijskim vrijednostima islama, da se distanciraju od svakog radikalizma, da se suprotstave svakom obliku nasilja i da ih nepravda, koje u ovom nesavršenom svijetu uvijek ima, nikada i nigdje ne navede na postupke koji mogu povećati nepravdu i zlo, kako drugima tako i njima samima.

Husein Kavazović

Bakir Izetbegović

Šefik Džaferović

Safet Softić

Husejn Smajić

Hasan Čengić

Denis Zvizdić

Melika Mahmutbegović

Hilmo Neimarlija

Mustafa Cerić

Ejup Ganić

Haris Silajdžić

Halid Genjac

Beriz Belkić

Fadil Novalić

Ramiz Salkić

Fikret Karčić

Razim Čolić

Enes Karić

Nedžad Mulabegović

Enes Ljevaković

Fuad Sedić

Zuhdija Hasanović

Halil Mehtić

Fahrudin Radončić

Amer Jerlagić

Nermin Ogrešević

Sefer Halilović

Dženan Đonlagić

Dževad Hodžić

Senadin Lavić

Munira Subašić

Selmo Cikotić

Esad Delić

Almin Škrijelj

Saud Kulosman

Hajrudin Šahić

Sarajevo, 4. decembar 2015. godine

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3