Tekst mr. Elvira Resića u sedmičnjaku STAV o IZBSA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U novom broju STAV-a (www.stav.ba) izašao je tekst bivšeg generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, mr. Elvira Resića, o Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike. Gospodin Resić je proveo četiri prethodne godine kao generalni konzul na području Sjeverne Amerike i tom prilikom se upznao dobro sa IZBSA, kao i pojedinim džematima i organizacijama na ovim prostorima koje je uspio posjetiti, te je stekao dobar uvid u stanje istih na terenu.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu