Ustrajnost u dobru poslije ramazana

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, tabi’ine i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Draga braćo i poštovane sestre, ramazan nam je bio prilika da oprost grijeha zaradimo, da sebe odgojimo, od grijeha se odvratimo, na činjenje dobra naviknemo da bismo poslije ramazana u tome ustrajali.

Kaže Allah, dž.š.: O, vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati (istinski) i umirite samo kao muslimani! (Ali `Imran, 102)

Postojanost i kontinuitet u pobožnosti je cilj kojem vjernik treba težiti. Kaže Uzvišeni u suri Hud, naređujući Poslaniku, s.a.v.s., i nama da budemo ustrajni: Ti idi Pravim putem (ustraj na Pravom putu) kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite. (Hud, 112).

Koliko je postojanost i ustrajnost na Pravom putu bitna svjedoči i to da je naredba iz sure Hud osijedila Muhammeda, s.a.v.s. Naime, u predaji od Ibn Abbasa, r.a.,  spominje se da su ashabi, nakon što su primijetili sijede dlake u Poslanikovoj, s.a.v.s., bradi, začuđeno rekli: Allahov Poslaniče, osijedio si?! On im je odgovorio: Osijedila me je sura Hud i njene sestre. Komentatori Kur’ana navode predaje u kojima se spominje da su sijede vlasi kod Muhammeda, s.a.v.s., bile posljedica, prije svega ajeta o ustrajnosti koji smo citirali. 

Kada je upitan Muhammed, s.a.v.s., da kaže riječi o islamu koje će čovjeku biti dovoljne, tako da nikoga osim Muhammeda, s.a.v.s., ne treba pitati, Muhammed, s.a.v.s., je rekao: Reci: Vjerujem u Allaha i ustraj u tome.

Od Hasana El-Basrija se prenosi da je kazao: Allah nije odredio drugi kraj vjernikovom poslu (trudu) osim smrti, a onda je citirao riječi Allaha, dž.š.:  I svoga Gospodara obožavaj dok ti ne dođe jekin (smrt)! (El-Hidžr, 99).

Ukazujući na to da se vrijednost djela povećava ustrajnosču, Muhammed, s.a.v.s., kaže: Neka vaši poslovi budu ispravni i umjereni, jer nikoga neće njegovo djelo uvesti u Džennet. Je li ni tebe, Allahov Poslaniče?, upitaše prisutni. Ni mene…, odgovori Poslanik, s.a.v.s., …osim ako mi se Allah smiluje. Znajte da je Allahu najdraže ono djelo u kojem čovjek ustraje, makar ono i neznatno bilo.

Djelo u kojem čovjek ustrajava je znak da čovjek u kontinuitetu misli na  Gospodara, Allaha, dž.š., da Ga ustrajno obožava, nagrada za ustrajno obožavanje Allaha, dž.š., je  Džennet.

Kaže Allah, dž.š.:

Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki’ “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njenu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je Milostiv. (Fussilet: 30-32).

Više je načina kako da zadržimo i očuvamo ono što smo u ramazanu postigli. Jedan od njih je ustrajavanje u klanjanju namaza u džematu, a posebno jacije i sabaha. U mjesecu ramazanu smo se navikli da posjećujemo naše džamije pa u tome ustrajmo i poslije ramazana. Kaže Muhammed, s.a.v.s.,:

Ko klanja jaciju u džematu, kao da je proveo pola noći u ibadetu, a ko klanja i sabah u džematu, kao da je čitavu noć ibadetio.

Neko je od dobrih prethodnika kazao: Nagrada za dobro dijelo je drugo dobro dijelo učinjeno poslije prvog.Pa nastojmo ustrajnošću u činjenju dobra i poslije ramazana potvrditi našu iskrenost u ramazanskim ibadetima.

Draga braćo i sestre, bajram će biti prvi test naše ustrajnosti u pokornosti Allahu, dž.š., pa nastojmo našem Gospodaru u pokornosti i tog dana, a i poslije ostati.  Postoji jedna arapska izreka koja kaže: Lejse’l-‘idu limen lebise’l-džedid. Inneme’l-‘idu limen ta‘atuhu tezid. – Nije bajram onome ko obuče novo odijelo za bajram, nego je bajram onome čija se pokornost Allahu povećala.

Molim Allaha, dž.š., da nas učini od onih koji će biti ustrajni u pokornosti Njemu i činjenju dobra. Molim Ga da naše ramazanske ibadete ukabuli, da nas poslije ramazana na putu pokornosti Njemu učvrsti, da nam grijehe oprosti i od džehennemske vatre da nas spasi. Amin!

Eldin-ef. Suša
Glavni imam medžlisa 4 – Jug
Imam u džematu St. Louis Islamic Center “Nur”

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.