Bajramska čestitka glavnog imama mr. Sabahudin ef. Ćemana

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Dragi imami i cijenjeni predstavnici džematskih odbora ICNAB-a, drage džematlije, dragi Bošnjaci i Bošnjakinje

Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu,

Allah dž.š. u Kur’anu veli:

“Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i blagodat Svoju prema vama usavršio i zadovoljan Sam da vam Islam bude vjera.” (El-Maide, 3.)

Ovaj dio kur’anskog ajeta je objavljen Muhammedu a.s. na današnji dan, dan arefata, prije tačno 1426. hidžretskih godina. Dan arefata je kulminacija Hadždža, ili bolje rečeno, hadždž je Arefat, kako to u hadisu veli naš voljeni Poslanik Muhammed a.s. Mi koji nismo na hadždžu ovaj mubarek dan provodimo u postu nadajući se Allahovoj dž.š. nagradi i oprostu. Hadžije koje borave danas na mubarek brdu arefatskom uče dove Allahu dž.š. takođe moleći Ga za oprost, milost, uputu i sve ono što su nanijjetili i čekali ovu posebnu priliku da baš na ovaj dan, na tom svetom mjestu, zamole Stvoritelja za sve što žele.

Draga braćo i sestre, sutra je jedan od dva velika muslimanska praznika, Kurban-bajram ili Hadži-bajram. Ovaj bajram simbolizira požrtvovanje, iskrenost i zahvalnost Allahu dž.š. Sjećanje na Ibrahima a.s. koji je bio spreman učiniti sve što mu je Allah dž.š. naredio je svima nama jako potrebno. Vjera se nastani u čovjekovo srce tek onda kada to srce zavoli Allaha dž.š. i zarekne se na vjernost i odanost. Iskrenost u vjeri čuva čovjeka od mnogih iskušenja i zamki u koje ljudi nažalost vrlo često upadaju. Ako samo malo razmislimo o samima sebi, vjerovatno ćemo naći u svojim riječima i djelima mnogo nedosljednosti, protivrječnosti i nezahvalnosti. Naši životi su puni uspona i padova, a jedan od glavnih uzroka tome je upravo nedostatak iskrenosti u vjeri, one Ibrahimove a.s. iskrenosti, koja je puna spremnosti na žrtvu, koja je do kraja odana i koja je Allahu dž.š. uvijek zahvalna i nikad ohola, niti zavidna.

Draga braćo i sestre, želim da podijelim sa vama još jedan bajramski dar, a to je dar oprosta i dar milosti. Bajram je dan u kojem Muslimani jedni drugima praštaju međusobne pogreške i prestupe. Muhammed a.s. nas uči da onaj ko svome bratu oprosti i pređe preko njegovog ružnog postupka na ovome svijetu, Allah dž.š. će njemu oprostiti i pokriti njegovo ružno djelo na ahiretu. Bajram je najbolja prilika da jedni drugima oprostimo i da se kao braća halalimo, jer samo tako ćemo skinuti sa sebe taj ogromni teret sa duše koja žudi za blizinom Allahu dž.š.

Okoristimo se bajramskim lekcijama o Ibrahimu a.s. i savjetima našeg Poslanika Muhammeda a.s. i izgrađujmo u sebi iskrenost i ustrajnost u vjeri, i što je ponajvažnije, oprostimo jedni drugima kao prava braća u Islamu.

Neka vam ovaj veliki islamski praznik prođe u zdravlju i rahatluku i da ih dočekate još mnogo inšallah, Amin !

Bajram Šerif Mubarek Olsun !

Mr. Sabahudin ef. Ćeman

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.