Bosniaks Cultural Community of Southern California

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Bosniaks Cultural Community of Southern California

Imam:

Ulica: 132 Cherrybrook Ln.

Grad: Irvine

Federalna Država: CA

Poštanski Broj: 92618

Država: USA

Telefon:

Email: bccsc@icnab.com dzemat2010@gmail.com

DŽEMATSKI WEBSITE

Opis:

Bosniaks Cultural Community of Southern California (BCCSC ) je Islamska zajednica Bošnjaka u Južnoj

Kaliforniji. Džemat, registrovan kod državnih organa kao non-profit organizacija, je osnovan s ciljem

okupljanja ljudi na tradicionalnim i Islamskim osnovama. Iako je nominalno fokusirana na Bošnjake

Islamske vjeroispovjesti, Islamska zajednica prihvata sve muslimane bez obzira na porijeklo, naciju, rasu,

ili političko opredjeljenje, koji žive na prostoru od Los Angelesa do San Diega.

Džemat je počeo sa radom od Ramazana 2010, kada je krovna Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne

Amerike (ICNAB) u kooperaciji sa Pacifica Institutom angažovala teravih imama prof. Mensur ef. Valjevca

koji je postavio temelje džemata. Tada je izabrano inicijativno rukovodstvo džemata na čijem čelu se

nalazio Adnan Silajdžić. Na skupštini održanoj u Maju 2014. godine, članovi BCCSC-a su jednoglasno

usvojili prijedlog da džemat i formalno pristupi ICNAB-u kao subordinarnoj organizaciji Islamske Zajednice

Bosne i Hercegovine na području Sjeverne Amerike i tim postane jedini legalni i priznati

predstavnik/džemat ICNAB-a i IZ BiH na području Južne Kalifornije.

Upravni Odbor džemata BCCSC redovno organizuje aktivnosti vjerskog i kulturnog sadržaja, kao što su

mektebska nastava koja se obavlja svake subote u džematskim prostorijama, i sedmične skupove

džematlija gdje se klanja jacija namaz, popije bosanska kafa uz domaće poslastice i održi predavanje i

diskusija na vjersku temu. Odbor također organizuje piknike koji su dobro posjećeni. Uz pomoć ICNAB-a,

Odbor džemata je u mogućnosti da priredi i druge džematske aktivnosti (Bajram namaze, skupštinu,

mevlude, dženaza namaze, itd.), gdje se nedostatak stalnog imama u džematu nadoknadi posjetom

imama iz drugih džemata pod pokroviteljstvom ICNAB-a.

Dodatne informacije o BCCSC možete dobiti putem zvaničnog emaila: dzemat2010@gmail.com ili na

Facebook stranicama džemata: SoCal Bosnians i Dzemat Juzne Kalifornije.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu