Bilten džemata BICC u Čikagu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Na ovom linku je prikačen ovogodišnji bilten džemata BICC u Čikagu.

Za dodatne informacije kontaktirajte BICC na:

7022 N.Western Ave
Chicago, IL 60645
Tell: 773-338-4076
dzematwestern@gmail.com

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3