Biografija – Damir Husamović

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Mr. Damir Husamović

Damir Husamović je rođen 1983. godine u Gračanici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gračanici, a 2001. godine odlazi na studije u Tursku kao stipendista Ministarstva Obrazovanja Republike Turske. 2006. godine završava ekonomski fakultet na Middle East Technical University u Ankari i stiče zvanje Diplomiranog Ekonomiste. Iste godine odlazi na postdiplomske studije u SAD kao stipendista University of Rochester. U oktobru 2008. godine stiče zvanje Magistra Ekonomskih Nauka na University of Rochester u gradu Rochester, država New York.

Od 2009. do 2011. godine bio je zaposlen u Rochester Academy Charter School kao administrator. Od 2011. Do 2016. godine bio je zaposlen u Federaciji Balkansko-Američkih Udruženja (FEBA) kao Regionalni Direktor. Od 2016. godine zaposlen je u Vega Transport kao menadžer.

U periodu od 2008. do 2011. godine obavljao je dužnost Predsjednika Džematskog Odbora Bosansko-Hercegovačkog Kulturnog Centra Rochester, a od januara do jula 2016. godine je bio član Upravnog Odbora Bosansko-Hercegovačkog Islamskog Centra New York. Od 2012. Do 2016. godine obavljao je i dužnost predsjednika Bošnjačke Omladine New York-a. Od januara 2017. godine je Predsjednik Džematskog Odbora Bosanskog Islamskog Centra Saint Louis.

Poziciju Sekretara Sabora Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (ICNAB) obavljao je od 2012. do 2016. godine, a 2016. godine je izabran za člana Izvršnog Odbora ICNAB-a.

Damir Husamović je oženjen i otac je četvoro djece. Trenutno živi u Saint Louis-u, u državi Missouri.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3