Budimo dobar primjer drugima

11. april 2022. / 10. ramazan 1443. h.g.

Sva hvala i zahvala pripada Uzvišenom Allahu,dž.š., neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, ashabe, tabiine i sve vjernike i vjernice. 

“Da Allah tvojim sebebom uputi jednog čovjeka bolje ti je od stada crvenih deva.”

Ovim hadisom nas Poslanik, s.a.w.s., uči kolika je blagodat biti primjer, uzrok odnosno sebeb da Allah Uzvišeni nekome uputu daruje. Također, indirektno saznajemo da je u prirodi ljudi da se ugledaju jedni na druge, odnosno da jedni druge oponašaju. Razvojna psihologija opisuje svjesno i nesvjesno oponašanje.

Nesvjesno oponašanje jeste ono na koje Poslanik, a.s., upozorava u hadisu kada kaže: ”Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato pazite koga uzimate za prijatelja i s kim se družite.” Insan, provodeći vrijeme sa prisnim društvom nesvjesno preuzima određene osobine koje postaju dio njegovog karaktera. Imajući u vidu spomenuti hadis, a i činjenicu da sve češće čujemo optužbe roditelja na društvo koje njihovo dijete vodi na stranputicu neophodno je biti izuzetno oprezan kod izbora prisnih prijatelja.

Međutim čovjek, kao društveno biće, ne smije da brine samo o vlastitom blagostanju, nego bi trebalo da usmjeri svoju energiju i ka dobrobiti cjelokupne zajednice. Odnosno, nije dovoljno samo izabrati dobrog i finog prijatelja nego bi i sami trebili da budemo lijep primjer drugima.

Kako izgleda najbolji primjer drugima uči nas naš Gospodar u Kur’an- i-Kerimu:

 Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje. (El-Ahzab, 21)

Svaki vjernik i vjernica za svoj primjer u životu na ovom svijetu uzimaju Muhammeda, a.s., te rješenja iz njegove životne prakse nastoje preslikati u vlastitu svakodnevnicu želeći time doći do onog konačnog produkta o kome nas Muhammed, s.a.w.s., obavještava u hadisu:

“Poslat sam da usavršim moral kod ljudi.”

Uljepšavanje vrlina jeste ono čemu bi trebalo da težimo kako bismo postigli blagostanje i na Dunjaluku i na Ahiretu.

Na Dunjaluku jer time stičemo naklonost ljudi, a na Ahiretu Allahovo zadovoljstvo. 

Uzvišeni kaže:

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si grub i tvrda srca bio, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno, i dogovaraj se s njima! A kada se odlučiš, u Allaha se pouzdaj; Allah, doista voli one koji se (u Njega) uzdaju! (Ali-Imran 159)

A Poslanik, a.s., je rekao:Ništa teže na Sudnjem danu neće biti od lijepog ahlaka.

Od prijeke je važnosti da mi zaista budemo ona promjena koju želimo da vidimo u zajednici oko nas, te da nastojimo da naše manire što ljepše uskladimo sa principima kojima smo poučeni Kur’anom i Sunnetom te ih svojim djelom predstavimo onima s kojima živimo. Allah Uzvišeni nas opominje:

Zar od drugih tražite da dobročinstvo čine, a pri tome sebe zaboravljate, a vi Knjigu učite? Zar se opametiti nećete? (El-Beqare, 44)

Molim Allaha Milostivog da nam olakša postupanje po Kur’anu i Sunnetu Božijeg Poslanika i da nas učini onima koji svojim djelom daju lijepu sliku islama drugim ljudima. Molim Njega Svemoćnog da nas učini promjenom u Ummetu koja će proizvesti da priča o islamu bude i priča o lijepim primjerima muslimana današnjice, a ne samo prisjećanje na generacije naših dobrih prethodnika.

Eldar-ef. Malkić
Imam u St. Louis Islamic Center “Nur”

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.