Tekstovi

Kako se poštuje duhovni autoritet? Živimo u vremenu kada je vrlo teško dočarati šta znači biti spreman nekog slušati i služiti, pa kada je potrebno za njega i život dati. Puno razumijevanje ovog koncepta je od važnosti za muslimana, posebno za nekog ko želi da bude lider ili da sa liderima usk...
U suri Er-Rahman, (Milostivi) govori se o brojnim Božijim blagodatima i na više od trideset mjesta postavlja se retoričko pitanje, „Pa koju blagodat Gospodara svoga poričete?“ U jednom od ajeta koji prethodi ovom retoričkom pitanju, kaže se: Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto dru...
Nastupanjem prvog dana Bajrama i klanjanjem bajram-namaza, muslimani cijelog svijeta će ispratiti još jedan Ramazan; mjesec koji tako kratko traje, a tako puno daje. Mubarek mjesec Ramazan je bio jedinstvena prilika da se ljudi istinski vrate na stazu islama koja ih vodi do obale spasa, do smisle...
30. april 2022.g. / 29. Ramazan 1443.h.g. Hvala Allahu, dž.š., koji nam je dao mjesec Ramazan kao školu u kojoj ćemo najvažnije životne lekcije naučiti. Svaka škola ima za cilj da čovjeka osnaži, poveća mu njegovo znanje i pripremi ga za život koji dolazi nakon diplomiranja u njoj. Slično je i...
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova i neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, tabi’ine i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. Draga braćo i poštovane sestre, ramazan nam je bio prilika da oprost grijeha zaradimo, da sebe odgojimo, od grijeha se od...
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu porodicu i ashabe. Svaki život je satkan od dana, mjeseci i godina. Ramazan je najodabraniji mjesec koji dolazi da nas podsjeti koliko nam vrijeme znači, ili barem koliko treba da na...

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3