Četvrti redovni seminar za imame i delegate Skupštine IZBSA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ured za vjerske poslove Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike organizovao je četvrti redovni seminar za imame i delegate Skupštine IZBSA pod nazivom „Izazovi institucionalnog organizovanja vjerskog života u Sjevernoj Americi“.

Ovaj seminar je bio prilika da imami i delegati dobiju jako vrijedne informacije o temama koje su naši gosti predavači spremili. Nadamo se da je ovaj seminar donio jedno novo osvježenje u spoznavanju važnih informaciju i da je proširio horizonte znanja. Seminar je održan 15. maja 2022. (nedjelja) u Des Moines, Iowa. Predavači koji su se putem video linka obratili našim imama i delegatima, bili su iz Bosne i Hercegovine. Ovo su bili naši cijenjeni gosti: dr. Mustafa Hasani koji je govorio na temu „Uloga muftije u Islamskoj zajednici i fetve u bošnjačkom narodu“ , dr. Senad Ćeman – „Živi vakufi u Bosni i Hercegovini i u dijasporalnim zajednicama“ i dr. Enes Svraka „Sadržaj i značaj novih ilmihala za mektepsku pouku“.

Oni su putem prezentacija navedene teme predstavili kreativno i precizno, poslije toga su prisutni imali priliku da postave određena pitanja i da putem odgovora naših uvaženih gostiju dobiju povratnu informaciju. Imali smo predavanje i za naše delegate koje je održao dr. Hazim Fazlić na temu: „Strategija dugoročnog razvijanja bošnjačkih džemata“. Poslije navedenog seminara, imamima i delegatima su uručeni certifikati za njihovu participaciju. Diplome svim prisutnim imamima i delegatima uručio je muftija IZBSA, dr. Sabahudin-ef. Ćeman.

Zahvaljujemo se organizatorima navedenog seminara, rukovodiocu Ureda za vjerske poslove IZBSA hfz.mr. Muriz ef. Mešiću i sekretaru Ureda za vjerske poslove Zinaid ef. Graniću na organizaciji navedenog seminara. Naš cilj je da i u buduće imamo ovakve seminare, jer su ovakvi vidovi prezentacija i dijaloga korisni za sve.

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3