Community of Bosniaks Georgia

Community of Bosniaks in Georgia

Imam: Senad ef. Šeh

Ulica: 950 Grayson Hwy.

Grad: Lawrenceville

Federalna Država: GA

Poštanski Broj: 30046

Država: USA

Telefon: 770-864-9328

Fax: 770-864-9328

DŽEMATSKI WEBSITE

Opis:

Džemat Zajednice Bošnjaka Georgije nastao je okupljanjem bošnjačkih izbjeglica koji su u valovima pristizali u područje Atlante tokom i neposredno nakon završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Džemat je registrovan marta 1997. godine a sjedište je bilo u Clarkstonu, područje grada Atlanta. U apartmanskom naselju gdje je boravilo preko 180 naših familija zakupljen je jedan skromni apartman gdje su se oko tri godine odvijale vjerske aktivnosti. Vršilac dužnosti imama vrijedni i hrabri Ibro Tucaković predvodio je teravih namaz i držao vjersku pouku do dolaska imama Ismet ef. Zejnelovića 23. avgusta 1998. godine. Njegovim dolaskom intenziviran je vjerski život i uspostavljene sve vjerske i mnoge druge aktivnosti.

Božijom voljom, ukazala se lijepa prilika da se odmah preko puta apartmanskog naselja kupi poveća kuća. Tako smo i uradili, kuću su naši vrijedni graditelji adaptirali u lijepi mesdžid koji je u funkciju stavljen 21. septembra 1999. odine. Članstvo se povećavalo ali i odliv naših ljudi je započeo.

Boravak Bošnjaka u Clarkstonu bio je privremen jer su naši vrijedni ljudi, tražeći bolje poslove, odlazili u perspektivniju okolinu. Naša vizija je bila da pratimo naš narod. Tako smo na proljeće 2003. godine u Snellvillu kupili kuću sa jednom akrom zemlje (2,5 duluma) a sljedeće godine smo kupili još 7 akri zemlje koje su okruživale našu kuću/mesdžid. U predjelu Snellvilla živjelo je nekoliko stotina naših familija pa su naš vjerski život i druge aktivnosti bile prepoznatljivi u okolini. Sa gradonačelnikom Snellivlla uspostavili smo kontakte i kao rezultat toga prvi mart proglašen je danom Bosne i Hercegovine u gradu Snellvillu a naša ambasadorka, dr. Bisera Turković, dobila je ključ grada Snellvilla. Intenzivno smo radili na projektu za grdanju džamije koji je početkom 2012. godine bio spreman.

Ipak, Božija odredba je bila da ekonomska situacija diktira našu budućnost. Stanje na marketu bilo je takvo da su cijene nekretnina bile znatno povoljnije za kupovinu gotovog objekta nego za gradnju novog i skupog. Objekat u susjednom gradu Lawrenceville koji nam se nudio za veoma povoljnu cijenu nismo propustiti… Teravih-namaz ramazana 2012. godine klanjali smo u velikoj zgradi od 24000 s.f. (kvadratnih stopa) koja je postala naše vlasništvo, elhamdulillah! Od tada džemat ZBGA razvija mnoštvo aktivnost. U centru su uobičajene redovne i vanredne vjerske aktivnosti ali ih prate i druge, kao što su rad i nastupi hora „Bilal“, rad udruženja žena „Hedija“, nastupi folklorne grupe „Bosanski zumbuli“, omladinske aktivnosti kojih može biti više, humanitarni rad kroz humanitarni fond našeg džemata koji vodi Fadil Cvrk itd.

Važno je napomenuti da je u ovom džematu sjedište Medžlisa 4 i da je od početka osnivanja krovne organizacije Islamske zajednice u S. Americi 2003. godine (IABNA/ICNAB) ovaj džemat jedan od najaktivnijih članova.

Programi i vizija ovoga džemata su: prakticiranje i promocija islamskih vrijednosti sa fokusom na bosansku verziju islama, islamsko/bošnjačke kulture i tradicije, promocija istine o agresiji na Bosnu i Hercegovinu u čiju svrhu smo osnovali i postavili eksponate muzeja genocida u posebnoj prostoriji, nastojanje očuvanja naših vrijednosti kroz rad sa djecom i omladinom, osvešćivanje naših džematlija za registraciju za glasanje u BiH i ovdje, saradnja sa ambasadom i konzulatom BiH u SAD-u kroz organiziranje konzularnih dana u našem objektu i drugih aktivnosti, sve u cilju održavanja čvrste veze sa našom otažbinom Bosnom i Hercegovinom.

Na širem području Atlante živi oko 10.000 Bošnjaka. U okolini džemata je 350 porodica a džemat broji oko 600 familija/članova. Brigu o našem trećem mesdžidu koji smo osnovali, na adresi 950 Grayson Hwy., Lawrenceville, GA 30046 nastavljamo mi sami moleći Svevišnjeg Allaha, dž.š., da nam dadne kuvveta, znanja i mudrosti da to činimo na najbolji način, kako bi On, Uzvišeni Allah sa nama zadovoljan bio.P.S. Naš prvi mesdžid u Clarkstonu prodali smo muslimanima Etiopije i služi promociji islama. Naš drugi mesdžid u Snellvillu prodali smo muslimanima Pakistana i dr. te se i u nemu odvijaju islamske aktivnosti. Bilo nam je vrlo važno da se u njima nastavi spominjati i tumačiti Allahova, dž.š., riječ i klanja namaz.

Od januara 2022, imam u džematu je Senad ef. Šehić.

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.